Skip to Content

Midlifecrisis Man: Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook?

Midlifecrisis Man: Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook?

Midlifecrisis bij een man. Wist je dat maar liefst 1 op de vier mannen tussen hun 35ste en 60ste jaar in Nederland met een midlifecrisis te maken krijgt?

Mannen van middelbare leeftijd en ineens een sportauto, een nieuw kapsel, nieuwe kleding, een abonnement op de sportschool?

De meeste mensen zullen direct zeggen “Die man heeft een midlifecrisis”.

Niet vreemd, want de term midlifecrisis roept vaak automatisch dit soort associaties op.

Ik geef toe dat al deze bovenstaande dingen (en er zijn er nog meer, zoals een affaire, ineens een grote wereldreis willen maken, een motor kopen, ineens van baan veranderen, nostalgisch worden) erg cliché kunnen klinken.

Cliché of niet. Midlifecrisis is een ding, een serieus ding.

Zoals eerder vermeld, krijgt maar liefst 1 op de vier Nederlandse mannen tussen hun 35ste en 60ste jaar met een midlifecrisis te maken.

Uiteraard gaan alle mannen (en alle vrouwen) door deze levensfase van middelbare leeftijd heen, maar niet iedereen hoeft daardoor in een ‘crisis’ te belanden.

Deze ‘midlifefase’, laten we het zo noemen, hoeft niet voor iedereen een crisis of een zwaar deprimerende periode te zijn.

Het kan een periode zijn van reflectie, maar ook van allerlei gevoelens, zoals spijt.

In dit artikel lees je alles over een midlifecrisis bij mannen.

Wat een midlifecrisis is, wat de oorzaken zijn van een midlifecrisis, hoe je het kunt herkennen (buiten die clichédingen dan) en hoe je kunt helpen.

En hoewel zowel mannen als vrouwen een midlifecrisis kunnen ervaren, gaat dit artikel specifiek over de midlifecrisis bij mannen.

Midlifecrisis man: wat is een midlifecrisis eigenlijk?

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

In 1965 werd de term midlifecrisisvoor het eerst gebruikt door psycholoog Elliott Jaques.

Het kan omschreven worden als een ‘verzamelbegrip voor psychologische problemen die zich voordoen in een fase van mensen van middelbare leeftijd (de midlifefase)’.

Hoewel de term midlifecrisis dus een verzamelbegrip is, bestaat er geen officiële diagnose, maar het is wel een feit dat deze fase gepaard kan gaan met depressie en angst.

Een midlifecrisis hoeft zich niet voor iedereen te uiten in het kopen van een sportwagens, een vernieuwd uiterlijk en een minnares.

Maar voor de veel mannen kan deze levensfase een ronduit emotioneel ongemakkelijke periode zijn.

Mannen van middelbare leeftijd bevinden zich immers op het kruispunt van jong zijn en ouderdom.

Ze komen oog in oog te staan met hun eigen sterfelijkheid en ze realiseren zich dat ze niet meer de eeuwige jeugd hebben.

In deze midlifefase worden mannen geconfronteerd met hun identiteit en zelfvertrouwen en ook met hun prestaties, die ze tot nu toe hebben behaald.

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

Ze kunnen zich gaan afvragen of ze wel de goede keuzes hebben gemaakt. En of ze wel voldoende hebben bereikt bijvoorbeeld.

Deze realisatie kan bij mannen in de midlifefase een periode van existentiële zelfevaluatie veroorzaken.

Mannen die zich in de midlifefase bevinden, hebben de behoefte om dingen als het ware te herdefiniëren.

Dit klinkt allemaal logisch. Herdefiniëren, alles nog eens de revue laten passeren op het moment dat je op de helft van je leven bent.

Ze vragen zich af “Waar sta ik nu als man?”

Helaas heeft deze midlifefase voor veel mannen ook negatieve gevolgen.

Voor sommige mannen eindigt deze midlifefase in echte crisis, met veel depressieve gedachten en gevoelens.

Deze depressieve gedachten en gevoelens kunnen ertoe leiden dat ze echte veranderingen in hun leven gaan aanbrengen, dit kunnen kleine routinematige dingen zijn.

Maar het kunnen ook drastische veranderingen zijn, zoals hun overtuigingen en zelfs hun persoonlijkheid.

Midlifecrisis man: wat zijn de oorzaken?

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

Omdat een midlifecrisis plaatsvindt in de midlifefase wordt er vaak gedacht dat een midlifecrisis een direct gevolg is van de angst om ouder te worden.

Ouder worden op zich hoeft uiteraard niet te leiden tot gevoelens van angst of een depressie.

Mannen die zich in midlifefase bevinden, realiseren zich dat de helft van hun levensjaren erop zit.

Ze worden met hun neus op de feiten gedrukt dat ze ouder worden als ze bijvoorbeeld ziek worden of als ze merken dat ze fysiek achteruitgaan.

Daar kunnen ze vaak mee worstelen en ze willen zich weer jeugdig voelen.

Maar dat hoeft persé niet zo te zijn.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gaat aan een midlifecrisis meestal een ingrijpende gebeurtenis vooraf.

Dit is meestal een gebeurtenis, die een levensveranderende omvang heeft.

Voorbeelden van levensgebeurtenissen die in deze levensfase kunnen plaatsvinden zijn: het overlijden van een ouder, echtscheiding, een verjaardag van een mijlpaal, uit huisgaande kinderen of zelfs een diagnose voor een medische aandoening.

Tijdens de midlifefase veranderen heel veel dingen en vooral ook de rollen in het gezin en familie.

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

Het kan zijn dat mannen van middelbare leeftijd ervaren dat hun kinderen ineens heel snel opgroeien of zelfs het huis uitgaan.

Of ze krijgen ineens te maken met ziekte of moeten voor ineens voor hun bejaarde ouders gaan zorgen of ze verliezen een ouder.

Dit soort dingen horen bij het leven. Als deze dingen laten ons de werkelijkheid zien, dat we allemaal sterfelijk zijn.

Het lijkt er dus op dat de angst voor verandering, die mensen in deze levensfase hebben, groter is dan de angst voor het ouder worden op zich.

Sommige mannen zien deze midlifefase als een periode van reflectie, waarbij ze terugkijken op hun leven.

Er zijn ook mannen die in deze fase te maken krijgen met spijtgevoelens.

Sommige mannen kunnen spijt hebben van levenskeuzes die ze hebben gemaakt.

Ze krijgen spijt dat ze hun dromen niet achterna zijn gegaan of deze nog steeds niet hebben vervuld.

Ze krijgen spijt hebben dat ze voor een bepaald carrièrepad hebben gekozen en beseffen dat het nu te laat is om nog te veranderen.

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

Ze beginnen zich af te vragen hoe hun leven eruit had kunnen zien als ze andere keuzes zouden hebben gemaakt.

Ze krijgen spijt dat ze nooit die wereldreizigers zijn geworden en ga zo maar door.

Deze ingrijpende gebeurtenissen en emotionele onrust die een midlifecrisis met zich meebrengt, kunnen er dus toe leiden dat iemand ervoor kiest een nieuwe identiteit aan te nemen.

Het kan ook een periode zijn waarin deze mannen terugdenken aan tijden in hun leven waarin ze het meest gelukkig waren.  

Dit alles kan leiden tot het maken van nieuwe keuzes of het roer compleet omgooien.

Mannen die doelgericht zijn kunnen ineens tot actie overgaan.

Ze kijken niet meer teru, maar gooien in de tweede helft van hun leven volledig het roer om.

Uiteraard kan het hebben van een midlifecrisis ook een positieve uitkomst hebben.

Er hoeven zich dus niet altijd zulke grote veranderingen voor te doen.

Midlifecrisis man: een fenomeen van de moderne wereld?

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

Zoals ik eerder zei, werd de term midlifecrisisvoor het eerst in 1965 gebruikt.

Betekent dit dat mannen voor deze tijd nooit dit soort problemen hadden?

Om antwoord te geven op deze vraag en honderden andere vragen die met dit onderwerp samenhangen, is er veel onderzoek verricht (en wordt dit nog steeds gedaan).

Er is bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar waar in de wereld een midlifecrisis bijvoorbeeld het meest voorkomt.

In welke sociale klassen een midlifecrisis bij mannen het meeste voorkomt, in welke leeftijdsgroepen, wat de effecten ervan zijn etc.

Zoals eerder gezegd, hoeft niet iedere man een midlifecrisis te ervaren tijdens deze midlifefase.

En dat is logisch want niet alle mannen worstelen eenmaal met dezelfde problemen.

Wat interessant is dat er zijn studies zijn geweest, die zelfs hebben aangetoond dat een midlifecrisis in veel delen van de wereld helemaal niet voorkomt.

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

En weer andere studies hebben aangetoond dat het hele midlifecrisis idee een sociale constructie is.

Het blijft een lastig concept om te onderzoeken omdat een ‘midlifecrisis’ geen officiële diagnose is.

Daarbij komt ook dat veel onderzoekers het niet met elkaar eens zijn over wat een midlifecrisis nu precies is.

Er bestaat ook geen eenduidige definitie van het woord midlifecrisis.  

En zoals bij elk onderzoek hangen de resultaten af van de antwoorden, die door de ondervraagden worden gegeven.

Als aan verschillende mensen wordt gevraagd of ze een midlifecrisis hebben meegemaakt worden verschillende antwoorden gegeven.

Want wat door de ene persoon als crisis wordt beschouwd hoeft door de ander niet persé als zodanig te worden beschouwd.

Dus daar begint het probleem al.

De meeste mensen denken dat de wens om weer jong te zijn en angst te hebben voor sterfelijkheid de definitie is voor een midlifecrisis.

De waarheid is dat de emoties, die tijdens een midlifecrisis door mannen wordt ervaren, heel goed kunnen lijken op de emoties, die andere soorten levenscrisissen met zich meebrengen.

Midlifecrisis man: 7 signalen die erop kunnen wijzen dat een man een midlifecrisis doormaakt.

Wat zijn de signalen die erop kunnen wijzen dat een man een midlifecrisis heeft?

En moet je je als vrouw zorgen maken als je man deze tekenen vertoont?

En kun je dit samen aan of overwinnen?

1. Als een man het leven ineens maar saai vindt

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

Als een man rusteloosheid of apathie begint te uiten terwijl hij altijd van zijn werk heeft gehouden en zich thuis gelukkig voelde, kan dit erop wijzen dat hij op weg is naar een midlifecrisis.

Zoals ik eerder aangaf, worden sommige mannen in de midlifefase geconfronteerd met het feit dat een aantal dromen van hen (nog) niet zijn vervuld.

Het kan ook zijn dat ze zich realiseren dat ze zich op het verkeerde carrièrepad bevinden of dat ze zich juist afvragen wat er nog te behalen valt, omdat ze al zoveel bereikt hebben in hun vakgebied.

Hoe dan ook, als een man verveeld is en aangeeft het leven ineens saai te vinden, is dit nooit een goed teken.

Het kan zijn dat hij gewoon baalt van de routine, die hij dag in dag uit meemaakt.

Het kan van alles betekenen, hij kan ineens besluiten om een carrièreswitch te maken of er veel vaker op uit trekken met zijn maten.

Wanneer een man signalen geeft dat hij rusteloos of verveeld is binnen het huwelijk of de relatie zullen veel vrouwen denken dat dit slechts een fase is.

Veel relatiedeskundigen zijn van mening dat dit veranderende gedrag van een man als een serieus signaal moet worden opgevat.

Met andere woorden als partner moet je deze signalen zeker niet negeren of ontkennen en hopen dat het vanzelf voorbij gaat.

Als een man zich een langere tijd niet uitgedaagd voelt, kan dit de relatie onder druk zetten.

Als partner zou je aandacht moeten besteden aan de rusteloosheid en goed naar hem moeten luisteren als hij zijn zorgen naar je uit.

Als partner kun je hem aanmoedigen om dingen te gaan ondernemen, zoals een nieuwe hobby, voordat hij zijn verveeldheid omzet in drastische dingen, zoals een rugzakreis naar de jungle van Brazilië of vrijwilligerswerk gaan doen in Afrika.

2. Als een man een affaire begint

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

Heb je bij je partner de laatste tijd een dwalende blik opgemerkt?

Wordt er regelmatig naar het vaste nummer gebeld en wordt er telkens opgehangen? Zegt hij steeds vaker dat hij moet overwerken?

Ruiken zijn overhemden naar een vreemd parfum? Verbergt hij zijn mobiele telefoon voor je?

Verzint hij steeds meer smoesjes om onder zijn verantwoordelijkheden uit te komen?

Als je deze dingen opmerkt, is er misschien een andere vrouw in het spel.

Een minnares, een affaire, deze pijnlijke dingen horen soms helaas bij een midlifecrisis van de man.

Psychologen zijn van mening dat de gevoelens van mannen in een midlifecrisis veranderen en dat ze ‘zachter’ worden.

Helaas raken veel mannen verstrengeld in een verhouding, omdat hun partners hen niet meer begrijpen.

De communicatie valt stil en mannen zoeken hun vertier ergens anders.

Die nieuwe jonge collega op het werk kan ineens heel aantrekkelijk voor hem worden.

Onthoud dat je als partner niet kunt voorkomen dat je man een midlife affaire aangaat.

Een affaire is zijn keuze, hij heeft hiervoor gekozen en dat is niet jouw schuld.

Of je een affaire als koppel kunt overwinnen, hangt van veel factoren af.

Maar wat wel een feit is dat als een man in een midlifecrisis verkeert, hij niet veel aandacht zal hebben voor de ultimatums en confrontaties of eisen van zijn partner.

Om de simpele reden dat hij in een crisis verkeert en niet naar haar zal luisteren.

3. Als een man ineens een radicale financiële of werkgerelateerde beslissing neemt

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

Als een man ineens aangeeft dat hij een andere carrière wil of interesse verliest in zijn baan of ineens motorrijlessen gaat nemen, omdat hij altijd al een motor wilde hebben, let dan goed op.

Het kunnen indicaties zijn dat hij ineens voluit wil gaan leven en verlangt naar dingen, die hij altijd al heeft willen doen (weer die onvervulde dromen en wensen.)

Dit zijn wel de typische clichés waar ik het in het begin over had. De vraag is of je dit soort dingen als koppel kunt overwinnen.

Vaak gaat het tussen twee mensen mis in de communicatie en is er sprake van onbegrip.

Wat vaak gebeurd is dat mannen, die dit soort wensen allang koesteren, dit niet goed naar hun partners durven uit te spreken.

Misschien denkt hij er al heel lang over na om een andere carrière na te streven of die motorrijlessen te nemen en heeft hij zijn tijd genomen om dit met zijn partner te delen, omdat dit grote beslissingen zijn.

Als hij deze wensen dan ineens kenbaar maakt, kan dit als bij zijn partner als onbezonnen overkomen.

Maar het is heel goed mogelijk dat er hele lange denkprocessen aan vooraf gegaan voordat hij het bespreekbaar wilde maken.

Als partner kun je het beste met hem praten en proberen te begrijpen waarom deze keuze zo belangrijk voor hem zijn.

4. Als een man ineens (meer) aandacht aan zijn uiterlijk gaat besteden

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

Als je partner, die nooit echt naar zijn uiterlijk heeft omgekeken, ineens vaker naar de kapper gaat en gaat shoppen voor nieuwe kleding, kan dit wijzen op een probleem.

Als je partner, die altijd trots was op zijn diepe rimpels in zijn voorhoofd, omdat elke rimpel een verhaal heeft ineens een afspraak maakt bij een injectiekliniek, dan kan het een groter probleem zijn.

Als je merkt dat je partner tijdens de midlifefase ineens begint te worstelen met zijn uiterlijk en fysieke aftakeling, dan kun je hem complimenten geven en je best doen om zijn gekneusde ego een oppepper te geven.

Deze fase kan een tijd duren, maar enig geduld doet wonderen.

Zijn toegenomen interesse voor zijn fysieke verschijning kan ook een signaal zijn dat hij zich openstelt voor andere vrouwen of een affaire heeft.

5. Als een man ineens niet veel interesse meer in jou heeft of als intimiteit hem niet meer lijkt te boeien

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

Als een koppel al niet veel intimiteit meer had voor dat deze midlifefase aanbrak, hoeft het feit dat een man op middelbare leeftijd minder initiatief toont en minder zin lijkt te hebben, niet automatisch te betekenen dat hij in een midlifecrisis verkeert.

Het kan betekenen dat hij in deze fase met zichzelf en zijn zelfrespect aan het worstelen is.

Geef hem gewoon tijd en meer aandacht als je merkt dat hij zich ongelukkig voelt.

Als er ineens hele grote veranderingen zijn in zijn gedrag en affectie naar jou toe, let dan goed op.

Als hij opeens meer zin lijkt te krijgen, kan dit er ook op wijzen dat hij een affaire heeft.

Hij zal dan ook anders met jou omgaan in een poging om te verhullen dat hij vreemdgaat.

En wederom communicatie is de sleutel in elke relatie en in elk huwelijk en vooral in deze emotionele periode, zoals een midlifecrisis van een man.

6. Als een man ineens meer gaat slapen, minder eetlust heeft en altijd moe is

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

Dit soort klassieke tekenen kunnen duiden op een depressie en dit hoeft niet persé te betekenen dat een man in een midlifecrisis zit.

Ze kunnen ook het gevolg zijn van een groot verlies.

Denk aan het verlies van een geliefd familielid of goede vriend, maar ook het verlies van een baan.

Als dit soort ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden tijdens de midlifefase kan dit een ernstige depressie veroorzaken.

Depressie komt vaak voor na ingrijpend levensgebeurtenissen, maar veel mannen negeren de signalen die bij een depressie horen.

Dit kan zijn omdat ze het ‘niet mannelijk’ vinden of gewoon vinden dat dit soort dingen erbij horen.

Houd iemand die depressieve symptomen vertoont in de gaten en zoek hulp als je je zorgen maakt.

7. Als een man ineens vaak in gedachten lijkt te zijn en vaak over vroeger praat

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

Ik had het eerder al over dat mannen tijdens de een midlifecrisis kunnen gaan nadenken over vroeger.

Dat ze nostalgische gevoelens krijgen en soms zelfs spijtgevoelens.

Ze kunnen zich af gaan vragen “wat als ik toen dat en dat gedaan had”, maar het feit is dat iedereen die met nostalgie aan het verleden terugdenkt, de dingen vaak door een roze bril lijkt te bekijken.

Als partner hoef je je hierover niet direct zorgen te maken.

Deze fantasieën kunnen immers heel onschuldig zijn, maar let op als hij deze fantasieën omzet tot acties.

Als hij zich gaat gedragen als die twintiger van vroeger, die altijd met zijn vrienden tot midden in de nacht in de kroeg hing.

Midlifecrisis man: wat je als partner kunt doen om te helpen

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook

Er zijn verschillende dingen, die je kunt doen als je vermoedt dat jouw partner een midlifecrisis doormaakt.  

Let op signalen en luister goed naar hem. Laat hem zien dat je bezorgd bent.

Als je ziet dat je partner worstelt met zijn gevoelens tijdens deze midlifefase, luister dan naar hem, zonder te oordelen.

Zeg niet “Je lijkt wel een midlifecrisis te hebben” maar stel vragen als “Ik heb het gevoel dat je een beetje uit je doen bent de laatste tijd.”

“Gaat het wel helemaal goed met je? Wil je ergens over praten?”

Het is niet uitgesloten dat er achter de veranderingen, die je in een man met een midlifecrisis ziet, te maken kunnen hebben met een gezondheidsprobleem.

Als je je zorgen maakt, praat dan met hem en moedig hem aan om een arts te bezoeken.

Medische aandoeningen kunnen ook stemmingswisselingen veroorzaken (een schildklieraandoening bijvoorbeeld).

Een arts kan hier uiteraard hulp bij bieden, hij kan een medische oorzaak uitsluiten en hem eventueel verder helpen op mentaal gebied.

Als je partner zich in de midlifefase bevindt, let dan goed op signalen en gedragsverandering.

Een midlifefase hoeft gelukkig niet altijd te leiden tot een midlifecrisis.

Maak dingen bespreekbaar en biedt hulp waar nodig.

Ik wens je veel succes.

Midlifecrisis Man Zoveel Clichés, Maar Kloppen Ze Ook