Skip to Content

De Kracht Van Positief Denken: Hoe Gedachtes Je Leven Kunnen Veranderen

De Kracht Van Positief Denken: Hoe Gedachtes Je Leven Kunnen Veranderen

Ik denk dat je het met me eens bent als ik zeg dat de kracht van positief denken immens groot is. 

Het idee dat je brein je leven kan veranderen lijkt bijna te mooi om waar te zijn.

Ik kan je er echter van verzekeren dat ik het goede heb ervaren EN gezien dat je op de positieve dingen focussen met zich mee kan brengen.

Maar voordat ik daar verder op in ga, laat me je de volgende vraag stellen: kun je raden waar de succesvolste en gelukkigste mensen de hele dag aan denken?

Het antwoord is echt eenvoudig…

Gezonde, gelukkige mensen denken aan wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken. Op deze manier kan het ontwikkelen van een positieve houding werkelijk je hele leven veranderen.

Als je denkt aan en praat over wat je wilt en hoe je het kunt krijgen, voel je je gelukkiger en krijg je het gevoel dat je meer controle over je leven hebt. Als aan iets denkt wat je gelukkig maakt, maken je hersenen eigenlijk endorfine aan, waardoor je een algemeen gevoel van welzijn ervaart.  

Hierdoor zul je een positieve houding ontwikkelen.

Hoe Je Positief Kunt Denken 

Op basis van meerdere psychologische onderzoeken, lijken gelukkige mensen een speciale kwaliteit te bezitten die hen in staat stelt om een beter leven te leiden dan gemiddeld. 

Kun je raden wat dat die kwaliteit is?

Het is de kwaliteit om optimistisch te zijn!

Het beste nieuws wat betreft optimisme is dat je het kan aanleren. Dit houdt in dat je kunt leren om positief te denken door een optimistische mindset aan te nemen.

Op basis van de regels van oorzaak en gevolg, als je doet en zegt wat andere gezonde, gelukkige mensen met positieve houdingen doen, zul je al snel dezelfde gevoelens ervaren, zul je dezelfde resultaten opmerken en zul je van dezelfde ervaren genieten als zij. 

Je focussen op positief denken 

Je kunt leren om negatief denken in positief denken om te zetten. Het proces is simpel, maar het vergt wel tijd en oefening—je creëert namelijk een nieuwe gewoonte.

Hieronder volgen een aantal manieren om je positiever en optimistischer te gaan gedragen en op die manier te gaan denken:

  • Identificeer wat je moet veranderen. Als je optimistischer wilt worden en je positiever in het leven wilt gaan staan, moet je eerst identificeren waar je normaal gesproken negatief tegenover stond, of het nou je werk is, het dagelijkse forensen of een relatie. Je kunt klein beginnen door je op een ding tegelijk te focussen. 
  • Check het bij jezelf. Stop en evalueer wat je gedurende de dag op bepaalde momenten denkt. Als je merkt dat je gedachten vooral negatief waren, probeer dan een manier te vinden om daar een positieve draai aan te geven.
  • Sta open voor humor. Sta jezelf toe om te glimlachen of te lachen, zeker in moeilijke tijden. Zoek humor in alledaagse gebeurtenissen. Als je kunt lachen om het leven, voel je je minder gestrest.
  • Hou er een gezonde levensstijl op na. Probeer doordeweeks om ongeveer 30 minuten te bewegen. Je kunt het ook opdelen in etappes van 10 minuten gedurende de dag. Bewegen kan een positieve invloed op je stemming hebben en je stress verminderen. Hou er een gezond dieet op na om je brein en lichaam brandstof te geven. En leer strategieën om je stress onder controle te houden.
  • Omring jezelf met positieve mensen. Zorg ervoor dat de mensen in je leven positieve, behulpzame mensen zijn op wie je kunt rekenen en die je handig advies en feedback kunnen geven. Negatieve mensen kunnen ervoor zorgen dat je stressniveau stijgt en dat je gaat twijfelen aan je vermogen om stress op gezonde manieren onder controle te houden. 
  • Praat positief tegen jezelf. Begin door een simpele regel op te volgen: zeg niets tegen jezelf dat je ook niet tegen een ander zou zeggen. Wees lief voor jezelf en moedig jezelf aan. Als een negatieve gedachte de kop opsteekt, evalueer daar dan rationeel over en reageer met bevestigingen van wat al je goede kanten zijn. Denk aan de dingen waarvoor je dankbaar bent in dit leven.

Gelukkige Mensen Zien De Goede Dingen In Het Leven 

Optimisten lijken andere manieren te hebben om met het leven om te gaan en die manieren maken hen anders dan de gemiddelde mens: 

  1. Allereerst, blijven ze gefocust op wat ze willen en blijven ze manieren verzinnen om het te krijgen. Ze weten duidelijk wat hun doelen zijn en ze zijn er zeker van dat ze die doelen vroeg of laat zullen bereiken.
  2. Daarna proberen optimisten het goede in elk probleem of moeilijke situatie te zien. Wanneer het misgaat, en dat is vaak het geval, zeggen deze mensen: “Dit is goed!” En daarna proberen ze iets positiefs in de situatie te zien.

We weten dat als je iets goeds of voordeligs in een persoon of situatie probeert te zien, je het altijd zal vinden. En terwijl je zoekt, zul je een positiever en vrolijker mens worden.

De Kracht Van Positief Denken 

Optimisten proberen de waardevolle les in elke tegenslag te zien. In plaats van dat ze overstuur raken en iemand anders de schuld geven van wat er is gebeurd, zullen ze hun emoties onder controle houden door te zeggen: “Wat kan ik van deze ervaring leren?”

Neem je vandaag voor om te leren hoe je positief denken en een positieve houding kunt ontwikkelen wat betreft jezelf, de mensen om je heen en je eigen leven.

Hoe Train Je Je Brein Om Positief Te Denken? 

Je brein trainen om positief te denken kan bewerkstelligd worden door gebruik te maken van een simpel concept. Je brein heeft slechts genoeg bandbreedte om zich te focussen op één gedachte per keer.

Alles wat je moet doen is je richten op optimistische gedachten totdat dezelfde soort zenuwpaden vormen die ontstaan wanneer je een nieuwe gewoonte creëert. 

Wanneer een negatieve gebeurtenis zich voordoet, onthoud dan dat juist jouw reactie de uitkomst echt bepaalt. Probeer altijd positief te reageren of een optimistische les te leren wanneer deze dingen gebeuren. 

Positieve bevestigingen zijn positieve zinnen die steeds weer herhaald kunnen worden om je te leren hoe je negatieve gedachten kwijt kunt raken en ze moedigen een positieve houding aan.

Ik vind ook de motivatie die ik uit inspirerende citaten en boodschappen haal erg nuttig wanneer ik probeer om positieve gedachten teweeg te brengen.

Kies Ervoor Om Gelukkig Te Zijn

Neem je vanaf nu voor om het glas van je leven als halfvol te zien in plaats van halfleeg.

Gelukkig mensen zijn dankbaar voor de vele zegeningen die ze hebben gekregen dan dat ze zich zorgen maken om of klagen over de dingen die ze niet hebben.

Ga er wat betreft de mensen om je heen vanuit dat zij de beste bedoelingen hebben. De meeste mensen zijn gewoon goed, eerlijk en proberen gewoon hun best te doen.

Wanneer je het goede ziet in hun woorden en daden, zul je altijd iets vinden. 

Neem je tenslotte voor om vrolijk te zijn, wat er ook gebeurt.

Positief in het leven staan is het belangrijkste als er iets misgaat.

Je Positieve Houding In Werking 

Het is makkelijk om vrolijk te zijn als alles volgens plan verloopt. Maar pas als er onverwachte tegenslagen en moeilijkheden op je pad komen, laat je jezelf en de mensen om je heen zien wat voor houding je precies hebt. 

Zorg dat het een positieve houding is!

Hoe Positief Denken Je Kan Helpen 

Een positieve houding aannemen kan je op meerdere manieren helpen dan je je misschien realiseert.

Wanneer je positief denkt, accepteer je het niet dat je brein zich (bewust of onbewust) bezighoudt met negatieve gedachten of twijfels. 

Nadat je hebt geleerd om positief te denken, zul je geweldige veranderingen opmerken om je heen. Je brein zal zelfs functioneren met gebruik van fijne hormonen, beter bekend als endorfine, die je het gevoel geven dat je lichter en gelukkiger bent.

Je zal ook merken dat je zelfvertrouwen een enorme boost heeft gehad en je zal meer het gevoel hebben dat je in staat bent om aan nieuwe opdrachten en uitdagingen te beginnen waar je je eerst niet op je gemak bij voelde. 

Door overtuigingen te beperken waarmee je jezelf beperkt, zal het je lukken om de remmen los te laten en om groei te ervaren zoals je dat nooit voor mogelijk had gehouden.

Kort gezegd kun je je hele leven best makkelijk veranderen door de kracht van positief denken te benutten. 

Bedankt dat je mijn blog hebt gelezen over de kracht van positief denken en over het ontwikkelen van een positieve houding.

Ik hoop dat het je zal inspireren om het goede in anderen te zien en dat het je zal helpen om je leven beter te maken.

De Kracht Van Positief Denken: Hoe Gedachtes Je Leven Kunnen Veranderen