Skip to Content

27 Prachtige Bijbelverzen Voor Elke Vrouw Die Liefde, Geruststelling En Kracht Nodig Heeft

27 Prachtige Bijbelverzen Voor Elke Vrouw Die Liefde, Geruststelling En Kracht Nodig Heeft

1.

“Met God in haar midden, stort zij niet in.”

— Psalm 46:5

2.

“Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid, de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet.”

— Spreuken 31:25

3.

“De Heer is mijn kracht en mijn schild.”

— Psalm 28:7

4.

“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

— Romeinen 5:8

5.

“Ik gebied u dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.”

— Jozua 1:9

6.

“Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen.”

— Spreuken 31:26

7.

“Onder Zijn vleugels zult u uw heil vinden.”

— Psalm 9:1

8.

“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.”

— Filippenzen 4:6-8

9.

“Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben.”

— 1 Korintiërs 15:10

10.

“Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.”

— Spreuken 3:5-6

11.

“Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.”

— Lucas 1:45

12.

“Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.”

— Psalm 139:14

13.

“Alles wat u doet, moet u met liefde doen.”

— 1 Korintiërs 16:14

14.

“Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.”

— 1 Petrus 3:3-4

15.

“Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.”

— Jozua 1:9

16.

“Machtiger dan de golven van de zee is Zijn liefde voor jou.”

— Psalm 93:4

17.

“Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.”

— Ester 4:14

18.

“En door Christus bent u ook van die volheid vervuld.”

And in Christ you have been brought to fullness.”

— Colossenzen 2:10

19.

“Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet worden geprezen.”

— Spreuken 31:30

20.

“Verklaar over jezelf: God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.”

— 2 Timotheüs 1:7

21.

“Laat mij in de morgen uw liefde horen.”

— Psalm 143:8

22.

“Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.”

— Romeinen 5:6

23.

“Mijn plan met jullie staat vast.”

— Jeremia 29:11

24.

“De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.”

— Exodus 14:14

25.

“Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten.”

— Jozua 1:5

26.

“U bent in het geheel mooi, mijn liefste, mooi op elke manier.”

— Het Hooglied van Salomo 4:7

27.

“Wanneer u u ongeliefd, onbelangrijk, of onzeker voelt, onthoud dan aan wie u toebehoort.”

— Efeziërs 2:19-22

27 Prachtige Bijbelverzen Voor Elke Vrouw Die Liefde, Geruststelling En Kracht Nodig Heeft