Skip to Content

Sterrenbeeld Kreeft: Eigenschappen En Kenmerken Van Dit Tegengestelde Sterrenbeeld

Sterrenbeeld Kreeft: Eigenschappen En Kenmerken Van Dit Tegengestelde Sterrenbeeld

Als jij tussen 22 juni en 23 juli bent geboren, dan val je onder het sterrenbeeld Kreeft. Dit sterrenbeeld heeft, net zoals de andere sterrenbeelden, een aantal bijzondere eigenschappen. Kreeften zijn over het algemeen vriendelijk, hebben een ruime fantasie, zijn empathisch en geduldig.

Dit sterrenbeeld houdt echter niet van het onbekende, is emotioneel en verstopt zich soms voor de buitenwereld. Ze zijn aan de ene kant gevoelig en opgewekt, maar ze kunnen ook ingetogen zijn en zorgzaam. De Kreeft als sterrenbeeld staat bekend om de vele tegenstellingen. 

De Kreeft in een notendop

Sterrenbeeld Kreeft: Eigenschappen En Kenmerken Van Dit Tegengestelde Sterrenbeeld

Kreeften zijn gevoelige mensen en ook ontzettend zorgzaam. Het is daarom ook niet gek dat anderen graag bij hen in de buurt zijn. Ze zijn bovendien geneigd om zich bezig te houden met vroeger en hun jeugd. Wat ze moeten leren, is de toekomst dapper tegemoet te treden.

Als ze zich in een moeilijke situatie bevinden, hebben Kreeften de neiging om zich ongemerkt te verstoppen. Ze vinden het lastig om met conflicten en discussies om te gaan. Ze zoeken dan als het ware dekking in hun schulp en houden afstand. Het is daarom logisch dat dit sterrenbeeld op anderen soms verlegen overkomt.

Eenmaal uit hun schulp, voelen Kreeften zich op hun gemak en kunnen ze interessante gesprekken voeren. Soms hebben ze nu eenmaal wat tijd nodig. Het sterrenbeeld Kreeft kent veel tegenstellingen. Zo zijn ze onder andere gevoelig en zorgzaam, maar tegelijkertijd vrolijk en bescheiden. 

 • Element: Water
 • Symbool: De Kreeft
 • Belangrijkste hemellichaam: Maan
 • Schaduwsterrenbeeld: Steenbok

De Kreeft en de planeet Maan

De Maan loopt ongeveer 28 dagen door een dierenriemteken, wat de reden is dat de Maan onze dagelijkse emoties representeert. 

Wat stemming betreft, is de Kreeft erg gevoelig voor de stand van de Maan, maar ook het weer. De Maan is voor de Kreeft het belangrijkste hemellichaam, waardoor hun humeur elke dag, elk uur en op elk moment ineens kan omslaan.

Het beste wat Kreeften dan kunnen doen, is er niet tegenin gaan, want dan zullen de emoties alleen maar heftiger worden. Wat kan helpen, is creatief bezig te zijn om zo hun gevoelens te kunnen uiten. Kreeften zijn graag artistiek bezig, maar willen ook graag veiligheid en stabiliteit terugzien in hun werk. De Kreeft is ontzettend gevoelig voor de omgeving waarin hij/zij leeft, en ook voor veranderingen. 

Bovendien is dit sterrenbeeld graag onder mensen die ze vertrouwen. Ook zijn ze constant bezig met het verleden, omdat dat een manier is voor hen om te begrijpen waar ze in het heden precies staan. Omdat het verleden hun dagelijks bezighoudt, kunnen ze op anderen soms wat dromerig en ingetogen overkomen. 

Kreeft = krab? 

Een eigenaardig feitje is dat het symbool van het sterrenbeeld Kreeft eigenlijk een krab voorstelt. Maar als je de eigenschappen van de Kreeft kent, is het juist heel logisch. Een krab beweegt zich namelijk zijwaarts of naar achteren, maar nooit vooruit.

En omdat Kreeften de neiging hebben om zo met het verleden bezig te zijn, klopt die associatie wel. Bovendien hechten Kreeften veel waarde aan hun thuis. De Kreeft is iemand die veel geeft om zijn/haar dierbaren en die zich graag veilig en beschermd voelt.

Een krab heeft een stevige schaal om zich heen – die je kunt beschouwen als een huis – om hun lichaam te beschermen. De krab als dier heeft dus veel overeenkomsten met de Kreeft als sterrenbeeld.

Sterke en zwakke punten van het sterrenbeeld Kreeft

Sterke punten: 

 • Vriendelijk
 • Tolerant
 • Mondig
 • Toegewijd
 • Diplomatiek
 • Huiselijk
 • Intuitief
 • Verzorgend

Kreeften zijn vaak erg vriendelijk en tolerant. Ze zijn bovendien mondig, toegewijd en zal er altijd zijn voor familie of vrienden. Ook is de Kreeft als sterrenbeeld diplomatiek en kunnen ze goed naar een ander luisteren.

Voor de Kreeft is thuis een plek om er voor hun dierbaren te zijn en om weer even tot zichzelf te komen. Bovendien zijn Kreeften heel intuïtief en heeft hun gevoel het vaak bij het juiste eind. Ze vinden het prettig om voor een ander te zorgen. 

Zwakke punten:

 • Snel wisselen van humeur
 • Verwacht begrip van anderen
 • Kunnen zich soms terugtrekken na een conflict
 • Aanhankelijk

Een zwak punt van de Kreeft is dat zijn/haar humeur binnen korte tijd heel abrupt kan veranderen. Ze zijn ontzettend humeurig. Ineens is de Kreeft bijvoorbeeld zomaar chagrijnig. Ook gebeurt het dat ze de hele dag een beetje teruggetrokken zijn, om vervolgens ‘s avonds juist weer heel opgewekt te zijn. Een Kreeft kan de vriendelijkste persoon ter wereld zijn, maar ook de kilste.

Bovendien gaat de Kreeft er vanuit dat iedereen altijd begrip voor hem/haar opbrengt. Wanneer de Kreeft terecht komt in een conflict, kan het soms lang duren voordat er een oplossing komt. Ook houdt de Kreeft niet van veranderingen, en kunnen ze aanhankelijk worden van hun partner.

Kreeften zitten qua persoonlijkheid en temperament vol tegenstellingen. Aan de ene kant handelen ze vanuit hun gevoel en intuïtie, terwijl ze op andere momenten beslissingen nemen op basis van ratio. Bovendien werken ze vaak aannj grote plannen, maar omdat ze overal over twijfelen, wordt het uiteindelijk moeilijk om die plannen ook echt uit te voeren. 

Het sterrenbeeld Kreeft in de liefde

Sterrenbeeld Kreeft: Eigenschappen En Kenmerken Van Dit Tegengestelde Sterrenbeeld

Vertrouwen winnen

Het sterrenbeeld Kreeft heeft de neiging om vooral zichzelf te beschermen, maar ook de mensen om hem/haar heen. Ze vertrouwen anderen niet blindelings, en daarom nemen ze graag hun tijd om te begrijpen of ze iemand inderdaad kunnen vertrouwen.

Maar op het moment dat ze besluiten van iemand te houden, is de Kreeft een zorgzame partner, maar ook een liefdevolle, trouwe en eerlijke geliefde. Kreeften zijn wel een beetje onzeker, waardoor ze behoefte hebben aan bevestiging binnen de liefde. De Kreeft geeft de mensen om hem/haar heen een veilig gevoel en zullen altijd voor hun dierbaren zorgen. 

Zorgvuldige partnerkeuze

Ze zijn zorgvuldig als het gaat om het kiezen van een partner. Kreeften zullen hun relatie serieus nemen en op het moment dat ze verliefd zijn, zijn ze dat ook écht. Zolang de relatie goed verloopt, is de Kreeft liefdevol, maar als het wat minder goed gaat, kunnen Kreeften prikkelbaar worden en ervoor kiezen zich terug te trekken. 

Ook zijn Kreeften geneigd om pas fysiek intiem met iemand te worden als er daadwerkelijk sprake is van liefde tussen de twee. Een relatie die alleen gebaseerd is op ‘plezier’ of lichamelijke aantrekkingskracht, zegt en Kreeft weinig. Ze kiezen de persoon met wie ze de liefde willen bedrijven dus zorgvuldig uit en het kan voor hen niet de eerste de beste zijn.

Kreeften vinden relaties belangrijk, maar ze willen wel zien dat hun partner zijn/haar best doet. Partners moeten bovendien beseffen dat het humeur van de Kreeft sterk afhangt van de stand van de Maan. 

Aanhankelijkheid

Het sterrenbeeld Kreeft vindt het prettig als ze voor een ander kunnen zorgen of iemand in de watten kunnen leggen. Ze zijn romantisch en ook erg gevoelig voor de emoties van een ander. Ze zijn geneigd om vast te houden aan de mooie dingen die ze nu hebben, omdat ze bang zijn voor veranderingen.

De Kreeft moet er echter voor oppassen niet te afhankelijk te worden van zijn/haar partner. Anders kan de partner misschien een verstikkend gevoel krijgen, en dat zal de relatie niet ten goede komen.

Kreeften hebben vaak iets met mensen die zorg nodig hebben. Als partner van een Kreeft is het belangrijk om jezelf kwetsbaar op te stellen en bovendien open te staan voor zijn/haar liefde.

Voor de Kreeft is het essentieel dat ze hun partner volledig kunnen vertrouwen en bovendien zich kunnen openstellen tegenover hem/haar. Een relatie met een Kreeft kan mooi zijn en lang duren. Kreeften laten zich leiden door hun gevoelens en hun hart, en niet zozeer door hun intellect. 

Kreeften en andere sterrenbeelden: De ideale liefdesmatch

Het sterrenbeeld Kreeft past qua liefde het beste bij de sterrenbeelden Vissen, Schorpioen, Leeuw en Stier.

Vissen

Omdat Vissen net zo gevoelig zijn als Kreeften, werkt dat vaak prima in een relatie. De twee sterrenbeelden kunnen elkaar goed aanvoelen. Vissen zijn over het algemeen empathisch en betrokken, en dat is voor de Kreeft heel fijn. 

Schorpioen

Schorpioenen zijn vaak gevoelig, en met Kreeften kunnen ze daarom diepe gesprekken voeren. Ze verbinden op een hoger niveau, en zijn naast trouwe partners ook elkaars beste vrienden. De Schorpioen is eigenlijk alles wat de Kreeft in een ander zoekt. De Kreeft vindt het mysterieuze karakter van de Schorpioen interessant. Kreeften en Schorpioenen kunnen een mooie emotionele band opbouwen. 

Leeuw

Leeuwen en Kreeften kunnen het samen gezellig hebben, maar alleen als de Kreeft er mee kan leven dat de Leeuw nu eenmaal veel aandacht wil en ook onafhankelijk kan zijn.  De Leeuw is trouw, romantisch en ook vrijgevig, en dat past wel bij de Kreeft. Maar het onafhankelijke karakter kan soms een beetje lastig zijn voor de Kreeft, die juist heel afhankelijk kan zijn. Als de Kreeft echter een bepaalde balans kan vinden, dan zal de relatie zeker kunnen werken. 

Stier

Ook met de Stier kunnen Kreeften het heel fijn hebben. De Stier zal de Kreeft een geborgen gevoel geven en ook op fysiek intiem gebied is het een ware match. Stieren zijn bovendien zorgzaam, empathisch en trouw. De Stier zal de Kreeft de bevestiging kunnen geven waar het naar verlangt. Een Kreeft en een Stier kunnen samen een sterk team vormen. 

Met welke sterrenbeelden is de Kreeft geen liefdesmatch?

De Kreeft is over het algemeen geen match met de Ram, Weegschaal, Tweelingen en de Boogschutter.

Ram

Vooral op intiem fysiek gebied kan het botsen tussen het sterrenbeeld Kreeft en het sterrenbeeld Ram. Een Ram houdt van vluggertjes, terwijl de Kreeft daar totaal niets mee heeft. De Ram heeft bovendien de neiging om over gevoelens heen te lopen. Maar doro een beetje zijn/haar best te doen, kan de Ram ook begripvol zijn. Een relatie tussen een Ram en een Kreeft zal grote ups en downs kennen. Communicatie tussen beide is ontzettend belangrijk, mochten ze het toch willen proberen.

Weegschaal

De Weegschaal zal de Kreeft té weinig aandacht geven, waardoor ook deze twee sterrenbeelden niet snel zullen matchen. De Weegschaal zal misschien wat oppervlakkig zijn voor de Kreeft. Het grote probleem in relaties tussen Weegschalen en Kreeften is dat de Kreeft vaak op zoek is naar meer diepgang. 

Tweelingen

Tweelingen en Kreeften zijn vaak geen match, omdat Tweelingen moeite hebben met de stemmingswisselingen van de Kreeft. Het sterrenbeeld Tweelingen staat er bekend om spraakzaam te zijn, maar kan ook nerveus overkomen. Die nervositeit zal de Kreeft ook nerveus maken, omdat deze zo gevoelig is voor de emoties van anderen. Wat vaak ook een valkuil is in de relatie tussen Tweelingen en Kreeft, is dat de eerste wat dominant kan zijn. 

Boogschutter

Boogschutters zijn vooral bezig met plezier maken, en daar kan de Kreeft weinig mee. Boogschutters zijn echte avonturiers en ‘free spirits’. De Kreeft heeft juist bevestiging nodig, die hij/zij bij de Boogschutter waarschijnlijk niet zal kunnen krijgen. Kreeften kunnen Boogschutters soms roekeloos vinden of zelfs onbetrouwbaar. 

Het temperament van het sterrenbeeld Kreeft

Sterrenbeeld Kreeft: Eigenschappen En Kenmerken Van Dit Tegengestelde Sterrenbeeld

Wanneer de Kreeft iets vervelends heeft meegemaakt of een ander een lelijke opmerking heeft gemaakt, vindt de Kreeft dat moeilijk. Ze zullen een excuses aanvaarden, maar vinden het lastig om de situatie te vergeten of de persoon te vergeven.

Kreeften zullen niet snel uitbarsten in een discussie, maar ze hebben wel de neiging om lang te blijven kibbelen. Voor de mensen om de Kreeft heen, is het vaak beter om hem/haar het laatste woord te geven. Dat kan je een hoop ellende besparen. Maar wanneer de Kreeft begrijpt dat bepaalde zaken opgelost dienen te worden, zullen ze zich daar volledig voor inzetten.

Kreeften en vriendschappen

De Kreeft is een trouwe vriend, maar vindt het niet altijd leuk om zijn/haar vrienden met anderen te moeten delen. Zij willen jouw beste vriend zijn. Ze bieden de mensen die hun dierbaar zijn graag een luisterend oor, echter hoor je ze niet snel over hun eigen problemen of gevoelens praten. De Kreeft als vriend zal altijd voor je klaar staan en je zo goed mogelijk advies willen geven.

Fysieke stress

Het sterrenbeeld Kreeft is enorm tolerant en ze willen dit ook graag bij anderen zien. Ze gaan niet erg goed om met conflicten, en krijgen daardoor snel last van fysieke symptomen, zoals maagpijn. Andere gevoelige lichaamsdelen zijn de borst en de buik. Kreeften zijn emotionele eters, houd daar dus eventueel rekening mee. Als vriend(in) van een Kreeft is het belangrijk dat conflicten altijd worden uitgepraat. 

Luister naar de Kreeft

Kreeften snakken naar begrip van anderen. Als ze zich eenmaal openstellen, dan is het als vriend(in) of partner belangrijk om de tijd te nemen om naar hem/haar te luisteren. Probeer op emotioneel niveau met de Kreeft te verbinden. 

Een echte vriend

Kreeften zullen altijd de mensen die ze liefhebben willen beschermen. Als ze goed in hun vel zitten, zijn Kreeften sensitief. Echter, als ze door een moeilijke periode gaan, kunnen ze gemakkelijk gekwetst raken. 

Het sterrenbeeld Kreeft leeft op als het omringd wordt door familie en vrienden. Anderen krijgen een comfortabel gevoel bij de Kreeft waardoor ze zich gemakkelijk durven open te stellen. Dit vindt de Kreeft prettig, want hij/zij kan goed naar een ander luisteren en empathie tonen. 

De Kreeft is toegewijd en zal helpen wanneer het nodig is. Als je bevriend raakt met een Kreeft, kun je er vrijwel zeker van zijn dat je aan hem/haar een échte vriend hebt. De Kreeft zal nooit proberen je te gebruiken en zullen bovendien altijd eerlijk tegen je zijn.

Kreeften in de werksfeer

De Kreeft als werknemer 

Kreeften voelen zich verantwoordelijk en zullen hard hun best doen om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren. Ze zijn loyaal aan hun baas, maar ze moeten wel gemotiveerd zijn om hun werk met succes af te ronden. En als de Kreeft het gevoel heeft gewaardeerd te worden op het werk, zal hij/zij zich gelukkig voelen en zich voor de volle 100% inzetten.

Ook moet de Kreeft emotioneel betrokken zijn in het werk dat hij/zij doet, om de motivatie erin te houden. 

Als leidinggevende van een Kreeft is het misschien handig om te weten dat Kreeften gevoelig zijn voor beloningen. Zou je hem/haar bijvoorbeeld een loonsverhoging geven, dan zul je zien dat de Kreeft nóg meer zijn/haar best gaat doen. Bovendien is het verstandig om duidelijk te zijn wanneer je een bepaalde beslissing maakt, want voor de Kreeft is het maken van een besluit definitief.

Voorbeelden van beroepen waarin Kreeften goed tot uiting komen, zijn de volgende:

 • In de bediening
 • In de zorg (psychotherapeut, arts, verpleger)
 • Havenarbeider
 • Kok
 • Projectontwikkelaar

Het sterrenbeeld Kreeft als collega

De Kreeft als collega is sympathiek, rustig en gemakkelijk in de omgang. Ook zijn ze niet snel geneigd om vervelend gedrag te vertonen op de werkvloer. Zelfs wanneer de Kreeft boos is omdat een collega iets heeft gedaan waar hij/zij het niet mee eens is, zal de Kreeft niet snel intens reageren.

Maar de Kreeft zal wel voor zichzelf opkomen wanneer dat nodig is, en zal zich ook niet zomaar laten commanderen door collega’s. Kreeften zijn diplomatisch, en zullen eerst goed nadenken over wat ze voelen en hoe ze het beste op iets kunnen reageren. Hun mening geven ze dan ook op een duidelijke en aardige manier.

De Kreeft als baas

Kreeften zijn verantwoordelijk en kunnen daarom prima functioneren als baas of leidinggevende. Ze zijn ook in hun rol als baas zorgzaam, geven hun ondergeschikten graag advies en zullen zich inzetten om problemen op te lossen. Soms ziet de Kreeft als baas zijn/haar werknemers een beetje als zijn/haar kinderen. 

Kreeften en financiën

Kreeften willen graag sparen. Ze zijn eerder gehecht aan spullen die voor hen een bepaalde betekenis hebben, en hechten minder waarde aan geld. Om zich gelukkig te voelen, heeft een Kreeft maar weinig nodig. Aan de andere kant zal een Kreeft die wat onzeker is over zichzelf juist meer bezittingen willen hebben en daardoor ook meer uitgeven. 

Financiële zekerheid is essentieel voor de Kreeft. Omdat hun instinct het vaak bij het rechte eind heeft, zijn ze goed in het plannen van de juiste strategieën en kunnen ze bovendien gunstige deals sluiten. 

Welke bekende mensen zijn Kreeft?

 • Meryl Streep, Amerikaanse actrice
 • Tom Hanks, Amerikaanse acteur en filmmaker
 • Julius Caesar, was een Romeinse generaal en staatsman
 • Rembrandt van Rijn, was een Nederlandse kunstschilder, etser en tekenaar
 • Nelson Mandela, was een Zuid-Afrikaans anti-apartheidsstrijder en politicus
 • Sylvester Stallone, Amerikaanse acteur, scriptschrijver en regisseur 
 • Jamai Loman, Nederlandse zanger, musical acteur en presentator 
 • Nicole Kidman, Amerikaans-Australische actrice en producer
 • Angela Merkel, Duitse politica
 • Ruud van Nistelrooy, Nederlandse professionele voetbal coach en ex-voetballer 
 • Patrick Kluivert, Nederlandse ex-voetballer, coach en sportdirecteur
 • Eva Jinek, Nederlands-Amerikaanse journalist en televisiepresentator

Sterrenbeeld Kreeft: Conclusie

Zoals je hebt kunnen lezen, laat het sterrenbeeld Kreeft een aantal tegengestelde eigenschappen zien. Huiselijkheid is voor dit sterrenbeeld van groot belang, en ze denken altijd vol nostalgie terug aan hun jeugd.

Wanneer ze zich in een vervelende situatie bevinden, willen ze zich het liefst verstoppen; ze kunnen nu eenmaal niet goed met conflicten overweg. Op anderen kunnen ze daarom wat ingetogen overkomen. Echter, als de Kreeft zijn op zijn/haar gemak voelt en uit zijn/haar schulp kruipt, kunnen het hele interessante mensen zijn. Soms hebben ze nu eenmaal wat meer tijd nodig dan een ander.

Bovendien heb je kunnen lezen dat vriendschappen, liefdes relaties en familie enorm belangrijk zijn voor de Kreeft. Wat de liefde betreft, moet de Kreeft wel oppassen dat het niet te afhankelijk wordt van zijn/haar partner. Kreeften zijn empathisch en handelen vanuit hun intuitie, en zullen er altijd alles aan doen om de mensen van wie ze houden te beschermen.