Skip to Content

Liefde Vereist Veel Moeite; Je Kunt Niet Gewoon De Benen Nemen Als Het Zwaar Wordt

Liefde Vereist Veel Moeite; Je Kunt Niet Gewoon De Benen Nemen Als Het Zwaar Wordt

Als je van iemand houdt doe je dat met heel je hart. Je houdt van hen in voor- en tegenspoed en door dik en dun.

Je houdt niet alleen van hen als alles op rolletjes loopt en het leven mooi is.

Want als je echt van iemand houdt blijf je bij ze, wat er ook gebeurt.

Je blijft zelfs bij hen als het niet eenvoudig is en zelfs als je de impuls hebt om de benen te nemen en te schuilen.

De waarheid is inderdaad dat de liefde mooi is en dat het je leven niet moeilijker zou moeten maken.

Maar je moet onthouden dat de liefde geen perfect sprookje is en dat het altijd verre van perfect zal zijn.

Liefde Vereist Veel Moeite; Je Kunt Niet Gewoon De Benen Nemen Als Het Zwaar Wordt

Want soms gebeuren er gewoon slechte dingen.

En als dit het geval is wordt de kracht en de diepgang van de liefde die je voor een ander voelt op de proef gesteld.

Want liefde is een reis, geen bestemming.

En het vereist veel moeite. Je moet eraan werken en ervoor vechten. Het vergt inzet, energie en veel offers.

En bovendien vereist het dezelfde hoeveelheid toewijding op zowel goede als slechte dagen.

Want je laat degene van wie je houdt niet zomaar in de steek. Je laat hen niet in smart afwachten wanneer iets te veel voor je wordt.

Je keert hen niet zomaar de rug toe als het opeens zwaar wordt.

En dat is precies wat je haar hebt aangedaan. Je hebt haar in de steek gelaten toen ze je steun het meest nodig had.

Liefde Vereist Veel Moeite; Je Kunt Niet Gewoon De Benen Nemen Als Het Zwaar Wordt

Je gaf haar op zonder voor haar te vechten en je verliet haar toen ze alleen maar wilde dat je bleef. En dat doe je een geliefde gewoon niet aan.

Want als je van iemand houdt blijf je schouder aan schouder staan.

Je laat hen zien dat ze op je kunnen rekenen en dat je altijd twee handen op één buik zal zijn.

Als je van iemand houdt, hou je volledig van ze – niet alleen van de dingen die je leuk vindt aan hen en die je goed uitkomen.

Je accepteert al hun gebreken en imperfecties. Je accepteert dat al hun problemen jou ook aangaan en je ziet jullie als een team.

Als je werkelijk om iemand geeft ben je je ervan bewust dat jullie relatie niet altijd eenvoudig zal zijn.

Je begrijpt dat jullie relatie soms in wat moeilijke tijden terecht zal komen.

Liefde Vereist Veel Moeite; Je Kunt Niet Gewoon De Benen Nemen Als Het Zwaar Wordt

En wanneer dit gebeurt moet je echt hard vechten om de liefde in leven te houden in plaats van dat je terugkrabbelt.

Op zo’n moment moet je je uiterste best doen en al je energie gebruiken om deze crisis te overwinnen.

Op zo’n moment moet je je partner laten zien dat je in jullie relatie gelooft.

Als je van iemand houdt hou je net zoveel van ze, of ze nou een slecht of goed moment hebben.

Je houdt hun hand vast door dik en dun en je neemt niet meteen de benen als er problemen dreigen te ontstaan.

Je vlucht niet als je eigenlijk voor hen dient te zorgen, als ze hulp nodig hebben of slechts een schouder om op uit te huilen.

Je neemt niet de benen als ze hunkeren naar je steun en je hen alleen maar gerust hoeft te stellen dat je nergens heen gaat.

Liefde Vereist Veel Moeite; Je Kunt Niet Gewoon De Benen Nemen Als Het Zwaar Wordt

In plaats daarvan blijf je bij hen en laat je zien dat je achter hen staat.

Je doet niet alsof hun problemen jou niks aangaan en je haalt het nooit in je hoofd om hen op te geven.

Als je van iemand houdt verdwijn je niet als ze je aanwezigheid het meeste nodig hebben.

Je neemt niet het hazenpad en je laat hen zien dat jullie alle moeilijkheden en obstakels zullen overwinnen als jullie bij elkaar blijven.

En dit heb je nooit voor haar gedaan. Je hebt haar nooit laten zien dat ze op je kan bouwen en je hebt nooit voor de relatie gevochten.

Het is namelijk eenvoudig om in iemands leven te blijven als alles van een leien dakje gaat.

Je vond het makkelijk om haar vriend te zijn toen alles koek en ei was. Maar alleen een echte man was er voor haar en hij was haar kracht.

En jij was duidelijk niet mans genoeg.

In plaats daarvan gedroeg je je als een lafaard die de benen nam toen ze er eigenlijk behoefte aan had dat je haar hand vast zou houden.

Dus nee, je hebt nooit genoeg van haar gehouden. Want je keert je geliefden de rug niet toe.

‘Relaties: lieg niet, bedrieg niet en doe geen beloftes die je niet na kunt komen.’

Liefde Vereist Veel Moeite; Je Kunt Niet Gewoon De Benen Nemen Als Het Zwaar Wordt