Skip to Content

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

 “Liegen kwetst jou en iedereen om je heen.”

Het woord ‘liegen’ is een woord dat meteen een visie en gevoel van negativiteit oproept; het omvat een soort ethiek dat de meeste mensen het liefst zouden willen ontwijken.

Er zijn ondanks toch veel individuen die bereid zijn om fictie te verspreiden aan hun vrienden, familie en partners – en dit doen ze met ogenschijnlijk weinig moeite.

Maar hoe zit het nu echt met liegen? Kan het echt kwaad?

Hieronder onderzoeken we slechts 8 van de vele manieren waarop liegen schadelijk is voor allerlei soorten relaties. 

1. Leugens Schaden Het Vertrouwen

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

Misschien heeft liegen de grootste impact op een relatie omdat het het vertrouwen schaadt wat de een in de ander heeft.

Leugens en vertrouwen kunnen niet echt naast elkaar bestaan; uiteindelijk zal het vertrouwen onder de leugens gaan lijden.

Of het nu een storm lijkt die een lawine veroorzaakt, of de regen die langzamerhand gesteente aanvreet, leugens kunnen het landschap van een relatie enorm veranderen en ervoor zorgen dat het onbewoonbaar wordt voor een of beide partners.

Vertrouwen is zo essentieel voor een sterke en succesvolle relatie dat de kans groot is dat de relatie volledig zal instorten als het vertrouwen eenmaal weg is.

2. Liegen Laat Een Gebrek Aan Respect Zien 

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

De waarheid te horen krijgen, hoe die ook zal klinken, geeft de ontvanger een gevoel van respect.

Het bewijst hen dat de ander de relatie ontzettend belangrijk vindt en dat diegene niet bereid is om de relatie op het spel te zetten door de partner te belazeren.

Hoewel sommige waarheden zeker de relatie op het spel kunnen zetten, is het waarschijnlijker dat leugens nog schadelijker zijn.

Iemand de waarheid vertellen, zelfs als je weet dat dit hen zal kwetsen, laat zien dat je bereid bent om verantwoordelijkheid te nemen voor je daden; liegen laat het tegenovergestelde zien.

Zodra dit gebrek aan respect aan het licht komt, komen alle aspecten van de relatie onder druk te staan en als hier niets aan gedaan wordt, zal dat de ondergang van de relatie worden.

3. Je Wacht Tot De Leugenaar Weer De Fout In Gaat

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

Wanneer je voor het eerst een leugen ontdekt, is het lastig om er niet steeds vanuit te gaan dat diegene in de toekomst weer zal liegen.

Je begint te twijfelen aan wat ze zeggen, je laat hun woorden door je interne alarmsysteem gaan om mogelijke oneerlijkheid te bespeuren.  

Het probleem is dat wanneer je constant op je hoede bent voor het gelieg van je partner, de interacties tussen jullie twee echt flink onder druk komen te staan.

Vroeg of laat zal de vereiste mentale energie ervoor zorgen dat je diegene helemaal niet meer wilt zien.

Bovendien is het zo dat als je denkt dat het niet waarschijnlijk maar onvermijdelijk is dat je partner nog eens zal liegen, dit je nog achterdochtiger zal maken.

Dit is vooral zo in romantische relaties waarin de ene partner begint te twijfelen aan waar de ander is, wie er bij ze zijn en wat ze aan het doen zijn.

Dit is volkomen toxisch voor het vertrouwen en respect, waar we het hierboven al over hebben gehad.

4. Liegen Is Een Vorm Van Egoïsme 

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

Wanneer mensen liegen zetten ze eigenlijk hun eigenbelang op de eerste plaats.

Weigeren om offers te brengen voor een belangrijker doel voor de lange termijn, de relatie, is nog een aanwijzing dat ze hier niet veel waarde aan hechten. 

Leugens kunnen ook een aanwijzing zijn van egoïsme en een gebrek aan respect voor de ander in het algemeen, het kan er namelijk voor zorgen dat de ander zich onbeminnelijk en ongewild begint te voelen. 

5. Je Vindt Jezelf Een Sukkel Omdat Je In De Leugen Bent Getrapt 

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

Het moment waarop je je realiseert dat je partner je heeft voorgelogen is nogal onaangenaam.

Wanneer je ogen worden geopend vind je jezelf vooral een sukkel omdat je er toch in bent getrapt. 

Wanneer een ander je dit gevoel bezorgt, knaagt dit aan alle positieve gevoelens die je ooit voor de ander voelde.

De pijn zal een kloof tussen jullie veroorzaken, of het zal er misschien voor zorgen dat oude barsten weer verschijnen en groter worden.  

Hoe dan ook zal je mening over deze persoon voor altijd veranderen door de pijn die ze je hebben aangedaan.

6. De Leugenaar Houdt Zichzelf Ook Voor De Gek

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

Een gevolg dat vaak over het hoofd wordt gezien is dat de dader ook oneerlijk is tegen zichzelf.

Door te proberen om de waarheid verborgen te houden voor anderen, weigeren ze eigenlijk om hun daadwerkelijke wensen en verlangens bekend te maken.

In feite ontkennen ze hun ware identiteit en willen ze iemand zijn die ze niet zijn.

Elke relatie loopt het risico om de druk van deze onoprechte aanpak te voelen.

7. Liegen Zorgt Ervoor Dat De Relatie Uit Balans Raakt 

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

Om het voor elkaar te krijgen dat een relatie het redt en het de beproevingen van het dagelijks leven doorstaat, moeten beide partijen er net zo hard voor gaan en moeten ze net zoveel energie in de relatie stoppen.

Deze balans brengt een gevoel van partnerschap teweeg dat twee mensen met elkaar verbindt en dat hen toestaat om het beste in elkaar naar boven te halen.

Liegen verstoort dit natuurlijke evenwicht en zorgt ervoor dat de weegschaal naar een kant kantelt.

In de ogen van degene die steeds wordt voorgelogen, kan het voelen alsof ze hun hart en ziel op het spel hebben gezet en dat de leugenaar dit niet heeft gedaan.

Wanneer je de weerstand om zich serieus in de relatie te storten herkent, is het gewoon tijd om te gaan twijfelen aan hun verlangen om de relatie te laten slagen.

Dit geldt voor elke relatie, maar vooral voor de romantische relatie.

8. Leugens Brengen Nieuwe Leugens Voort

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

Het is niet ongewoon dat een leugen leidt tot steeds weer een nieuwe leugen in een ijdele poging om de ander om de tuin te leiden.

Het kan zelfs zo zijn dat een individu veelvoudig liegt en dat diegene het niet zo’n punt vindt om tegen geliefden te blijven liegen.

Jammer genoeg is het zo dat hoewel één leugen misschien onherstelbare schade zal veroorzaken in een relatie die voor de rest sterk is, meerdere leugens dienen om de vlammen aan te wakkeren die uiteindelijk het gevoel van samenhang zal opslokken. 

Wanneer liegen een gewoonte wordt kan geen relatie het heelhuids overleven.

Wanneer er in een relatie sprake begint te zijn van oneerlijkheid, zal het vertrouwen tussen de partners uit elkaar gaan vallen.

Vertrouwen is een essentieel element om een sterkere band te bevorderen; wanneer deze factor er niet meer is, is de relatie eigenlijk al voorbij.

Als je partner je slechts één leugen vertelt, wordt het een gewoonte.

Dat ene leugentje zal steeds terugkomen en daarna doet de oneerlijkheid zijn intrede.

5 Signalen Dat Je Partner Tegen Je Liegt: 

Men kan niet echt vaststellen wanneer hun partner hen voorliegt.

Maar toch kan er sprake zijn van onoprechtheid wanneer de daden van de partner verdacht lijken.

Deze signalen worden hieronder opgesomd en besproken:

1. Een kleine verandering in je partners stem 

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

Als jij het type bent dat veel met je partner kletst, raak je eigenlijk gewoon gewend aan zijn/haar stem.

Wanneer je partner liegt, hoor je een kleine verandering in hun toon.

Anderen zouden dit waarschijnlijk niet kunnen oppikken, maar aangezien jij zoveel gesprekken met je partner hebt gevoerd, heb je die verandering meteen door, zelfs als dit onbewust is.

Je brein zegt je dat er iets niet klopt en dat de kans groot is dat er echt iets aan de hand is.

Op deze manier kun je vaststellen dat je partner je niet de waarheid vertelt.

2. Wegkijken 

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

Als je met je partner praat en hij/zij je eerst in de ogen keek en daarna een vraag beantwoordt terwijl hij/zij wegkijkt, kan dit een signaal zijn van oneerlijkheid.

Veel onderzoeken hebben aangetoond dat als je in gesprek bent en een van de twee wegkijkt, dit twee dingen kan betekenen.

De persoon voelt zich zo opgelaten vanwege het liegen dat zijn/haar schuldgevoel hem/haar dwingt om weg te kijken.

Het kan ook zijn dat de leugenaar probeert om zijn/haar gedachten op een rij te zetten om na de leugen vloeiend verder te gaan met het gesprek.  

Wanneer je partner je niet aankijkt wanneer hij/zij een vraag beantwoordt, kan dit een signaal zijn dat er iets aan de hand is.

Dit is nog een manier om erachter te komen of je partner tegen je liegt.

3. Je onvolledige dingen vertellen

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

Het is misschien verbijsterend hoe moeilijk het is om de perfecte leugen te fabriceren.

De leugen afstemmen op bepaalde situaties kan complex zijn en als het niet op een goede manier gedaan wordt, kan de onoprechte partij zelf een leugen aan het licht brengen.

Als je partner op een vage manier een gebeurtenis uitlegt, kan dit een teken zijn dat hij/zij liegt.

Soms kan je partner uit frustratie opeens door het lint gaan om zo het gespreksonderwerp te ontwijken.

Als dit gebeurt kan het tijd zijn om de beweringen die je partner heeft gemaakt eens goed onder de loep te nemen.

4. Goed nadenken voordat ze vragen beantwoorden 

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

Wanneer je partner flink de tijd neemt om je vragen te beantwoorden, kan dit aangeven dat hij/zij oneerlijk is.

De waarheid komt er vlekkeloos uit en helemaal vanzelf.

Er is slechts een herinneringsvermogen voor nodig.

Leugens worden gefabriceerd en wanneer bepaalde dingen niet kloppen en de leugenaar hiermee geconfronteerd wordt, heeft hij/zij even nodig om hun gedachten op een rijtje te zetten en de brand te blussen.

Dit is een andere manier om erachter te komen of iemand tegen je liegt. 

5. Een vraag herhalen voordat ze reageren

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties

Dit is nog een subtiele manier om een leugenaar te identificeren.

Wanneer je partner steeds een vraag herhaalt en even stil wordt voordat hij/zij je vraag beantwoordt, kan dit betekenen dat je partner probeert om een slim verzonnen leugen te fabriceren voor het beantwoorden van de vraag.

8 Manieren Waarop Liegen Schadelijk Is Voor Relaties