Skip to Content

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

Er zijn veel kenmerken van een narcist, maar ondanks dat is het toch vaak moeilijk om narcistisch gedrag te herkennen.

Het eerste wat in je opkomt is waarschijnlijk dat een narcist veel over zichzelf praat en een redelijk hoge eigendunk heeft.

Dit is inderdaad waar, maar hier komen nog veel meer kenmerken van een narcist uit voort.

De meeste daarvan zal je waarschijnlijk niet meteen herkennen, omdat een narcist twee verschillende kanten heeft.

Aan de ene kant heeft een narcist een heel groot ego.

Aan de andere kant zijn er ook veel kenmerken van een narcist die iets anders laten zien. Namelijk dat ze diep vanbinnen juist heel onzeker zijn.

Die onzekere kant is in strijd met hun ego. Daar komen kenmerken van een narcist uit voort die niet meteen aansluiten bij je beeld van een narcist.

Vaak kom je er pas later achter dat iemand in je omgeving binnen het profiel van een narcist past.

Wanneer je een narcist nog maar net leert kennen, ben je vaak zelfs onder de indruk.

In het begin staat alleen nog de kant met het grote ego op de voorgrond.

Je kan dan denken dat iemand ontzettend intelligent of getalenteerd is, omdat dit is wat ze jou laten geloven.

Pas later zal je ook de onzekere kenmerken van een narcist herkennen.

Hier kan je lezen welke kenmerken een narcist heeft en hoe je die in het dagelijks leven kan herkennen.

Let wel op dat dit artikel alleen de kenmerken van een narcist beschrijft en dat het geen medische test is.

Wanneer je wil weten of iemand een narcistische stoornis heeft, raadpleeg dan altijd een medisch specialist!

Wat is narcisme

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

Een narcist wordt in het woordenboek omschreven als iemand met een ziekelijke liefde voor zichzelf.

Het woord is afgeleid van de Griekse tragedie rondom Narcissus.

Hij was de man die zo lang naar zijn eigen reflectie in het water keek, dat hij uiteindelijk verdronk.

Bij de kenmerken van een narcist denk je daarom aan iemand die erg vol van zichzelf is.

Waarschijnlijk heb je het woord narcist weleens gebruikt voor iemand in je omgeving.

Iemand die te veel aan zichzelf denkt en graag over zichzelf praat.

Narcisme kan zo uit de hand lopen dat het iemand hindert in het dagelijks leven.

Dan wordt er gesproken van een narcistische stoornis. 70% van de mensen met zo’n stoornis is van het mannelijke geslacht.

Bij vrouwen komt narcisme veel minder voor. Veel mensen denken bij een narcist dan ook aan een man.

Het is niet duidelijk of narcisme is aangeboren of zich pas ontwikkelt tijdens het opgroeien.

Het is een ontzettend complex fenomeen en er valt geen duidelijke oorzaak voor aan te wijzen.

De kenmerken van een narcist met een stoornis zijn uiteenlopend. Zelfs voor een medisch specialist is het moeilijk om een narcist te herkennen.

Het is daarom ook totaal niet nodig om jezelf naar beneden te halen wanneer je jarenlang in de trucjes van een narcist bent getrapt!

Je moet onthouden dat narcisten acteurs zijn die goed kunnen manipuleren.

Veel onschuldige mensen zijn het slachtoffer van een narcist geworden.

Lees de volgende kenmerken van een narcist goed.

Zo kan je de narcist in je omgeving herkennen en ermee omgaan zonder dat een van jullie gekwetst wordt.

Kenmerken van een narcist die voortkomen uit ego

Het ego is het eerste wat bij mensen opkomt als ze denken aan een narcist. Veel kenmerken van een narcist zijn ook terug te leiden tot dat grote ego.

Deze kenmerken van een narcist zijn opvallend. Je kan ze makkelijk in verband brengen met wat je onder narcisme verstaat.

Je zal ze snel herkennen in iemand die je nog niet zo lang of maar heel oppervlakkig kent.

1. Overdrijven

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

Het lijkt wel alsof een narcist altijd overal een schepje bovenop moet doen.

Het maakt niet uit wat jij hebt gedaan, bij de narcist was het altijd beter/groter/duurder.

Soms hoef je er niet eens naar te vragen. De narcist begint al uit zichzelf te vertellen over zijn prestaties en talenten.

Bij veel verhalen van de narcist heb je je twijfels.

Vaak heb je het idee dat de verhalen ongeloofwaardig zijn en soms zijn ze overduidelijk erg overdreven.

Dit is een van de kenmerken van een narcist die je goed herkennen wanneer jullie een gedeelde ervaring hebben.

Een voorbeeld hiervan is dat jullie samen op een feest zijn geweest.

Wanneer je de narcist over het feest hoort vertellen aan iemand anders dan lijkt het over een heel ander feest te gaan.

Het feest dat jij je kan herinneren was leuk maar niet bijzonder. Het feest waar de narcist het over heeft was daarentegen spectaculair!

Je hoort zelfs een paar dingen waarvan je weet dat ze niet echt op het feest zijn gebeurd.

Dit kan om iets heel kleins gaan, maar soms verliest de narcist zichzelf en wordt het een echt grote leugen.

2. Een gevoel van belangrijkheid

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

Een narcist vindt zichzelf echt geweldig en verwacht altijd een speciale behandeling, zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor is.

Hij wil worden behandeld als een koning, omdat hij denkt dat hij belangrijker en unieker is dan de rest.

Iedereen moet hem op een voetstuk plaatsen.

Dit is een kenmerk van een narcist dat je goed kan herkennen wanneer jullie in een grotere groep samenzijn.

Stel dat jullie met deze groep ergens heen gaan en er wordt vriendelijk aan iedereen gevraagd of ze hun jas bij de ingang willen ophangen.

De narcist zal hier dan een groot probleem van maken, omdat hij denkt dat regels die voor iedereen gelden, niet op hem van toepassing zijn.

Hij denkt recht te hebben op bepaalde privileges.

Hij denkt dat hij een voorkeursbehandeling verdient, ondanks dat jullie groep bestaat uit gelijkwaardige mensen.

De narcist voelt zich overduidelijk boven de rest van de groep en het ‘gewone’ volk verheven. Hij zal niet proberen om dit te verbergen.

3. Verslaafd aan aandacht

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

Dit kenmerk hangt heel erg samen met de twee eerdergenoemde kenmerken van een narcist.

Een narcist geniet ervan om het middelpunt van de aandacht te zijn. Hij zal koste nog moeite sparen om die aandacht te krijgen.

Een van de kenmerken van een narcist is een extreme drang naar bewondering.

Het liefst zou een narcist constant door iedereen bejubeld en erkend worden.

Dit gedrag kan je herkennen in een gesprek met een narcist. Het maakt hierbij niet uit of jullie met z’n tweeën of in groepsverband zijn.

Zodra de narcist merkt dat het gesprek niet langer over hem gaat of op hem te betrekken is, zal hij proberen om het gesprek weer terug te brengen op een onderwerp dat aan hem is gerelateerd.

In sommige gevallen zullen narcisten zelfs heel dramatisch het gesprek verlaten.

Na een tijdje begin je door te krijgen dat alles wat jullie doen eigenlijk altijd om de narcist draait.

Ook valt je op dat hij altijd zijn stempel op iedere situatie drukt.

4. Weinig waardering voor anderen

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

Van een narcist zal je nooit een complimentje krijgen. Simpelweg omdat ze jou als minderwaardig zien.

Wanneer een narcist doorheeft dat je ergens goed of beter in bent, zal hij je eerder naar beneden halen dan een schouderklopje geven.

Dit is een van de kenmerken van een narcist dat je goed kan herkennen in een werksituatie.

Stel dat je samen met een narcist moet samenwerken aan een project.

De narcist zal dan altijd proberen om de verantwoordelijkheid bij jou te leggen. Veel van het werk zal bij jou terechtkomen.

Als jullie project succesvol afloopt, dan zal de narcist de complimenten in ontvangst nemen alsof hij net zo hard heeft gewerkt als jij.

Hij zal je achteraf nooit bedanken voor de moeite.

Wanneer het project niet zo goed afloopt, zal hij zonder te knipperen alle schuld bij jou neerleggen.

Hij zal het ook niet laten om nog je nog eens in te wrijven hoe slecht je het hebt gedaan.

De narcist ziet jou niet als gelijkwaardig. Hij zal je alleen gebruiken om zichzelf beter uit de verf te laten komen.

5. Veel mensen om hem heen

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

Een narcist heeft altijd mensen om zich heen nodig, want deze mensen moeten zijn zelfbeeld bevestigen en hem het idee geven dat hij de moeite waard is.

De mening van anderen is voor een narcist erg belangrijk. Hij wil continu bevestigd wil zien dat hij leuk genoeg is om mee om te gaan. 

Het liefst omringt de narcist zich met zo veel mogelijk mensen, maar de mensen zelf zijn niet belangrijk.

Ze fungeren alleen als bevestiging van zijn ego.

De mensen die de narcist om zich heen heeft zijn vaak erg oppervlakkig.

Het zijn nooit diepgaande relaties, maar vaak mensen die zich makkelijk laten bespelen.

Dit is een van de kenmerken van een narcist die je kan herkennen wanneer je naar de relatie met zijn vrienden kijkt. 

Het zal je opvallen dat de gesprekken met zijn vrienden nooit erg diepgaand zijn en dat veel gesprekken gaan over roddels.

Wanneer je aan een narcist vraagt hoe het met zijn vrienden gaat, dan zal hij daar nooit echt inhoudelijk antwoord op kunnen geven, simpelweg omdat het hem niet interesseert.

6. Weinig inlevingsvermogen

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

Een narcist is het liefst alleen maar met zichzelf bezig en heeft weinige interesse in het leven van een ander.

Dit komt door een van de kenmerken van een narcist: het gebrek aan empathie.

We hebben eerder al gezien dat een narcist weinig of geen interesse in je zal tonen, maar dit kenmerk laat ook zien dat een narcist jouw emoties niet zal begrijpen.

Dit is een van de kenmerken van een narcist die je kan herkennen in een situatie waarin jij het moeilijk hebt.

Je zal al snel merken dat je bij de narcist niet terechtkan met een persoonlijk en emotioneel verhaal over bijvoorbeeld het einde van je relatie.

De narcist weet niet goed hoe hij op je emoties moet reageren en hij zal proberen om het gesprek op een ander onderwerp te brengen of hij zal op een ongepaste manier reageren.

In het ergste geval reageert hij helemaal niet of loopt hij weg, allemaal omdat hij jouw emoties gewoonweg niet begrijpt.

Kenmerken van een narcist die voortkomen uit onzekerheid

Nu je de klassieke kenmerken van een narcist kent die het meest voor de hand liggen, is het goed om eens te kijken naar de kenmerken die wat minder voor de hand liggen.

Deze kenmerken van een narcist ontstaan omdat ze diep van binnen eenzaam, kwetsbaar en angstig zijn en omdat ze continu hun minderwaardigheidsgevoel willen overschreeuwen. 

Veel narcisten weten zelf niet eens dat ze deze emoties hebben, of ze weten niet dat deze kenmerken zijn te herleiden tot hun narcisme.

1. Geen relatie aan kunnen gaan

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

Over het algemeen doen narcisten het goed bij de andere sekse.

In het begin gaat de ander nog mee in het verhaal van de narcist en denken ze dat hij daadwerkelijk uniek en speciaal is.

Daardoor beginnen narcisten makkelijk nieuwe relaties en vaak hebben ze ook bovengemiddeld veel relaties gehad, maar zodra de ander hun zelfwaardering niet langer bevestigd, verbreken ze het contact.

Narcisten durven relaties nooit tot een hoger niveau te tillen omdat ze bang zijn dat iemand niet langer onder de indruk zal zijn of niet langer tegen ze op zal kijken.

Een van de kenmerken van een narcist is dat ze bang zijn voor intimiteit.

Ze zijn bang om zich kwetsbaar op te stellen en ze durven hun ware aard niet te laten zien.

Misschien herken je de situatie wel waarbij je heel veel tijd met iemand doorbrengt, maar het wordt nooit echt persoonlijk.

De ander heeft het alleen over zijn eigen kwaliteiten en prestaties en wanneer je probeert om over een serieus onderwerp te praten, ontstaat er altijd een ongemakkelijk moment.

Iemand met de kenmerken van een narcist is zo bang om gekwetst te worden, dat het voor hem zo goed als onmogelijk is om een normale, gezonde relatie met een ander aan te gaan.

2. Snel jaloers zijn

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

Narcisten zijn snel jaloers.

Op alles. Of je nou beter in iets bent of je aandacht op iets anders richt, er is niet veel voor nodig om een narcist jaloers te maken.

Een van de kenmerken van een narcist is dat ze erg onzeker zijn en daardoor zijn ze snel jaloers op mensen die het beter doen.

Wanneer je bijvoorbeeld een vriendschappelijke relatie hebt met een narcist, dan zal hij snel bang zijn dat je hem afwijst.

Hij is bang dat je iets of iemand anders leuker gaat vinden en daardoor zal hij jaloers worden op andere mensen, maar ook op andere dingen.

Als jij meer tijd besteed aan je nieuwe hobby dan aan de narcist, dan zal hij zijn jaloezie uiten door lelijke opmerkingen over je hobby te maken of door te zeggen dat je er toch niet goed in bent.

Hetzelfde geldt voor nieuwe vrienden.

Als de narcist doorheeft dat jij meer tijd doorbrengt met iemand anders, dan zal hij door jaloezie worden gedreven om die ander zwart te maken.

In een relatie met een narcist moet je hem altijd op de eerste plaats zetten, anders verliest hij zijn eigenwaarde en zal de jaloezie overnemen.

3. Overdreven agressief reageren

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

Een van de kenmerken van een narcist is dat hij continu bevestiging nodig heeft van zijn speciale status.

Wanneer hij niet voldoende erkenning krijgt, zal hij extreem boos worden en agressief gedrag vertonen.

Door zijn onzekerheid kan een narcist niet goed omgaan met kritiek en tegenspraak.

Ze kunnen deze onzekerheid proberen te verbergen door vijandig te worden of door je juist dood te zwijgen.

Een narcist zal kritiek altijd herleiden tot een directe persoonlijke aanval.

Ook als je kritiek hebt op iets kleins, zal het voor de narcist altijd voelen alsof je hem als persoon volledig afkeurt.

Ook dit is een van de kenmerken van een narcist die je kan herkennen in een werkomgeving.

Op je werk word je namelijk vaak beoordeeld op je functioneren of op iets dat je hebt gedaan en ik denk dat iedereen weleens een collega heeft gezien die daar buitenproportioneel agressief op reageerde.

Al deze woede en agressie gebruiken ze om hun ware gevoelens van eenzaamheid en onmacht te maskeren.

4. Regelmatig liegen

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

Een van de kenmerken van een narcist is dat ze niet te vertrouwen zijn. Ze komen bijna nooit hun beloftes na.

Om hun eigen reputatie hoog te houden, zullen ze er niet voor terugdeinzen om te liegen. Niet alleen tegen anderen, maar ook tegen zichzelf.

Een narcist gelooft soms echt in zijn eigen verhalen en zit daardoor soms helemaal vast in een web van leugens.

Omdat een narcist onzeker is en van zichzelf weet dat ze niet zo goed zijn als ze zich voordoen, zien ze liegen als de enige uitweg.

Dit is een van de kenmerken van een narcist die heel moeilijk te herkennen is, want je betrapt iedereen wel eens op een leugentje, maar wanneer weet je of iemand structureel liegt?

Meestal komt deze kant van een narcist pas aan het licht wanneer het helemaal de verkeerde kant op gaat en de leugen echt uit de hand loopt.

Denk hierbij aan leugens over ernstige ziektes die de narcist zogenaamd heeft of leugens over dingen die helemaal nooit gebeurd zijn.

5. Misbruik maken van anderen

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

We hebben al eerder vastgesteld dat een van de kenmerken van een narcist is dat ze geen waardering hebben voor anderen.

Soms uit dit zich alleen in desinteresse voor anderen, maar het kan ook gebeuren dat de narcist een ander zo laag heeft zitten, dat hij ervoor kiest om tot misbruik over te gaan.

Het is voor een narcist heel makkelijk om iemand voor zijn karretje te spannen.

Wanneer jij iets voor de narcist kan betekenen, dan zal hij er niet lang over twijfelen om misbruik van je te maken.

Dit kan gaan om iets kleins. Stel dat jij een connectie hebt met een persoon met veel aanzien.

Dan kan de narcist jou gebruiken om zichzelf bij deze persoon in de kijker te spelen.

Hier heb jij niet veel last van, maar je kan ook voor grotere dingen misbruikt worden.

Een narcist is heel goed met woorden en hij weet heel goed wat hij moet zeggen om jou in een positie te krijgen waarbij je doet wat hij wil.

Hij heeft alleen oog voor zijn eigen doelen en hij zal er niet voor terugdeinzen om jou te misbruiken om die doelen te bereiken!

6. Een verkeerd zelfbeeld

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

Een narcist gelooft er altijd in dat hij de beste versie van zichzelf is en hij kent zichzelf eigenschappen toe die anderen niet in hem herkennen.

Het kan zelfs zo zijn dat een narcist er heilig in gelooft dat hij die eigenschappen echt bezit, maar dit is kiezen voor de makkelijke weg.

De meeste eigenschappen die een narcist zichzelf toekent zijn namelijk eigenschappen waar je veel moeite voor moet doen.

Een narcist zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat hij altijd voor anderen klaarstaat, terwijl dit helemaal niet het geval is.

Echt voor iemand klaarstaan kost namelijk veel tijd en energie, maar die wil de narcist niet verspillen aan een ander. Die energie heeft hij nodig voor zichzelf.

Door die goede eigenschap wel aan zichzelf toe te kennen, verhult hij de onzekerheid over het feit dat hij helemaal geen goed persoon is.

In plaats van een echte verandering door te maken en moeite te doen, kiest de narcist ervoor om zijn zelfbeeld op te krikken met praatjes en leugens.

Tot slot

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven

In dit artikel heb ik overal ‘hij’ gebruikt om naar een narcist te verwijzen, maar vergeet niet dat 30% van de narcisten een vrouw is!

Ook vrouwen kunnen zich anders voordoen dan ze zijn en bij hun uit narcisme zich vaak op een nog slinksere wijze.

Vrouwen zijn er namelijk erg goed in om hun charmes in de strijd te gooien en in plaats van arrogant komen ze eerder zorgzaam en lief over.

Maar een narcistische vrouw kan je ook kwetsen en misbruik van je maken, dus wees ook bij vrouwen waakzaam voor deze kenmerken van een narcist!

Denk je dat je een relatie hebt met een narcist? Klik dan hier. Wil je weten waarom jij altijd narcisten aantrekt? Klik dan hier.

12 Kenmerken Van Een Narcist In Het Dagelijks Leven