Skip to Content

10 Dingen Waarvoor Ik Mijn Ex Ben Vergeten Te Bedanken

10 Dingen Waarvoor Ik Mijn Ex Ben Vergeten Te Bedanken

Toen het voorbij was, dacht ik dat mijn leven instortte. Ik huilde in mijn kamer terwijl ik dacht dat ik de rest van mijn leven alleen zou zijn. 

Ik zag mezelf al als de oude vrijster – weet je wel, die van the Simpsons. 

Dit doe ik telkens als me iets slechts overkomt. Ik rouw, maar op een humoristische manier. Ik denk dat mijn hele leven satirisch is. 

Nou, enfin…

We maken allemaal dezelfde rotsituatie door wanneer iemand ons hart breekt. We hebben allemaal dezelfde problemen en dezelfde vragen. Maar weet je wat? 

Ik kwam tot een briljante conclusie. 

Ik wist dat ik de pijn in mijn hart niet weg kon nemen. Ik wist dat ik mijn brein er niet van kon overtuigen om niet meer aan hem te denken. 

Ik moest er gewoon doorheen. Ik moet die periode in mijn leven trotseren. Als dat inhield dat ik alles wat ik in mij had moest inzetten, dan zou ik dat doen.  

Ik wilde er zo graag overheen komen, maar ik wist dat ik geen stappen kon overslaan. Dit weten we allemaal. Je moet dingen op zijn beloop laten en wachten tot het ellendige gevoel voorbij is. 

Maar ik heb me het volgende gerealiseerd…

Er zijn zoveel dingen die mijn ex me heeft aangedaan die een les waren. Er zijn zoveel dingen waarvoor ik hem eigenlijk moet bedanken…

1. Dat hij ruzie met me maakte         

Hij heeft me geleerd om voor mezelf op te komen. Hij gaf me een geschikte training als het aankwam op verbale ruzies.  

Ik was er altijd klaar voor om nog een schreeuw-wedstrijd te beginnen – ik was altijd voorbereid. 

Ik leerde om te zeggen wat ik vond als iemand me continu aanviel en ik leerde om het me niet te laten raken. 

Dat was natuurlijk aan het begin wel zo, maar ik leerde na verloop van tijd om ermee om te gaan. Nu raakt niets me meer. Ik zal altijd zeggen waar het op staat.  

2. Dat hij me beter heeft gemaakt voor mijn volgende relatie 

Ik weet wat ik verkeerd heb gedaan. Ik snap nu wanneer het voorbij is en ik ben niet van plan om weer dezelfde fouten te maken. 

Ik kan de situaties herkennen waarin ik een fout heb gemaakt en ik weet nu precies wat ik moet doen als er weer zoiets gebeurt. 

Na de relatie die me brak, weet ik wie ik wil zijn en ik werk er hard aan om die persoon te worden. 

3. Dat hij heeft laten zien hoe ver ik kon gaan 

Nu weet ik dat ik sterker ben dan ooit. Nu weet ik dat niemand me zo makkelijk uit het veld kan slaan, want ik heb de kracht om bijna alles aan te kunnen.

Wanneer ik weer begin te daten, weet ik wanneer ik op mijn strepen moet staan en wanneer ik moet zeggen dat het genoeg is geweest. Dat kon ik niet toen ik met hem ging. 

4. Dat ik erachter ben gekomen wat ik in een relatie zoek 

Er zijn slechte dingen gebeurd, maar ook goede dingen.

Jammer genoeg overtroffen de slechte de goede dingen, waardoor de goede overschaduwd werden – onopgemerkt en vergeten. 

Wanneer een relatie uitgaat, ben je bitter, gekwetst en verdrietig. 

Je herinnert je alleen de slechte momenten nog, de momenten die jullie relatie hadden verpest. 

Maar als je de fase waarin je hem haat voorbij bent, herinner je je dat niet alles zo slecht was. 

Je herinnert je dan de dingen waar je van genoot, dingen die je een glimlach bezorgden en die je gelukkig maakte. 

Oké, dat is dus wat ik wil. Ik heb het meegemaakt en ik herken het. Ik wil dat mijn volgende relatie zo is. 

Alle relaties die daar niet aan voldoen, zal ik achter me laten. 

5. Dat hij me liet twijfelen wat het betekent om van iemand te houden  

Ik zocht altijd liefde in anderen.

Ik keek hem aan en probeerde erachter te komen wat liefde nou precies inhield, door naar zijn gedrag en zijn daden te kijken. Nou, door naar hem te hebben gekeken weet ik wat liefde niet is.  

Ik wil hem bedanken dat hij me heeft doen realiseren dat liefde is zoals ik dat zelf wil zien. 

Ik wil hem bedanken dat hij me heeft gedwongen, soort van, om te begrijpen dat liefde alleen binnenin jezelf gevonden kan worden. 

Het is hoe JIJ je gedraagt en wat JIJ doet, niet iemand anders. 

6. Dat ik me door hem ben gaan realiseren hoe ik niet behandeld wil worden

Ik denk dat jullie allemaal zo graag iets wilde – of beter gezegd, iemand – dat het zeer deed. 

Misschien wisten we allemaal dat degene naar wie we verlangden niet goed voor ons is, maar we evengoed bij hen wilden zijn. 

Nou, mijn vent was intrigerend op een mysterieuze manier. Ik kon hem niet weerstaan. Ik moest zijn geheim ontrafelen om erachter te komen wat er schuilging achter die mysterieuze buitenkant. 

Ik kwam erachter. Dat is zo… ik vond het niet leuk. Ik kwam erachter dat ik niet zou behandeld wilde worden. Een geleerde les, en nu verder… 

7. Dat hij me heeft geleerd om degene los te laten die ik nooit hoorde te zijn

Elke avond moest ik door hem de stukjes van mijn gebroken hart oprapen. Elke keer liet hij me alleen achter en probeerde ik mijn hart weer aan elkaar te lijmen alsof het gebroken glas was.

Telkens liet hij me zien dat ik niet was wie hij wilde dat ik was. Verdorie, ik ben zelf niet eens wie ik wil zijn. 

Ik wil hem bedanken dat hij me de moed heeft gegeven om hem aan de kant te zetten en de kans kon pakken om erachter te komen wie ik werkelijk ben. 

Ik denk dat ik daar nu wel achter ben. Als dat niet zo is, ik denk in ieder geval dat ik op het juiste spoor ben. 

8. Dat hij me heeft geholpen om als mens te groeien

Elke relatie verandert je. Je groeit als mens; je groeit fysiek en bovendien emotioneel. 

Je hoeft niet op het einde van de relatie te wachten om je te realiseren dat je bent veranderd. Je kunt er al achter komen als je nog een relatie hebt. 

9. Dat hij me verliet en me de kans gaf om een betere man te vinden  

Ik bedank hem zeer dat hij een einde heeft gemaakt aan mijn kwelling. We waren zeker niet voor elkaar geschapen.

Misschien is hij niet eens zo slecht, maar samen met mij was hij ondragelijk. 

Misschien loopt er iemand rond die weet hoe ze hem aan moet pakken.

Ik probeer eigenlijk te zeggen dat ik dankbaar ben dat ik nog een kans heb gekregen om iemand te vinden die juist is voor mij. 

10. Dat hij me leerde om van een slecht iemand te houden   

Zelfs gedurende onze ergste crisissen, bleef ik van hem houden. 

Zelfs als hij zoveel harde en beledigende woorden riep, bleef ik van hem houden. 

Ik wist dat een goed mens, iemand op wie ik verliefd was geworden, ergens in hem zat. 

Ik hoopte dat diegene op een bepaald moment tevoorschijn zou komen, dus hield ik van hem. Ik bleef ondanks alles van hem houden. 

Hoewel we het nooit gered hebben, ben ik blij dat ik hem heb ontmoet want hij heeft me zoveel geleerd. 

De prijs was hoog, maar de kennis is onbetaalbaar. 

Wat heb jij aan je ex te danken? 

10 Dingen Waarvoor Ik Mijn Ex Ben Vergeten Te Bedanken