Skip to Content

Haat Haar Niet Omdat Ze Verder Is Gegaan

Haat Haar Niet Omdat Ze Verder Is Gegaan

Haat haar niet omdat ze verder is gegaan. Geef haar zelfs niet de schuld.

Haat haar niet omdat ze wilde weten of je haar in je toekomst ziet of dat ze zonder jou weer haar eigen leven moet gaan vinden.

Iemand vinden die zijn reis met haar wil voortzetten.

Iemand vinden die haar niet het gevoel geeft dat ze onbeminnelijk is of een blok aan het been.

Haat haar niet omdat ze doet waar jij in uitblinkt. Voor haarzelf kiezen.

Haat Haar Niet Omdat Ze Verder Is Gegaan

Ze gaat achter haar geluk aan in plaats van achter jou. Ze onthoudt haar waarde. Ze vindt de schoonheid die jij niet zag.

Ze onthoudt dat ze dezelfde liefde verdient die ze weggeeft. Ze onthoudt dat ze iemand verdient die het steeds wil blijven proberen.

Haat haar niet omdat ze heeft geprobeerd om haar gebroken hart te lijmen. Haat haar niet omdat ze de liefde een kans heeft gegeven zonder jou.

Haat haar niet omdat ze een relatie zoekt met iemand die haar koestert. Iemand die haar respectvol behandelt.

Iemand die haar gebreken omarmt. Iemand die weet dat van haar houden niet eenvoudig zal zijn, maar dat ze het waard zal zijn.

Haat haar niet omdat ze je heeft opgegeven. Haat haar niet omdat haar geduld opraakte.

Haat haar niet omdat ze alles wat ze je ooit schonk heeft teruggenomen.

Ze heeft zo hard voor je gevochten. Ze heeft te lang op je gewacht. Ze heeft je te veel gegeven.

Haat Haar Niet Omdat Ze Verder Is Gegaan

Haat haar niet omdat ze verder is gegaan, want ze heeft je voor deze dag gewaarschuwd.

Ze heeft je verteld dat zodra ze iemand haar hele hart toevertrouwt en ze hen haar ware ik laat zien, ze geen tijd voor spelletjes heeft.

Ze heeft geen tijd om weer een gebroken hart te hebben.

Ze heeft geen tijd voor iemand die weer onzeker is wat haar betreft.

Ze zal haarzelf nooit meer verliezen om van jou te houden of van een ander. 

Haat haar niet omdat ze vertrok, want ze heeft haar best gedaan om te blijven.

Haat Haar Niet Omdat Ze Verder Is Gegaan

Haat haar niet omdat ze een bepaald soort liefde zoekt die jij haar niet kon geven.

Haat haar niet omdat ze zich is gaan realiseren dat er een beter iemand voor haar in het verschiet ligt.

Haat haar niet omdat ze de waarheid die jij voor haar verborgen hield ontdekte.

Haat haar niet omdat ze nu doet wat voor haar het beste is, net zoals jij dat zelf altijd deed.

Haat Haar Niet Omdat Ze Verder Is Gegaan