Skip to Content

17 Tekenen Die Kunnen Wijzen Op Een Groot Empathisch Vermogen

17 Tekenen Die Kunnen Wijzen Op Een Groot Empathisch Vermogen

Heb jij een groot empathisch vermogen of ben je gewoon emotioneel?

Lees verder om erachter te komen wat de kenmerken zijn van iemand met een groot empathish vermogen.

Stel je voor dat je vriendin net haar geliefde huisdier van 12 jaar heeft verloren, wat haar intens verdrietig maakt.

Jij als goede vriendin ziet haar verdriet en je voelt je rot voor haar.

Dit vermogen om de ervaringen en gevoelens van anderen te begrijpen, die buiten je eigen perspectief liggen, wordt empathie genoemd.

Door empathie kun je de pijn en het verdriet van je vriendin begrijpen, ondanks dat je zelf nog nooit zo’n situatie hebt meegemaakt.

Je kunt je als het ware inleven in haar verdriet.

Dit meeleven met iemand, is een vrij normale reactie en emotie. Je wilt haar immers troosten.

Maar wat je als jij iemand bent met een groot empathisch vermogen?

En je niet alleen maar meeleeft met de ander, maar de emoties van de mensen om je heen absorbeert alsof je een emotionele spons bent?

Contents show

Wanneer is er sprake van een groot empathisch vermogen?

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Heb je vaak het gevoel dat je je diep verbonden voelt met de gevoelens van mensen om je heen?

Omschrijven mensen jou vaak als een zeer gevoelig persoon? Voel je je vaak niet op je gemak in grote groepen mensen of menigten?

Ben jij gevoelig voor geluid en je omgeving? Heb jij een bijzondere connectie met de natuur, kinderen en/of dieren?

Als dat zo is, ben jij misschien wel iemand met een groot empathisch vermogen.

Mensen die een groot empathisch vermogen hebben, worden ook wel empaten genoemd.

Ze voelen de emoties van andere mensen echt, alsof het hun eigen emoties zijn. De pijn van iemand anders, wordt door hen ervaren als hun eigen pijn.

Maar dat niet alleen, ook de blijdschap van iemand anders, wordt door hen ervaren als hun eigen blijdschap.

Wat maakt iemand nu een empaat?

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Het verschil tussen empathie of een hoog empathisch vermogen hebben (of wel een empaat zijn), is dat empaten een soort ‘beschermingsfilter’ missen.

Alle emoties van mensen om hen heen komen bij een empaat binnen en ze nemen deze omringende emoties en energieën op (zowel goede als slechte energieën).

En omdat er geen filter op zit, vindt er overmatige stimulatie plaats.

Mensen met een hoog empathisch vermogen zijn ook veel gevoeliger voor andere prikkels van buitenaf, zoals geluiden.

Ze voelen dingen over het algemeen veel intenser.

Empaten voelen dus de emoties van mensen om hen heen, maar ze kunnen deze emoties ook echt voelen alsof het hun eigen emoties zijn.  

Ze zijn zelfs gevoelig voor de fysieke pijn en sensaties van anderen.

Omdat ze ze zich diep kunnen inleven in de gevoelens en situaties van anderen, kunnen ze ook extreem goed empathisch luisteren.

Daarom vinden mensen ook vaak troost bij hen.

Ik geef toe dat dit allemaal heel zwaar klinkt, alles moeten opzuigen als een emotionele spons en dan zonder beschermingsfilter.

Dit is ook de reden waarom mensen met een groot empathisch vermogen ook vaak last hebben van stemmingswisselingen; ze kunnen humeurig zijn en soms ook innerlijke angsten hebben.

Is het alleen maar zwaar? Of zijn er ook nog leuke kanten aan het hebben van een groot empathisch vermogen?

Ja, die zijn er zeker. Lees verder om de 17 tekenen te zien die erop kunnen wijzen of jij een groot empathisch vermogen hebt en hoe je hiermee kunt omgaan.

Heb jij een groot empathisch vermogen? Of ben je gewoon gevoelig?

Bekijk deze 17 tekenen die erop kunnen wijzen of jij een groot empathisch vermogen hebt.

1. Mensen met een groot empathisch vermogen hebben een sterke intuïtie

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Je hebt vast wel eens dat sterke onderbuikgevoel gehad. Een gevoel dat er iets niet pluis was, of dat iemand de waarheid niet sprak.

Dit kan natuurlijk gewone intuïtie zijn, maar het kan ook je empathische eigenschap zijn die aan het werk is.

Mensen met een groot empathisch vermogen zijn in staat om subtiele signalen van andere mensen op te pikken, die inzicht geven in hun gedachten.

Dit leidt er ook toe dat ze ook vaaak kunnen zeggen of iemand de waarheid spreekt of niet.

Dit kan een handige eigenschap zijn, want dit betekent dat empaten goed zouden moeten leren vertrouwen op hun instinct bij het nemen van bepaalde beslissingen.

Andere mensen zouden dit impulsief kunnen vinden, maar mensen die echt een hoog empathisch vermogen hebben, vertrouwen op hun gevoel om de juiste keuzes te kunnen maken.

2. Mensen met een groot empathisch vermogen kunnen overweldigd raken door intimiteit

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Romantische relaties kunnen moeilijk zijn voor empaten, omdat ze veelvuldig, intiem contact met mensen moeilijk vinden.

Aan de ene kant willen ze graag een langdurige relatie en een diepe verbinding met iemand.

Maar aan de andere kant worden ze ook onrustig als ze te veel tijd met iemand doorbrengen.

Ze voelen zich vaak overweldigd bij nauw contact en intimiteit, wat kan leiden tot stress. Ook kunnen empaten zich snel verliezen in een relatie.

Als mensen met een hoog empathisch vermogen veel praten of aanraken, kunnen ze ook last krijgen van sensorische overbelasting.

Het is ook moeilijk voor hen om aan te geven dat ze ruimte willen in een relatie, omdat dit vaak tot onbegrip leidt in de relatie, wat nog meer stress oproept.

3. Mensen met een groot empathisch vermogen voelen zich niet op hun gemak in grote menigten

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Zoals ik eerder aangaf zijn empaten in staat om positieve en negatieve energie te absorberen door alleen maar in iemands aanwezigheid te zijn.

Wat moeten zij dan ervaren op hele drukke plaatsen?

In drukke omgevingen wordt de gevoeligheid van een empaat vele malen uitvergroot en al die emotionele ‘herrie’ kan overweldigend tot bijna ondraaglijk voor hen zijn.

Als jij snel aanvoelt wat anderen voelen, zul je het waarschijnlijk ook moeilijk vinden om lange tijd in een menigte door te brengen.

Empaten kunnen zoals gezegd ook negatieve emoties, energie of zelfs fysieke stress van mensen om zich heen overnemen en dat kan te veel voor hen worden.

Het kan zelfs zoveel voor hen zijn dat ze er soms lichamelijk onwel van worden.  

Empaten voelen zich het meest op hun gemak als ze alleen zijn of in het gezelschap van slechts een paar mensen.

4. Mensen met een groot empathisch vermogen hebben altijd het gevoel dat ze iets moeten doen

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Empaten hebben altijd de sterke neiging om mensen te willen helpen, omdat ze hun emoties zo goed kunnen begrijpen.

En als ze hen niet kunnen helpen, kan dit leiden tot stress, omdat ze teleurgesteld zijn.

Iemand met een groot empathisch vermogen kan het niet aanzien dat een ander met zijn gevoelens worstelt en zijn of haar eerste reactie is helpen.

Als je je zorgen maakt over andere mensen en hen wilt helpen, is dit natuurlijk een goed teken.

Maar als je als empaat daarbij jezelf, je eigen gevoel en behoeftes overschaduwt, kan dit leiden tot een gevoel van zware vermoeidheid en uiteindelijk zelfs tot een burn-out.

Het is dus van het grootste belang dat mensen met een groot empathisch vermogen energie voor zichzelf bewaren om goed met deze extra ‘belasting’ te kunnen omgaan.

5. Mensen met een groot empathisch vermogen bieden altijd een veilige haven voor anderen

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Een van de fijne dingen aan het zijn van een gevoelig, empathisch persoon is dat ze ook vaak fantastische luisteraars zijn.

Iedereen voelt zich getroost door de steun die ze van een empaat krijgen.

Als jij een groot empathisch vermogen hebt, zul je vaak de eerste persoon zijn die wordt gebeld door anderen als ze in de problemen zitten.

Een steunpilaar bij wie anderen altijd terecht kunnen.

Het kan voor empaten moeilijk zijn om tijdens het empathisch luisteren een goede balans te vinden en een grens te stellen om niet het punt van overweldiging te bereiken.

6. Mensen met een groot empathisch vermogen zijn vaak gevoelig voor manipulatie

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Als empaat heb je dus een oprechte wens om iedereen te helpen, die hulp nodig heeft.

Dit kan er ook toe leiden dat ze blind kunnen zijn voor signalen van giftig gedrag of manipulatie.

Mensen met een groot empathisch vermogen kunnen zich zo diep inleven in de gevoelens van een ander dat ze zelfs de pijn voelen, die het gedrag van deze toxische of manipulerende persoon voedt.

Als jij een groot empathisch vermogen hebt, probeer dit dan te herkennen.

En onthoud dat je mensen nooit kunt helpen als ze er zelf niet klaar voor zijn om geholpen te worden.

7. Mensen met een groot empathisch vermogen zijn zeer gevoelig voor geluid, geur of sensaties

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Empaten zijn niet alleen overgevoelig voor gevoelens en emoties van anderen, maar ze zijn ook vaak gevoeliger voor de wereld om hen heen.

Geuren en geluiden kunnen bijvoorbeeld een grotere impact op hen hebben.

Mensen met een empathisch vermogen kunnen zelfs emotionele reacties hebben bij het horen van bepaalde geluiden.

Dit alles kan eenvoudig leiden tot uitputting.

Voor empaten is het daarom zeer belangrijk om de tijd te nemen om te resetten, want als de zintuigen niet kunnen rusten, kan dit negatieve effecten hebben op het emotionele welzijn, zoals een burn-out.

Het feit dat ze graag alleen zijn of veel tijd voor zichzelf nodig hebben, wil nog niet zeggen dat alle empaten persé introvert zijn.

Ook extroverte mensen kunnen empaat zijn.

Extroverte mensen krijgen als het ware meer energie van anderen, maar ook zij moeten duidelijk hun grenzen aangeven.

Ze moeten de juiste balans zien te vinden tussen tijd met anderen doorbrengen en het opladen van hun emotionele reserves.

8. Mensen met een groot empathisch vermogen gaan conflicten liever uit de weg

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Als je een empaat bent, doe je er waarschijnlijk alles aan om conflicten te vermijden.

Empaten die een hogere gevoeligheid hebben, kunnen daarom ook eenvoudiger worden gekwetst.

Een simpele opmerking kan door een empaat persoonlijk worden opgevat en dit kan zeer grote consequenties hebben.

Bovendien absorbeert een empaat bij een ruzie of discussie de gevoelens van de ander, waardoor ze dus niet alleen met hun eigen gevoelens te maken hebben.

Dit kan best zwaar zijn en zeker als de empaat niet iedereen die bij de ruzie betrokken is, kan helpen.

9. Mensen met een groot empathisch vermogen hebben vaak het gevoel dat ze ‘anders’ zijn

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Empaten kunnen het soms moeilijk vinden om met andere mensen om te gaan.

Dit klinkt waarschijnlijk raar, omdat ze immers ze sterk zijn afgestemd op de gevoelens van anderen.

Waarom ze dit moeilijk vinden, kan verschillende oorzaken hebben.

Omdat ze snel uitgeput raken en daardoor sociale activiteiten liever vermijden, worden ze vaak niet begrepen door anderen.

Een andere reden is dat veel empaten vaak het gevoel hebben dat ze anders zijn, niet ‘normaal’ zijn, omdat ze vaak de gevoelens, die ze van anderen oppikken, niet kunnen begrijpen.

Veel empaten hebben daarom de neiging om zich terug te trekken en ze delen hun gevoelens liever niet met anderen.

10. Mensen met een groot empathisch vermogen hebben vaak de neiging om zich te isoleren

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Omdat tijd alleen doorbrengen helend kan zijn voor de emotionele balans van empaten, kiezen ze er voor om zich af toe te isoleren.

Te lang en veel isolatie is echter niet goed, omdat dit kan leiden tot negatieve effecten op de geestelijke gezondheid.

Tijd doorbrengen in de natuur kan voor iedereen heilzaam werken, maar voor mensen met een groot empathisch vermogen is dit zeker een goed idee.

Natuurlijke omgevingen een rustgevende ruimtes bieden immers een mogelijkheid om weer op te kunnen laden van overweldigende sensaties, geluiden en emoties.

11. Mensen met een groot empathisch vermogen zien de wereld door een andere bril

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Empaten hebben een dieper emotioneler begrip en kunnen daardoor dingen oppikken, die andere mensen niet zien.

Hun intuïtie wordt als het ware gestimuleerd en ze voelen een diepere verbinding, waardoor er ook behoefte ontstaat voor het uiten van die gevoeligheid en creativiteit.

Het wordt echter moeilijk als er hier geen ruimte voor is in de omgeving.

Het kan soms ook moeilijk zijn om met sensorische en emotionele overbelasting om te gaan en jezelf als empaat daartegen te beschermen.

Al het emotionele lawaai van de wereld kan veel leed bij een empaat veroorzaken, als ze niet weten hoe ze de balans moeten houden.

Als deze overstimulatie de kwaliteit van leven gaat beïnvloeden en een empaat ervan weerhoudt om relaties aan te gaan, kunnen sessies met een therapeut misschien een uitkomst bieden.

Empaten moeten nooit vergeten dat hun eigen behoeften en emoties net zo belangrijk zijn als die ze oppikken bij andere mensen om zich heen.

12. Mensen met een groot empathisch vermogen hebben vaak turbulente, intense emoties

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Als je hele intense emoties hebt, hoeft dit niet slecht te zijn. Het hebben van intense emoties kan zelfs fantastisch zijn.

Zoals ik eerder zei, ervaren empaten de wereld op een andere manier. Maar dat niet alleen, ze ervaren ook liefde en geluk op een andere manier.

Ze hebben zulke sterke emoties dat liefde intense gevoelens van euforie, extase en vrede bij hen teweeg kunnen brengen.

Ook kleine dingen in het leven kunnen een gevoel van grote vreugde bij een empaat opwekken.

Tegenover deze euforische gevoelens staan ook minder prettige gevoelens, zoals angst, depressie, stemmingswisselingen, maar ook heftige gevoelens van verdriet, woede en schuld.

Deze gevoelens kunnen slopend zijn als ze niet onder controle worden gehouden.

En het vervelende is dat de meeste emoties vaak niet eens afkomstig van henzelf zijn.

Empaten zijn ook vaak ziek of hebben last van chronische aandoeningen.

Ze kunnen zich met een grote intensiteit in iemand verplaatsen en gevoelens overnemen, maar soms absorberen ze niet alleen te veel negativiteit van anderen, maar ook de ziektes van mensen om zich heen.

Een empaat kan als het ware functioneren als een spirituele genezer, alleen is deze in staat om zich tegen ongewenste energieën te beschermen.

Veel empaten zijn zich bovendien niet eens bewust van deze kracht en anderen weten niet hoe ze ermee om moeten gaan, wat allemaal kan leiden tot ziekte.

13. Mensen met een groot empathisch vermogen kijken dwars door anderen heen

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Ik had het al eerder over die verhoogde intuïtie die mensen met een groot empathisch vermogen van nature hebben.

Die verhoogde intuïtie kan op veel manieren goed van pas komen, vooral als het gaat om het inschatten van mensen.

Empaten hebben namelijk een gave om de bedoelingen van mensen te kunnen lezen en op basis daarvan hun karakter te kunnen beoordelen.

Het is niet altijd eenvoudig om op je intuïtie af te gaan als het bijvoorbeeld gaat om een eerste ontmoeting met iemand.

Hoe meer een empaat luistert naar dit onderbuikgevoel hoe sterker het wordt en hoe meer ze erop kunnen leren vertrouwen.

14. Mensen met een groot empathisch vermogen zijn vaak een aantrekkingskracht voor dieren en kinderen

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Heb je dat gevoel weleens dat kinderen je zomaar ineens blijven aanstaren of dat dieren spontaan op je afkomen?

Kinderen en dieren voelen vaak heel goed aan of iemand goede of kwade dingen in de zin heeft.

Kinderen zijn onbevangen en kunnen gewoon zien dat iemand een speciale gevoeligheid heeft.

Maar ze worden ook aangetrokken door die energie die om mensen met een hoog empathisch vermogen heen hangt. Bijzonder vind je niet?

Kinderen en dieren zijn sowieso gevoeliger dan volwassenen voor dingen, die niet door mensen kunnen worden waargenomen, zoals spirituele elementen.

Hoe dan ook, als dit je vaak overkomt, kan dit ook een teken zijn dat je een hoog empathisch vermogen hebt.

15. Mensen met een groot empathisch vermogen zijn vaak zeer bedachtzaam

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Empaten kiezen kun woorden zorgvuldig, omdat ze weten welke gevolgen hun uitspraken kunnen hebben voor de mensen om hen heen.

Je herkent empaten vaak aan het feit dat ze soms de neiging hebben om alles te veel te analyseren.

En ze maken zich ook vaak overdreven zorgen over de indruk die ze bij anderen achterlaten.

Natuurlijk moet iedereen zich bewust zijn van zijn of haar eigen acties om mensen niet onnodig veel leed te veroorzaken.

Maar empaten moeten er ook rekening mee houden dat ze oprecht en eerlijk blijven.

Angst hebben voor wat andere mensen denken moet niet op de voorgrond komen te staan. Ook hier geldt weer dat er een goede balans moet zijn.

16. Mensen met een groot empathisch vermogen worden vaak verkeerd begrepen

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Empaten krijgen vaak van andere mensen te horen dat ze emotioneel zijn en dat ze onvoorspelbare stemmingswisselingen hebben.

Zelfs de kleinste dingen kunnen belangrijk voor hen zijn en veel mensen begrijpen deze gevoelens niet. Waarom niet?

Simpelweg omdat de meeste mensen de pure intensiteit van de emoties van een empaat niet begrijpen.  

Mensen met een groot empathisch vermogen bevinden zich op een hogere emotionele ladder dan de meeste andere mensen.

En dat is de reden waarom worden ze vaak niet begrepen.

Het spreekt voor zich dat veel empaten het als pijnlijk ervaren als ze niet begrepen worden, vooral als ze zelf op zoek zijn naar steun.

17. Mensen met een groot empathisch vermogen zijn zeer leergierig

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen

Empaten willen letterlijk alles kunnen begrijpen, het maakt niet uit wathet is en waar het om gaat.

Ze willen weten hoe andere mensen denken, in elkaar zitten, hoe dingen werken en ze leren ook graag nieuwe dingen.

Mensen met een groot empathisch vermogen verplaatsen zich graag in de ander en doen hun best om dingen vanuit een ander perspectief te kunnen zien.

Ze willen de reden achter dingen weten en de acties en gevoelens van anderen begrijpen.

Omdat hen dit zo makkelijk afgaat, leren ze snel.

Vaak worden empaten ook gezien in bepaalde beroepsgroepen, zoals coaches, therapeuten of medici.

Beroepen waarbij het noodzakelijk is dat er goed wordt geluisterd en waar iemand zich kan inleven in de gevoelens van een ander.

Het leven van een empaat kan moeilijk en zwaar lijken.

Als jij een groot empathisch vermogen hebt, probeer het dan te blijven zien als iets speciaals.

Natuurlijk is het niet leuk om je anders te voelen dan anderen en het lijkt alsof je ‘er niet bij hoort’.

Maar het feit dat je je als empaat diep kunt inleven in anderen is een belangrijk onderdeel van wie je bent.

Probeer het te zien als een prachtige, zeldzame kracht, een gave. Want dat is het namelijk.

Mensen met een groot empathisch vermogen moeten echter wel leren hoe ze het beste met deze gave kunnen omgaan.

Het stellen van gezonde, duidelijke grenzen en weten hoe je jezelf kunt beschermen, is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat energie en emotionele reserves niet opraken.

17 tekenen die kunnen wijzen op een groot empathisch vermogen