Skip to Content

Aan De Vrienden Die Me Onvoorwaardelijk Steunden Op Mijn Diepste Punt

Aan De Vrienden Die Me Onvoorwaardelijk Steunden Op Mijn Diepste Punt

Aan alle vrienden die naast me stonden toen ik mijn diepste punt bereikte, dankjewel.

Bedankt dat je in mijn verdriet doordrong en me ervan verzekerde dat, ondanks de onverwachte gebeurtenissen, er nog steeds iets goeds in mijn leven was: de zekerheid dat je aan mijn zijde stond.

Bedankt voor de harde waarheden die je me voorwierp wanneer ik een harde hand nodig had om me door de dag heen te loodsen.

Bedankt voor het drogen van mijn tranen wanneer het me allemaal te veel werd.

Aan De Vrienden Die Me Onvoorwaardelijk Steunden Op Mijn Diepste Punt

Boven alles, bedankt voor het begrip dat je toonde voor mijn pijn, bedankt dat je me alleen liet wanneer ik zelfs te moe was om met je te praten.

Je bent mijn held. Je hebt me gered van een lot erger dan dood, omdat zelfs de dood mijn problemen niet had kunnen oplossen.

Je verzekerde me ervan dat het leven beter wordt, dat ik erger heb meegemaakt, dat ik kan en zal overleven.

Ik realiseerde me snel genoeg dat het leven beter wordt, we allemaal verder moeten, maar in realiteit overleefde ik omdat je me omhoog hield wanneer ik niet meer kon staan.

Wanneer ik alleen nog maar bed kon liggen en huilen.

Aan De Vrienden Die Me Onvoorwaardelijk Steunden Op Mijn Diepste Punt

Je had weg kunnen lopen, omdat ik koppig was en niet wilde luisteren, maar in plaats daarvan bleef je.

Je hield mijn hand vast en hield zoveel mogelijk van me.

Bedankt voor alle keren dat je me warmte gaf, de onverwachte omhelzingen wanneer je doorhad dat er iets mis was ook als ik er niets over zei.

En tot slot, bedankt dat je onvoorwaardelijk van me, van alles aan mij, houdt.

Ongebonden en onbegrensd.

Iemand als jij verdient al het goede in de wereld, want dat is hoe je liefhebt.

Aan De Vrienden Die Me Onvoorwaardelijk Steunden Op Mijn Diepste Punt

Je liefde is iets dat me hoop gaf dat er nog iets goeds is in deze wereld, ook al lijkt het soms niet zo.

Je hield van me wanneer ik niet van mezelf kon houden.

Je toonde me het belang van voor jezelf zorgen en dat we niet altijd alles moeten geloven dat door ons hoofd spookt.

Jouw bestaan bewees voor mij dat iemand van me kan en zal houden, ook als mijn omstandigheden me onverdraaglijk hebben gemaakt.

Je bent de vlam die me verder liet gaan toen de wereld me alle reden gaf om op te geven en daarvoor zal ik je eeuwig dankbaar zijn.