Skip to Content

Misschien Draait Je Reis Op Dit Moment Niet Om Liefde

Misschien Draait Je Reis Op Dit Moment Niet Om Liefde

Misschien draait je reis op dit moment niet om liefde.

Misschien moet je nu gewoon even alleen zijn.

Misschien is dit het seizoen dat je wordt uitgedaagd, dat je moet leren om in het midden van het bed wakker te worden en om eindelijk hoopvol te zijn en van de stilte en van je leven te genieten en jezelf toestemming te geven om ruimte in te nemen.

Misschien laat het universum je op dit moment zien dat je voor jezelf kunt zorgen, dat je kunt rekenen op degene die je bent geworden, dat je je eigen thuis kunt zijn, wat er ook op je pad komt.

Misschien draait je reis op dit moment om verlossing.

Misschien Draait Je Reis Op Dit Moment Niet Om Liefde

Misschien is dit het seizoen dat je wordt uitgedaagd om het bij te leggen met je hart, om op te komen voor de manieren waarop het liefheeft en om anderen geeft en het gelooft in het goede van kwetsbaarheid en uitdrukking en dat je de persoon wordt die teder durft te zijn als de wereld dat niet is.

Misschien krijg je op dit moment een tweede kans om erin te geloven en jezelf te vergeven voor het feit dat je het weg hebt gegeven aan degenen die het niet waardeerden; maar misschien wordt je nu opgeroepen om het te beschermen, om weer teder te worden, om je ziel weer te kunnen vinden.

Nee, misschien draait je reis op dit moment niet om liefde.

Misschien draait je reis op dit moment om hoop.

Misschien is dit het seizoen dat je wordt uitgedaagd om je te herinneren aan de schoonheid die het leven je te bieden heeft.

Misschien Draait Je Reis Op Dit Moment Niet Om Liefde

Misschien wordt je nu de ruimte gegeven om de plekken te ontdekken die je ontroeren, de liedjes die alleen van jou zijn, de mensen die van je houden en je niet willen veranderen.

Misschien krijg je nu de kans om weer vreugde te vinden, om het een uitbreinding van jezelf te maken, om het in je woorden, in je gelach en je tranen door te laten klinken.

Om het iets te laten zijn waarin je gelooft en je vindt dat jij het waard bent, om het iets te laten zijn wat jij vindt dat je verdient.

Snap je? Je reis draait op dit moment misschien niet om liefde. Misschien draait je reis nu om jou.

Misschien is dit het seizoen dat je wordt uitgedaagd om je eigen redder te worden, om je eigen veilige haven te zijn.

Misschien Draait Je Reis Op Dit Moment Niet Om Liefde

Misschien word je er op dit moment aan herinnerd dat de mensen die bij je weg zijn gegaan er slechts voor hebben gezorgd dat je jezelf weer leerde kennen, dat ze je naar deze plek hebben geleid.

En op deze plek kun je het prima alleen af. Op deze plek bouw je jezelf opnieuw op.

Op deze plek pas je je aan, heel je en pak je alle stukjes terug waarmee zij zijn weggelopen.

Op deze plek ben je aardiger voor je ziel en geef je jezelf dezelfde liefde die je altijd aan anderen hebt gegeven.

Op deze plek laat je je hart niet haasten, ben je niet afhankelijk van een ander om je hart te repareren.

In plaats daarvan doe je dat op deze plek zelf. Op deze plek genees je.

Misschien Draait Je Reis Op Dit Moment Niet Om Liefde