Skip to Content

Het Nieuwetijdskind: Waarom Is Het Zo Uniek En Wat Zijn De Kenmerken?

Het Nieuwetijdskind: Waarom Is Het Zo Uniek En Wat Zijn De Kenmerken?

Een nieuwetijdskind, ook wel een indigo kind genoemd, is een bijzonder type kind. Nieuwetijdskinderen zijn gevoelig, intuïtief, wijs en open. Ze zijn ‘anders’, waardoor ze door ouders en op school vaak niet goed worden begrepen. 

Ieder kind is natuurlijk uniek op zijn eigen manier, maar nieuwetijdskinderen hebben toch een aantal kenmerkende eigenschappen. Ze nemen de stemming en energie van anderen gemakkelijk op. Maar ook energie uit het universum kunnen ze tot zich nemen, wat ervoor zorgt dat ze soms aura’s zien, gebeurtenissen kunnen voorspellen of stemmen horen. Ze zijn sociaal en laten een grote liefde zien voor de natuur en dieren. Ook hebben ze vaak een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Wat zijn nieuwetijdskinderen, en hoe herken je ze? Tegen welke problemen lopen ze aan, en hoe kunnen ze die het beste oplossen? In dit artikel lees je alles over nieuwetijdskinderen.

Wat is een nieuwetijdskind?

Het Nieuwetijdskind Waarom Is Het Zo Uniek En Wat Zijn De Kenmerken

Een nieuwetijdskind bekijkt de wereld vanuit zijn of haar hart en intuïtie. Nieuwetijdskinderen zijn van nature aangetrokken tot spiritualiteit. Ze zijn zelfs in staat om aura’s te lezen en komen vaak tot verbazingwekkende wijsheden. Ze zijn emotioneel gevoelig, maar die gevoeligheid kan zich ook uiten in allergieën voor onder andere bepaald voedsel.

Een nieuwetijdskind streeft al sinds zijn of haar jonge jaren naar harmonie. Ze zijn minder met zichzelf bezig, maar meer met de anderen om hen heen. Omdat ze ontzettend empathisch zijn, kunnen ze zich goed in een ander verplaatsen en inschatten hoe iemand zich voelt. Nieuwetijdskinderen zijn overigens niet altijd alleen kinderen, ook volwassenen kunnen nieuwetijdskinderen zijn.

Waar komt de term ‘nieuwetijdskind’ vandaan?

De term ‘nieuwetijdskind’ komt van het begrip de ‘new-age’, dus de nieuwe tijd. Het zijn kinderen die ons zouden voorbereiden op de nieuwe tijd, waarin er meer aandacht zou komen voor spiritualiteit en andere eigenschappen die nieuwetijdskinderen al zouden bezitten. In de maatschappij van nu staat het materialisme centraal, maar dat zal volgens veel spirituele denkers op een gegeven moment veranderen. Men zal meer vanuit de intuïtie en het hart gaan leven.

Geen wetenschappelijk bewijs

Met de new-age wordt verder het watermantijdperk bedoeld. Het watermantijdperk is afkomstig uit de astrologie, maar er is verder geen wetenschappelijk bewijs dat dit tijdperk echt bestaat.

Bovendien is het belangrijk om te vermelden dat er ook geen bewijs is dat nieuwetijdskinderen daadwerkelijk bestaan. In de psychologie of psychiatrie kom je de term namelijk niet tegen. De eigenschappen die bij nieuwetijdskinderen zouden passen, zijn ook kenmerkend voor wat wij ‘hooggevoelige kinderen’ noemen. Naar hooggevoeligheid zijn wel wetenschappelijk studies gedaan.

Indigo kind

Parapsychologe Nancy Anne Tappe kwam in de jaren ‘70 met de term ‘indigo kind’. Bij deze kinderen zag ze in de aura de kleur indigo, en deze kinderen zouden speciale gaven hebben. Ze noemde deze bijzondere kinderen ‘indigo kinderen’. 

Eigenschappen van een nieuwetijdskind

 • Sterk intuïtief
 • Bovennatuurlijke gaven
 • Empathisch
 • Verbazingwekkend wijs voor zijn/haar leeftijd
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Dromerig
 • Gevoeligheid voor energie van anderen
 • Respect voor dieren en de natuur
 • Origineel

Maar ook:

 • Als baby vaak huilen
 • Voedingsintoleranties of allergieën
 • Ziektes
 • Dyslexie en andere diagnoses

Omdat er geen wetenschappelijk onderzoek is naar nieuwetijdskinderen, is het moeilijk om een eenduidige omschrijving te geven. Maar wat verschillende informatiebronnen gemeen lijken te hebben, is dat een nieuwetijdskind gevoelig is en ook een grotere kans heeft om (foutief) te worden gediagnosticeerd met ADHD, autisme of dyslexie.

Hoe herken je nieuwetijdskinderen? Zeven kenmerken

Het Nieuwetijdskind Waarom Is Het Zo Uniek En Wat Zijn De Kenmerken
 1. Ze zijn vaak energiek en druk, of anders teruggetrokken.
 2. Ze hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor dingen en mensen om zich heen. Dat uit zich in het initiatief van het op zich nemen van taken en verantwoordelijkheden. In huis zijn het vaak de kinderen die voor hun jongere broertjes of zusjes zorgen, of als volwassene degenen die in hun relaties geven en voor anderen zorgen.
 3. Nieuwetijdskinderen staan sterk in verbinding met de spirituele wereld. Zo praten ze met beschermengelen, zeggen ze soms dingen die ze niet zomaar kunnen weten en vertellen ze over ervaringen uit vorige levens.
 4. Ook hebben ze een sterk rechtvaardigheidsgevoel.
 5. Een nieuwetijdskind is extreem gevoelig en kan goed de emoties en gevoelens van anderen oppikken.
 6. Ze leven ook vaak met een gevoel van vervreemding. Met een gevoel van ‘wat doe ik eigenlijk op deze wereld?’ Dit is vaak een gedachte, die ook weer snel verdwijnt omdat het leven nu eenmaal doorgaat. Maar het is een gevoel dat altijd een beetje op de achtergrond blijft hangen en af en toe de aandacht weer opeist. Het wijst erop dat nieuwetijdskinderen in twee werelden leven: op aarde, maar ook in de geestelijke wereld die we niet kunnen zien.
 7. Nieuwetijdskinderen zijn ten slotte erg sociaal en kunnen heel gemakkelijk contacten met anderen leggen.

Deze mooie kenmerken maken het voor nieuwetijdskinderen niet altijd eenvoudig om mee te komen in de maatschappij zoals wij die tegenwoordig kennen. Het komt daarom vaak voor dat deze kinderen hun gevoelens proberen te onderdrukken, omdat de maatschappij hen daarop afwijst.

Iets van deze tijd?

Maar zijn die kinderen echt alleen iets van deze tijd? Of hebben ze altijd al bestaan? Natuurlijk had je vroeger ook gevoelige en intuïtieve kinderen, maar ouders besteedden daar vaak geen (extra) aandacht aan. Ze hadden wel andere dingen om zich druk over te maken. Daarnaast was het essentieel dat ook die kinderen gewoon binnen het systeem pasten, waardoor ze zich al snel afzonderden.

De ouders van nu, daarentegen, zijn zelf vaak ook enigszins bezig met zelfontwikkeling en staan daarom meer open voor dit soort zaken. Tegenwoordig mogen kinderen daarnaast steeds meer hun mening en emoties uiten. 

Maar de laatste tijd komen er steeds meer van dit soort nieuwetijdskinderen op de wereld, en dat zien we terug in de gezondheidszorg, maar ook in het onderwijs. Deze kinderen worden gezien als ‘anders’, en kunnen bijvoorbeeld moeilijk meekomen op school of kunnen niet gediagnosticeerd worden. Dit kan verwarrend zijn voor die kinderen, waardoor ze zich of heel druk gaan gedragen, of zich gaan terugtrekken.

De problematiek van nu is duidelijk anders dan die van vroeger. Kinderen van deze tijd zijn gevoeliger en wijzer, maar ook de energie is anders. Ze trekken zich alles aan en nemen constant allerlei prikkels op. 

Het is belangrijk dat kinderen zich niet meer afsluiten, en dat we deze overgevoelige kinderen juist een handje helpen. Omdat er steeds meer aandacht is voor het verschijnsel nieuwetijdskinderen, komen veel kinderen (en volwassenen) erachter dat ze er niet alleen voor staan. Dat er dus nog veel meer mensen op hun manier denken en voelen.

Nieuwetijdskinderen op school

Nieuwetijdskinderen laten vaak hyperactief gedrag zien, omdat ze al die binnenkomende prikkels op een of andere manier moeten verwerken. Het gebeurt steeds vaker dat ze het moeilijk hebben op school. De manier waarop kennis wordt overgedragen, werkt simpelweg niet voor deze kinderen. Een nieuwetijdskind wil graag op zijn of haar niveau worden benaderd. Maar die ruimte krijgt het vaak niet. Scholen hebben moeite met die intuïtieve manier van interacteren.

Er zijn scholen die hun aanpak proberen te veranderen, omdat ze zien dat de bestaande manier niet meer werkt. Maar er zijn ook scholen die niet meer weten waar ze het moeten zoeken en zich juist heel rigide opstellen. 

Vooral in de puberteit vinden nieuwetijdskinderen dat ze op school dingen leren waar ze niets aan hebben en die hen verder ook niet zullen helpen in de toekomst. De reden dat ze op een gegeven moment zullen afhaken.

Nieuwetijdskinderen zijn vaak heel intelligent, maar die intelligentie komt meer naar voren op creatief of sociaal gebied. Op school wordt hun intelligentie niet begrepen.

Andere problemen (en oplossingen)

Nieuwetijdskinderen lopen vaak tegen een aantal problemen aan. Hieronder lees je welke problemen we veel terug zien, en hoe ze die het beste kunnen aanpakken.

Het gevoel hebben niet in deze wereld thuis te horen

Nieuwetijdskinderen hebben van kleins af aan het gevoel dat ze niet echt zijn waar ze thuishoren. Ze vinden de wereld koud, hard en begrijpen er vaak niets van. Ze ervaren een gevoel van ‘heimwee’: heimwee naar een plek die veel aangenamer is. Soms is deze plek een ‘gevoel’, in andere gevallen kunnen ze zich ‘herinneren’ hoe die plek voelt. Ze snakken naar eenheid, naar onvoorwaardelijke liefde. Dingen die op deze aarde vaak maar moeilijk te vinden zijn.

Wat hierbij kan helpen, is je bewuster worden van wie je bent en wat jouw roeping is. Als jij weet wat jouw missie en roeping is, wordt het makkelijker om een fijne tijd te hebben op deze aarde. Door je ikigai (link naar artikel) te vinden – zo beweren de Japanners – zul jij langer en gelukkiger leven.

Moeite hebben met negatieve dingen

Het Nieuwetijdskind Waarom Is Het Zo Uniek En Wat Zijn De Kenmerken

Nieuwetijdskinderen benaderen de wereld vanuit hun hart en intuïtie. Omdat zij zich het liefst concentreren op de mooie dingen, zoals de liefde, vinden ze het soms moeilijk om ook de duistere dingen van de wereld te accepteren. Ze hebben een hekel aan leugens, bedrog, onrecht en onechtheid. Als ze negatieve gevoelens ervaren, kunnen ze hier maar moeilijk mee overweg. En omdat ze met anderen contact maken op het gevoelsniveau, zijn ze vaak blind voor het ego. Dit kan tot verdriet en teleurstellingen leiden.

Leer dat wereld te accepteren zoals die is. Helaas is het leven niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen wat het ego precies is, en dat iedereen dit moet hebben om te kunnen ‘overleven’. Probeer je eigen ego-identiteit sterker te maken en erken en accepteer ook de minder positieve gevoelens die je ervaart. Het zal je leven er een stuk makkelijker op maken.

Sterke band met geestelijke wereld maar niet met lichaam

Een nieuwetijdskind staat vaak in sterke verbinding met de geestelijke wereld. Maar het geestelijke lichaam, ook wel de aura genoemd, van dit soort kinderen is in mindere mate verbonden aan het fysieke lichaam. Daardoor is de ‘afstand’ tot de geestelijke wereld voor hen veel kleiner. Soms ‘herinneren’ ze zich deze geestelijke wereld zelfs, en verlangen ze ernaar. Dit maakt het moeilijk voor deze kinderen om hier op aarde te vertoeven. Ze zien en voelen dingen die anderen niet zien of voelen. Daarom ervaren ze ook regelmatig eenzaamheid. En omdat ze niet erg in contact zijn met hun lichaam, voelen ze zich als het ware opgesloten in hun lichaam. 

Het is essentieel dat nieuwetijdskinderen geregeld in contact komen met hun fysieke lichaam. Dat zal er tevens voor zorgen dat ze beter in contact komen met hun gevoel. En dat zorgt er vervolgens weer voor dat ze emoties (van zichzelf en anderen) beter kunnen loslaten. Bovendien is het net zo belangrijk dat ze contact houden met zichzelf en hun doelen.

Het gevoel hebben ‘anders’ te zijn

Hier hebben nieuwetijdskinderen vaak veel moeite mee. Ze voelen zich anders en niet begrepen. Ze hebben het gevoel dat er geen ruimte is voor hun gevoeligheid. Hun omgeving bestempelt hun gevoeligheid als aanstellerij of vreemd. Het gevolg is dat deze kinderen niet zichzelf kunnen zijn, en zich gaan aanpassen door zich terug te trekken.

Om weer tot jezelf te komen, dien je met jezelf en met je gevoel in verbinding te komen. Leer van jezelf te houden zoals je bent; je zult er gelukkiger door worden. Ook moet je je niet schamen om jezelf te zijn bij anderen, waarbij je ook jouw gevoeligheid mag uiten.

Moeite hebben met (hoog)gevoeligheid

Een nieuwetijdskind is dus erg gevoelig, intuïtief en heeft ook paranormale gaven. Ze kunnen heel goed energieën aanvoelen. Dat is een bijzondere eigenschap, maar het kan ook tot de nodige problemen zorgen. Zo kunnen deze kinderen heel gemakkelijk de emoties van anderen oppikken, maar deze gevoelens ook weer moeilijk loslaten. Nieuwetijdskinderen kunnen hierdoor last krijgen van stemmingswisselingen, angst en depressie.

Het is verstandig om met een therapeut of coach te praten over je (hoog)gevoeligheid en dat je leert hoe je er het beste mee om kunt gaan. Belangrijk is dat je jezelf kunt blijven en jouw gevoeligheid als een kracht ziet.

Door anderen heen kunnen kijken

Het Nieuwetijdskind Waarom Is Het Zo Uniek En Wat Zijn De Kenmerken

Nieuwetijdskinderen kunnen erg confronterend zijn. Dat komt omdat ze dwars door anderen heen kunnen kijken, en het dus meteen aanvoelen als iemand liegt of zich anders voordoet. Daarnaast zijn ze geneigd om zaken voor anderen op te lossen. Ze functioneren graag als de hulpverlener, zonder het vaak door te hebben. 

Het probleem is dat mensen zich soms aangevallen voelen en zich tegen je gaan keren. En dat terwijl je alleen maar hulp wilde bieden.

Bedenk even hoe dit bij jou precies werkt, en of er een betere manier is om hiermee om te gaan. Onthoud in ieder geval dat je niet altijd je gevoelens of mening hoeft te uiten, en dat je ook niet altijd naar oplossingen dient te zoeken voor anderen. Soms is het gewoon beter om niets te zeggen, en mensen het zelf laten vertellen als ze jouw hulp nodig hebben.

Eenheidsbeleving

Omdat kinderen zo gevoelig en intuïtief zijn, voelt het voor hen alsof alles met elkaar in verbinding staat. Dit leidt ertoe dat ze anderen gemakkelijk hun grenzen laten overschrijden. Ook is het moeilijk om een lijn te trekken tussen hun eigen gevoelens en die van een ander. Het gevolg is dat ze overweldigd raken, of juist oververmoeid. Ze maken zo meer kans op het ontwikkelen van een burnout. 

Als nieuwetijdskind dien je te leren je eigen ruimte ‘af te bakenen’. Dat kan in het begin misschien onnatuurlijk aanvoelen. Het is belangrijk om te begrijpen wat van jou is, en wat bij een ander thuishoort. Zo wordt het ook makkelijker om dingen los te laten van anderen, want op den duur kan de emotionele lading van andere mensen de energie uit je zuigen. Dit alles betekent dat je beter voor jezelf gaat zorgen, waardoor het ook makkelijker wordt om er voor een ander te zijn.

Onterechte diagnoses

Zoals ook al eerder omschreven, kunnen nieuwetijdskinderen verschillende gevolgen ervaren in de maatschappij waarin we nu leven. Ze kampen met problemen en klachten die overeen kunnen komen met symptomen die we vaak zien bij mensen met ADHD of autisme. Als je met jouw klachten naar de dokter gaat, zal die deze al snel beoordelen volgens de reguliere geneeskunde. Het gevolg is dat daar een diagnose uitkomt, en je misschien ook medicatie krijgt voorgeschreven tegen de symptomen. Dit leidt er alleen maar toe dat mensen steeds minder in contact komen met zichzelf. Door die onterechte diagnoses kunnen kinderen geestelijke problemen ontwikkelen en (nog meer) moeite hebben met functioneren in de maatschappij. Ze zullen zo al snel ongelukkig worden en zich niet optimaal kunnen ontwikkelen, met de gevolgen vandien.

Om dit soort foute diagnoses te voorkomen, is het misschien eerst verstandig om opzoek te gaan naar alternatieven, voordat je naar een arts stapt voor een diagnose.

Ben jij de ouder van een nieuwetijdskind?

Als jij de ouder bent van een nieuwetijdskind, is het belangrijk om te begrijpen hoe je hem of haar het beste kunt begeleiden. Veel ouders doen er alles aan om hun kind goed op te vangen. Een aantal van deze ouders beseft dat hun kind over bijzondere eigenschappen beschikt. Het lukt hen soms zelfs om op dieper, intuïtief niveau met het kind te interacteren. Omdat deze ouders zich zo open opstellen, kunnen zij enorm veel leren van het kind. Dankzij deze ouders wordt het leven van nieuwetijdskinderen steeds makkelijker, omdat er eindelijk begrip voor hen lijkt te zijn.

Er wordt in de huidige maatschappij nog veel te vaak gedacht dat een kind een ‘onbeschreven blad is’. Maar dit is onjuist. Want nieuwetijdskinderen zijn ontzettend ‘oude’ en volwassen zielen. Van binnen zijn ze als het ware net zo oud als hun eigen ouders. Door dit te beseffen, kan dat de manier waarop je met een nieuwetijdskind omgaat op positieve wijze beïnvloeden. Des te meer ouders hun nieuwetijdskinderen zo kunnen bekijken, hoe meer openheid er ontstaat voor dit soort kinderen, en waardoor er ook positieve veranderingen zullen plaatsvinden in het onderwijs, de psychologie en de geneeskunde.

Hieronder vijf handige tips voor ouders met nieuwtijdskinderen:

Het Nieuwetijdskind Waarom Is Het Zo Uniek En Wat Zijn De Kenmerken

Tip 1: Zorg er ten eerste voor dat je kind genoeg tijd krijgt om prikkels en indrukken te verwerken. Op zulke momenten moet er niets bijzonders gebeuren. Nieuwetijdskinderen verlangen naar de natuur, en kunnen daar tot rust komen.

Tip 2: Leer je kind te visualiseren. Dit kan het kind helpen als het zich in moeilijke situaties bevindt. Zo kun je je kind leren om zich voor te stellen dat het een beschermende mantel om zich heen heeft, of anders omringd wordt door krachtig licht.

Tip 3: Laat je kind meditatie of yoga proberen. Door te mediteren, zal je kind leren om zich af en toe terug te trekken en prikkels te verwerken.

Tip 4: Wees altijd eerlijk en open tegen je kind. Nieuwetijdskinderen kunnen niet goed tegen leugens en bedrog, en zullen het al snel doorhebben als je niet eerlijk bent.

Tip 5: Zorg dat je kind een creatieve hobby heeft. Nieuwetijdskinderen staan erom bekend in beelden te denken en zijn daarnaast enorm creatief ingesteld. Als hij of zij de ruimte krijgt om creatief te zijn, zul je zien dat het tot bijzondere ideeën kan komen.

Tip 6: Als laatste is het belangrijk om je kind te accepteren zoals het is.

Conclusie

Als jij een nieuwetijdskind bent, mag je daar trots op zijn. Durf authentiek te zijn en wees niet bang om jezelf te zijn. Straal, en laat zien wie je bent! Zie niet alleen de wat minder fijne kanten van een nieuwetijdskind zijn, maar wees je vooral ook bewust van jouw prachtige en unieke eigenschappen.

Nu er veel meer aandacht is voor het verschijnsel nieuwetijdskinderen, zullen meer mensen ontdekken dat ze er niet alleen voor staan. En dat kan een geruststellende gedachte zijn!

PinFlight Image