Skip to Content

Waarom Sterke Vrouwen Zo Moeilijk Liefde Kunnen Vinden

Waarom Sterke Vrouwen Zo Moeilijk Liefde Kunnen Vinden

Sterke vrouwen zijn een uitdaging. Ze zullen het niet pikken wanneer ze niet alles krijgen dat ze verdienen.

Ze zijn bijna nooit “braaf” – ze stellen grenzen als het om mensen gaat en ze jagen het leven na dat zij willen, in plaats van gevangen te zitten in wat “correct” is en wat er van ze wordt verwacht.

Ze geven niks om regels. Ze haten het concept van hoe dingen “horen” te zijn – ze doen dingen op hun manier.

Het is niet zo dat de meningen van anderen niet tellen; het is gewoon zo dat ze hebben geleerd om dol te zijn op het doen wat ze zelf willen, zonder dat ze de goedkeuring van een ander nodig hebben.

Waarom Sterke Vrouwen Zo Moeilijk Liefde Kunnen Vinden

Ze zijn koppig, zelfstandig, bijna te zelfstandig – en ook al is dit op zich een goed eigenschap, deze kwaliteit kan in hechte relaties voor spanningen zorgen.

Ze zullen het nooit gewoon met iemand eens zijn om koste wat kost de vrede te bewaren, ze zullen nooit desinteresse veinzen om “cool” te lijken, en ook al is dit een bijzondere kwaliteit, kan niet iedereen dit aan.

Niet iedereen is er klaar voor. Hun passie kan vaak verkeerd opgevat worden, en hoeveel iemand ook van hen houdt, kunnen hun vurige kwaliteiten soms te intimiderend en teveel zijn voor sommigen.

Sterke vrouwen verwachten veel. Van hunzelf, van hun vrienden en hun partners. Ze geven veel, dus verwachten ze ook veel terug.

Ze hebben intens lief en ze hebben intense gevoelens, dus hebben ze soms totaal niet het vermogen om te settelen.

Waarom Sterke Vrouwen Zo Moeilijk Liefde Kunnen Vinden

Settelen geeft hen het gevoel in tweestrijd te staan en maakt ze overstuur, en omdat ze te gepassioneerd zijn om genoegen te nemen met iets dat minder is dan de liefde tussen zielsverwanten, zijn ze vaak alleen.

Hoewel hun passie hen zo fascinerend maakt is het belangrijk dat ze zich realiseren dat veel van hun potentiele partners hun innerlijk niet zo diep hebben ontwikkeld als zijzelf.

Niet iedereen is zo sterk als zij, en deze partners kunnen hen naderhand alles geven wat ze op de lange termijn nodig hebben.   

Een sterke vrouw zal bagage hebben. Er is altijd een reden voor het hebben van zo’n sterk pantser – en normaal gesproken is dat bescherming.

In haar leven is iets gebeurd waardoor ze snel is opgegroeid; ze moest hard zijn om te overleven.

Waarom Sterke Vrouwen Zo Moeilijk Liefde Kunnen Vinden

Het leven heeft haar een aantal uitdagende ervaringen gegeven waardoor ze zich snel heeft moeten ontwikkelen, maar er is ook nog steeds veel pijn.

Het is belangrijk dat je je realiseert dat onopgeloste problemen zich vaak openbaren in hechte relaties; men moet hiermee de confrontatie aan gaan, en zich openstellen om iemand anders binnen te laten die kan helpen om deze problemen te verslaan.

Dit zal geen makkelijke opgave zijn, want sterke vrouwen zijn gewend om zelf met problemen om te gaan, maar om echt gelukkig te zijn moeten ze proberen om de juiste persoon toe te laten die ze kan helpen met het slopen van hun muren.

Ze moeten zich realiseren dat onder al hun kracht een grote angst schuilgaat; de angst dat ze ergens niet goed genoeg voor zijn, of dat ze het kwijt zullen raken, en ook al kunnen ze met hun passie de wereld aan, zij moeten ook geduld hebben.

Geduld met het vinden van de juiste persoon die geschikt is voor al hun lagen en kwaliteiten, geduld met de juiste persoon als ze deze wel weten te vinden, en vooral, vooral geduld met henzelf