Skip to Content

17 Dingen Die Je Moet Weten Over Het ENTP persoonlijkheidstype

17 Dingen Die Je Moet Weten Over Het ENTP persoonlijkheidstype

Als je iemand bent of kent met het ENTP persoonlijkheidstype, dan wil je er natuurlijk alles over weten.

Een persoonlijkheidstype bepaalt namelijk hoe je in bepaalde situaties zal reageren, met wie je het goed zal kunnen vinden en wat voor jou de beste carrierekeuze is.

Het kan je ook helpen om jezelf of een ander beter te begrijpen. Zo weet je bijvoorbeeld dat mensen van een bepaald type snel worden getriggerd als je te laat komt of je zaken niet op orde hebt.

In de omgang kan het helpen als je daar vanaf weet. Je kunt er in het vervolg dan meer rekening mee houden.

Voor jezelf is het goed om te weten wat bij jou past. Als je nog een beetje zoekende bent in het leven, kan het besef van je persoonlijkheidstype je helpen om betere keuzes te maken.

Vooral als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een baan of een geschikte partner is je persoonlijkheidstype interessant.

Op deze pagina kun je alles vinden over het ENTP persoonlijkheidstype.

Waar staat ENTP voor?

17 Dingen Die Je Moet Weten Over Het ENTP persoonlijkheidstype

De afkorting ENTP staat voor:

  • Extravert (Extravert)
  • Intuitive (Intuïtief)
  • Thinker (Denker)
  • Perceiver (Observeerder)

Het persoonlijkheidstype is afkomstig uit het beroemde model van Myers-Briggs, het wordt ook wel de debater genoemd.

In het model is er sprake van vier tegenstellingen die baseren wat voor persoonlijkheid je hebt. Daarbij gaat het om Extravert tegenover Introvert, Intuitive tegenover Sensing, Thinking tegenover Feeling en Judging tegenover Perceiving. Op basis van de eerste letter van de tegenstelling wordt vastgesteld wat voor type je bent, in totaal zijn er 16 types.

Ongeveer 3,2% van alle mensen die de test doen, hebben een ENTP persoonlijkheidstype. De kans is dus best groot dat jij daar ook onder valt. Er zijn twee keer zo veel mannen als vrouwen die dit persoonlijkheidstype hebben.

Als je een ENTP bent, dan ben je in goed gezelschap. Bekende mensen zoals Barack Obama en Robert Downey Jr. horen hier namelijk ook bij.

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van ENTP?

Ook zonder de Myers-Briggs test te doen kun je vaak al een beetje inschatten wat voor persoonlijkheid je hebt. Iedere persoonlijkheid heeft namelijk een aantal belangrijke eigenschappen.

In dit gedeelte hebben we de belangrijkste voor je uitgelicht:

1. Ze houden het altijd netjes

Een van de belangrijkste eigenschappen van een ENTP persoon is dat zij heel diplomatiek zijn. Ze kunnen een situatie heel goed aanvoelen en zich passend gedragen.

In een vriendengroep is een ENTP altijd een welkome persoonlijkheid. Je weet dat je deze persoon altijd bij iedereen neer kunt zetten. Er zullen nooit vervelende situaties ontstaan.

Alle mensen om je heen zullen ook altijd te spreken zijn over die persoon. Het is dus ook nooit een probleem als je hem of haar een keer mee wil nemen.

Ook als er een probleem is, dan is de ENTP de perfecte persoon. Als een echte diplomaat zal hij altijd tussen twee partijen kunnen bemiddelen. Iedereen wordt daarbij in zijn of haar waarde gelaten.

Hierdoor kan het voor anderen vaak moeilijk zijn om in te schatten of een ENTP comfortabel is. Aan zijn of haar gezicht is het namelijk niet af te lezen. De kans is ook klein dat een ENTP zelf zal aangeven dat hij of zij het niet leuk vindt.

Het kan dus helpen om de ENTP altijd even de ruimte te geven om eerlijk te zijn. Je kunt maar beter te vaak vragen of iemand het naar zijn zin heeft dan helemaal niet.

2. ENTP persoonlijkheden houden ervan om bij anderen te zijn

De eerste E staat voor extravert. Dit betekent dat ze andere mensen nodig hebben om op te laden. Ze houden er echt van om anderen in een gesprek te betrekken.

Als debater zal een ENTP ook altijd proberen om de mening van anderen te achterhalen. Niet omdat diegene daar dan mee in debat wil gaan, maar gewoon om te verkennen welke meningen er zijn.

In hun vrije tijd zijn ENTP persoonlijkheden bijna nooit alleen, ze zullen altijd proberen om anderen op te zoeken. Dat komt meestal tot uiting in een heel actief leven.

Een echte ENTP zit bijvoorbeeld bij verschillende clubs, zodat bijna iedere avond van de week wel gevuld is met een activiteit.

Hierdoor hebben ze vaak ook een grote en diverse vriendengroep. Ze bewegen zich meestal in meerdere groepen, waarin ze allemaal zeer worden gewaardeerd. Een ENTP kan namelijk met iedereen even goed omgaan, waardoor ze met iedereen bevriend zijn.

3. Logica is het belangrijkste begrip

17 Dingen Die Je Moet Weten Over Het ENTP persoonlijkheidstype

Het zal je niet verbazen dat voor de debater de logica een belangrijk begrip is. ENTP persoonlijkheden zijn er dol op om hun ideeën te onderbouwen met redenaties.

Een argument dat logisch onderbouwd is, is voor hen als het vinden van een jeans die perfect zit. Ze kunnen er echt van genieten.

Daar hoort wel bij dat het tegenovergestelde ook waar is. Wanneer zij een redenatie tegenkomen die van geen kanten klopt, kunnen ze daar dagenlang mee bezig zijn.

Ze zullen zich er nooit bij kunnen neerleggen dat iets niet klopt. Als het nodig is zullen ze hun hele leven lang proberen om iemand van hun gelijk te overtuigen.

Logica wordt toegepast op ieder aspect van hun leven. ENTP persoonlijkheden zullen altijd redeneren in hun relatie, op hun werk en vooral ook met zichzelf.

4. De toekomst is belangrijker dan het heden

Net als met het redeneren, probeert een ENTP persoonlijkheid altijd ergens naartoe te werken. Het eindpunt is altijd het middelpunt en de argumentatie is een manier om daar te komen.

Welke argumentatie wordt gebruikt, kan daarbij verschillen. Deze voorkeur trekt zich ook door in de rest van de levens van ENTP persoonlijkheden.

Zo weten ze bijvoorbeeld heel goed wat hun einddoel is, maar hebben ze geen oog voor wat er nu speelt. Het is voor hen heel typisch om een ambitieus project te starten en dat nooit af te maken.

Wanneer een project wel succesvol is, zullen ze ook te weinig ook hebben voor de huidige situatie. Zo kan een ENTP persoonlijkheid bijvoorbeeld heel lang onder barre omstandigheden leven als er een plan is om daar uit te komen.

Het comfort is het einddoel en dat is dan prima. Anderen zouden misschien proberen om ook de huidige situatie iets comfortabeler te maken, zodat de weg iets minder zwaar is, maar voor een ENTP persoonlijkheid maakt dat niks uit.

5. Ze zijn erg afwachtend

De P staat voor perceiving, wat betekent dat ze meer afwachtend zijn. In een situatie betekent dit dat ze niet meteen actie zullen ondernemen, maar eerst zullen afwachten hoe de situatie zich ontvouwt.

Dat klinkt misschien negatief, maar dat is het niet. Sommige situaties zijn er juist bij gebaat als iemand eerst even afwacht voordat er actie wordt ondernomen.

Neem hierbij als voorbeeld dat ze iemand ontmoeten die in de eerste instantie niet zo aardig is. Andere mensen zullen die persoon dan al snel afschrijven.

Zij zullen daarentegen meer afwachten en niet meteen oordelen. De persoon krijgt nog een kans om het tegendeel te bewijzen. In de meeste gevallen pakt zo’n strategie goed uit, want het kan natuurlijk altijd dat iemand gewoon een slechte dag had.

Dit scheelt voor hen ook veel energie. Oordelen en meteen actie ondernemen is namelijk erg vermoeiend, omdat je jezelf continu moet aanpassen.

6. Ze willen graag de wereld om hun heen begrijpen

Niks maakt ENTP persoonlijkheden zo blij als feitjes. Alles wat eraan bijdraagt dat ze de wereld om hun heen beter kunnen begrijpen.

Het liefst willen ze over alles iets weten. Zodra je met ze in een vliegtuig stapt, weet je dat ze hier van tevoren onderzoek naar hebben gedaan.

Ze weten niet alleen precies hoe het vliegtuig werkt, maar ze weten ook al alles over de eindbestemming. Hun voordeel daarbij is dat ze nieuwe informatie gemakkelijk kunnen opnemen en verwerken.

Uit die nieuwe informatie worden ook altijd weer nieuwe ideeën geboren. Hierdoor kunnen ze zich helemaal verliezen in een bepaald onderwerp.

Zo snel als de obsessie is begonnen, zo snel is die vaak ook weer weg. Hoe meer prikkels er zijn, hoe groter de kans dat ze weer een ander onderwerp zullen vinden waar ze helemaal in op kunnen gaan.

7. ENTP persoonlijkheden zijn de advocaat van de duivel

17 Dingen Die Je Moet Weten Over Het ENTP persoonlijkheidstype

Puur omwille van de discussie zullen ze vaak een standpunt verdedigen dat niet heel populair is. Dit doen ze niet per se omdat ze echt in dat standpunt geloven, maar omdat ze het onderwerp helemaal willen verkennen.

Op deze manier leren ze hoe andere mensen ergens in staan. Daarbij vinden ze het erg leuk om aan andere mensen te laten zien dat ieder verhaal verschillende kanten heeft.

Hiervoor hebben ze overal kennis van genomen. Ze kijken veel verschillende praatprogramma’s, lezen veel kranten en struinen dadelijks het internet af.

Ze nemen alle informatie die ze kunnen vinden in zich op. Bij gebrek aan anderen zullen ze in staat zijn om het hele debat met zichzelf te voeren.

Als je een ENTP persoonlijkheid in je buurt hebt, kan je deze altijd vragen naar de laatste ontwikkelingen. Ze zullen je dan niet alleen helemaal bijpraten, maar ook op de hoogte brengen van alle verschillende standpunten.

8. Ze hebben een hekel aan routines en roosters

De N staat voor intuïtief en dat betekent dat ze veel waarde hechten aan hun gevoel. Dit wil nogal eens botsen met wat er van ze verwacht wordt.

Bij een baan is het bijvoorbeeld heel moeilijk voor ze om binnen de bepaalde uren te werken. Vooral als ze een creatief beroep hebben.

Zo werken liever op de momenten dat ze inspiratie hebben. Dat is niet iets wat kan worden opgeroepen binnen een bepaald tijdsvak.

Qua beroep is flexibiliteit dus heel belangrijk. Ze kunnen het beste functioneren als ze de vrijheid krijgen om naar hun gevoel te luisteren.

Tegenwoordig ondervinden ze daar steeds minder problemen mee. Veel bedrijven hebben de mogelijkheid om flexibel te werken. Anders starte ze gewoon hun eigen bedrijf.

9. ENTP persoonlijkheden hebben moeite met autoriteit

Uit het gevoel komt ook moeite met autoriteit voort. Voor hen is het echt niet fijn om te moeten luisteren naar een ander.

Niet omdat ze de ander niet serieus nemen, maar omdat de ander niet altijd zegt wat bij hun gevoel past. Het gevoel bij ze is heel sterk. Op het moment dat ze iets moeten doen dat tegen hun gevoel indruist, gaat het mis.

Autoriteit verliest op zo’n moment alle betekenis. Ze vinden sowieso dat iedere situatie op zichzelf beoordeeld moet worden.

De ene keer is het goed om in een situatie voor reactie 1 te kiezen, terwijl de andere keer reactie 2 meer gepast is. Zij begrijpen niet dat er in regels wordt vastgesteld dat het altijd reactie 1 moet zijn.

Daar komen ze nog wel eens mee in de problemen. In combinatie met het redeneren, worden ENTP persoonlijkheden gezien als eigenwijs.

10. Ze zijn ongevoelig

Als je de bovenstaande eigenschappen goed hebt gelezen, dacht je dit zelf misschien ook al. Ze worden vaak gezien als ongevoelig.

Dit komt doordat het moeilijk is om hoogte van ze te krijgen. Je weet niet precies wanneer ze het leuk hebben en het is ook verwarrend dat ze met iedereen bevriend zijn.

In een discussie kunnen ze soms fel uit de bocht komen. Ze houden daarbij geen rekening met de gevoelens van een ander.

Je moet weten dat ze dit niet zo bedoelen. Gevoelens staan recht tegenover logica. De laatste is voor deze groep mensen nu eenmaal het aller belangrijkste.

Ze liggen er niet wakker van als er in hun zoektocht naar de waarheid een paar mensen op hun tenen worden getrapt. Sterker nog, deze mensen zouden hun dankbaar moeten zijn. Ze zijn nu verlicht!

11. ENTP persoonlijkheden denken altijd in wat er mogelijk is

17 Dingen Die Je Moet Weten Over Het ENTP persoonlijkheidstype

Het is bewonderenswaardig dat ze altijd doorzetten. Daar waar ieder ander al lang de handdoek in de ring zou gooien, geven zij juist niet op.

Dit komt niet doordat ze dom of naïef zijn, maar omdat ze anders denken. Ze richten zich niet op wat er allemaal niet kan, maar juist op wat er allemaal wel mogelijk is.

Hierdoor komen ze vaak ook veel verder dan anderen. Hun vermogen om een argument van meerdere kanten te bekijken, komt in deze situaties goed van pas.

Een probleem kunnen ze ook van meerdere kanten bekijken. Daarbij hebben ze in hun hele leven zo veel informatie verzameld, dat ze gemakkelijker een oplossing vinden.

Als je zo’n persoon in je leven hebt, kun je altijd bij hem of haar terecht voor advies. Ze benaderen het probleem op een manier waarop je er zelf nog niet naar gekeken had en dat kan erg waardevol zijn.

12. Ze vinden altijd verbanden

Een andere eigenschap die ze kan helpen om problemen sneller op te lossen, is dat ze altijd verbanden kunnen vinden. Dit zorgt ervoor dat ze heel snel door hebben hoe een situatie in elkaar steekt.

Stel bijvoorbeeld dat je vertelt dat je een probleem hebt met je partner. Hij is de laatste tijd erg chagrijnig en je hebt geen idee hoe dat komt.

Je probeert al een tijdje om hem op te vrolijken, maar niks lijkt te helpen. Iemand met een ENTP persoonlijkheid zal waarschijnlijk meteen weten wat er aan de hand is.

Hij of zij weet bijvoorbeeld nog precies dat er een paar weken geleden iets is voorgevallen, waardoor je partner nu een vervelend gevoel heeft.

Vaak kent hij ook nog voorbeelden van andere situaties of weet hij wie er nog meer bij betrokken is. Het is heel moeilijk om voor deze mensen een geheim te bewaren, want ze hebben echt alles door!

13. Vervelen is uit den boze

17 Dingen Die Je Moet Weten Over Het ENTP persoonlijkheidstype

Het liefst vullen ze al hun tijd nuttig in. Dingen leren, met mensen praten en nieuwe plekken ontdekken zijn een paar van hun favoriete bezigheden.

Verveling is een gevoel waar ze totaal niet mee om kunnen gaan. Ze hebben dan altijd het idee dat ze hun tijd aan het verdoen zijn.

Hierdoor kan het voorkomen dat ze niet genoeg rust nemen. Ze zullen namelijk niet zo snel op een vrije avond op de bank zitten en een filmpje kijken. Liever gaan ze de deur uit.

In een relatie met iemand die niet zo is kan dat heel onhandig zijn. Veel andere mensen hebben namelijk behoefte aan een paar avonden rust om weer helemaal op te laden.

Dat betekent niet dat ze altijd moe zijn. Extraverte persoonlijkheden laden zich op aan de aanwezigheid van anderen, terwijl ze juist moe worden van alleen zijn. Hierdoor worden ze vaak niet begrepen door mensen die wel de behoefte aan rust hebben.

14. Ze begrijpen de behoeftes van een ander

Samen met het hele verbanden kunnen leggen en redeneren komt ook dat ENTP persoonlijkheden anderen gewoon heel erg goed begrijpen.

Ze weten precies wat je nodig hebt. Daarbij zijn ze ook bereid om je dat te geven.

In een relatie zijn ze erg fijne personen. Je voelt je altijd heel erg gehoord en begrepen en het is heerlijk dat je nooit ergens echt om hoeft te vragen.

Daar staat wel tegenover dat ze vaak moeite hebben om hun eigen behoeftes te begrijpen. Ze kunnen zich zo verliezen in dat wat een ander nodig heeft, dat ze vergeten dat ze zelf ook behoeftes hebben.

Wanneer ze zich verliezen in een van hun kortstondige projecten, kunnen ze je behoeftes ook weer helemaal uit het oog verliezen. Dit leidt vaak tot frustratie bij hun partners.

15. Personen met een ENTP persoonlijkheid kunnen tegenstrijdig overkomen

In principe zijn ze altijd heel begaan met jouw behoeftes en emoties, maar zodra daar een project tussenkomt, ben je ook weer snel vergeten.

De aandacht verschuift op zo’n moment heel zichtbaar naar iets anders, wat erg verwarrend kan zijn. Wat dat betreft kun je dus niet echt op ze rekenen.

ENTP ouders zorgen hiermee voor verwarring bij hun kinderen. Zij weten namelijk nooit zo goed wat ze precies kunnen verwachten. De ene keer is het feest en de andere keer is de ouder wat meer afstandelijk.

Vooral voor jonge kinderen is deze inconsistentie verwarrend en daarom is het belangrijk dat er altijd een andere stabiele ouder overblijft.

Het voordeel is wel dat de kinderen ontzettend veel aandacht krijgen op het moment dat er geen afleiding is. Over het algemeen gebeurt dit regelmatig genoeg, dus er is lang niet altijd reden tot paniek.

16. Ze kunnen slecht beloftes nakomen

Ze bedoelen het altijd goed en ze zijn ook zeker van plan om de beloftes die ze maken na te komen, maar vaak is er iets anders dat hun aandacht trekt.

Vooral wanneer ze plannen maken voor de lange termijn kan het gebeuren dat er iets tussenkomt. Ze zijn dan alweer zo opgeslokt in iets anders, dat ze helemaal vergeten dat ze al iets anders beloofd hadden.

Wanneer ze beloftes maken over iets wat binnen dat project valt, mag je er zeker van zijn dat die worden nagekomen. Het gaat hierbij meer om beloftes die in de privé sfeer worden gemaakt.

Zo kunnen ze in een relatie bijvoorbeeld beloven dat ze vrijdagavond op tijd thuis zullen zijn en dat op de avond zelf compleet vergeten omdat er iets belangrijkers tussen is gekomen.

Voor partners is dit natuurlijk erg vervelend, omdat ze dan het gevoel krijgen dat ze minder belangrijk zijn.

17. ENTP persoonlijkheden hebben spontaniteit nodig

17 Dingen Die Je Moet Weten Over Het ENTP persoonlijkheidstype

Doordat ze zo impulsief zijn en niet lekker gaan op regels en structuren, is er heel veel ruimte voor spontaniteit. In een relatie met een ENTP persoonlijkheid kan je dus van alles verwachten.

Grote kans dat jullie spontaan een weekendje weg gaan of dat er opeens een huisdier is. Niet alle spontane acties zijn even goed doordacht.

Ze denken altijd alleen aan het einddoel, waardoor er soms over het hoofd wordt gezien dat daar nog allemaal andere dingen bij komen kijken.

Een spontaan weekendje weg kan bijvoorbeeld gepland worden in een periode dat het voor jou helemaal niet uitkomt omdat je het al druk hebt. Bij een huisdier wordt vergeten dat dat eigenlijk niet in jullie schema’s past.

Geef dus altijd goed je grenzen aan en wees niet bang om een moodkiller te zijn. Als iets niet gaat, dan gaat het gewoon niet. Je hoeft er niet in ieder spontaan idee mee te gaan.

PinFlight Image