Skip to Content

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Je denkt misschien dat het jou nooit zal overkomen, maar vroeg of laat heb je dan toch te maken met een midlifecrisis.

Opeens begin je aan alles te twijfelen waaraan je je leven de laatste decennia hebt toegewijd en al je plannen lijken opeens onlogisch.

Je begint je impulsief te gedragen, je voert grote veranderingen door en je vraagt je af of je ooit weer te weten zal komen wie je bent en wat je doel is. 

Je bent gelukkig niet de enige.

Zoveel andere mensen voor jou hebben dezelfde crisis ervaren en zijn daar sterker uitgekomen.

Het lukt de meeste mensen om een midlifecrisis door te komen zonder al te veel problemen, maar anderen vinden het erg lastig om weer balans te vinden.

Het concept van het voorbijgaan van je jeugd heeft betrekking op miljoenen mensen die ook dagelijks met deze gevoelens lopen.

Wat is een midlifecrisis?

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

De uitdrukking ‘midlifecrisis’ werd voor het eerst genoemd door Elliot Jaques in 1965 en werd ook veel gebruikt door Freudiaanse psychologen zoals Carl Jung.

Het werd omgeschreven als een normale periode gedurende het leven van een mens, de periode dat we de middelbare leeftijd bereiken.

Gedurende deze tijd evalueren volwassenen hun prestaties, doelen en dromen en gaan ze na of dit overeenkomt met wat ze graag wilden bereiken toen ze jong waren en het heeft ook te maken met de levensfase waarin ze nu zitten.

Zowel mannen als vrouwen kunnen te maken krijgen met een midlifecrisis, maar ze ervaren deze crisis op een andere manier.

Mannen focussen zich meteen op hun prestaties en hun verlangen om aan anderen om hen heen te bewijzen hoe succesvol ze zijn en vrouwen zijn gefixeerd op hoe ze eruitziet, hoe aantrekkelijk ze zijn en wat ze nog met hun leven moeten als ze geen moederlijke plichten meer hebben.

Mensen die hun hele leven bezig zijn om hun dromen en ambities te vervullen hebben minder vaak een midlifecrisis; zij vinden ouder worden makkelijker.

Anderen doorlopen het leven op de automatische piloot en realiseren zich opeens dat ze ouder worden, dat de tijd aan hen voorbij is gegaan en dat ze niet erg veel hebben bereikt. 

Ze kunnen hierdoor met een ellendig gevoel en spijtgevoelens achterblijven en dit gaat vaak gepaard met een midlifecrisis.

Deze crisis kan zich op meerdere manieren manifesteren, van mild tot gevaarlijk, en het kan invloed hebben op iemands gezondheid, welzijn en financiën.

Volwassenen kunnen een midlifecrisis overleven door de symptomen te leren herkennen en deze aan te kaarten als ze opkomen.

Signalen en symptomen van een midlifecrisis

1. Een sportauto kopen

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Volwassenen die hun jeugd willen herbeleven kunnen een dure auto kopen.

De auto symboliseert succes en jeugdigheid, wat twee belangrijke behoeftes zijn van iemand die last heeft van een midlifecrisis.

2. Drastische veranderingen in gewoontes en stemmingen en impulsieve besluitvorming

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Volwassenen die kampen met een midlifecrisis kunnen opeens andere gewoontes krijgen, ze hebben opeens behoefte aan een nieuw rooster en nieuwe uitdagingen.

Mensen die aan een midlifecrisis lijden kunnen geïrriteerd of boos overkomen zonder dat dit gerechtvaardigd is of zonder enige waarschuwing.

Daarnaast kunnen volwassenen ook steeds impulsiever worden als het gaat om hun keuzes.

3. Andere slaapgewoontes

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Symptomen van een midlifecrisis kunnen onder andere bestaan uit een slaapprobleem (niet kunnen slapen of juist te veel slapen) terwijl het brein overuren draait om de veranderingen te kunnen begrijpen.

4. Geobsedeerd zijn met het uiterlijk/voorkomen

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Een midlifecrisis kan ook bestaan uit onverwachte veranderingen in het uiterlijk, waaronder andere kleding, make-up en beweging.

De volwassene die de crisis doormaakt voelt misschien de behoefte om aantrekkelijk te blijven voor anderen.

5. Afstand nemen van vrienden en deze vervangen door jongere vrienden

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Niemand voelt zich ouder dan wanneer ze zien dat hun vrienden ouder zijn geworden.

Iemand die een midlifecrisis doormaakt omringt zich misschien door jongere vrienden.

6. Je gevangen voelen

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Signalen van een midlifecrisis bestaan uit een hopeloos gevoel en het gevoel dat je ‘in een sleur’ zit.

Veel volwassenen denken dat ze minder opties voor de toekomst hebben.

7. Aan de dood denken

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Veel mensen die met een midlifecrisis kampen beginnen over hun eigen sterfelijkheid na te denken.

Deze gedachten kunnen een gevaarlijke obsessie met de dood teweegbrengen en tot een depressie leiden.

8. Van carrière veranderen

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Iemand die een midlifecrisis heeft kan bijvoorbeeld van carrière veranderen omdat deze volwassenen zich niet voldaan voelen.

9. Een echtgenoot verlaten of een affaire aangaan

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Sommige volwassenen die met een midlifecrisis kampen gaan vreemd of vragen een scheiding aan.

Deze volwassenen hunkeren naar respect, aandacht en genegenheid van een nieuwe partner.

10. Depressieve periodes

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Een symptoom van een midlifecrisis kan een verdrietig, ongelukkig, ellendig of neerslachtig gevoel zijn.

Een depressie kan te merken zijn aan hoe moeilijk iemand simpele taken kan voltooien en hoe moeilijk iemand zich daarop kan focussen.  

11. Toename van alcohol- of drugsgebruik

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Volwassenen kunnen drugs of alcohol gaan gebruiken om hun spijtgevoelens en depressieve gevoelens te maskeren en dit gaat vaak hand-in-hand met een midlifecrisis.

12. Lusteloos en verveeld

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Volwassenen met een midlifecrisis beginnen zich lusteloos te voelen en ze beginnen hun leven saai te vinden.

Een hobby die ze eerst leuk vonden wordt opeens saai en een baan waar ze eerst met plezier naartoe gingen lijkt opeens langdradig te zijn geworden.

13. Anderen de schuld geven

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Een gebruikelijk symptoom van een midlifecrisis is dat deze mensen anderen de schuld beginnen te geven.

Ze zijn in de war door alle veranderingen die ze doormaken en daarom beschuldigen deze mensen hun echtgenoten, familieleden en vrienden er vaak van dat ze hen proberen te kwetsen of hen ervan proberen te weerhouden om verder te gaan.

14. Recentelijke trauma’s

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Een scheiding, ontslagen worden, het overlijden van een familielid of een vriend(in) of een lege-nest-syndroom kunnen allemaal een midlifecrisis veroorzaken.

15. Jaloezie jegens anderen

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Als je merkt dat je meer tijd kwijt bent aan het analyseren van het verleden van andere mensen dan dat je bezig bent met je eigen toekomst, dan moet je onthouden dat andere mensen ook andere kansen dan jij hebben gehad en dat hun keuzes dus ook anders zijn geweest.

Had jij dezelfde keuzes gemaakt als je in hun schoenen had gestaan?

Het is tijd om je niet meer bezig te houden met de toekomst van een ander en je in plaats daarvan te focussen op het plannen van je eigen toekomst.

Tips en strategieën om om te gaan met een midlifecrisis

1. Erken het

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Erkennen dat je veranderingen doormaakt kan je helpen om een manier te vinden om deze crisis te overwinnen. 

2. Denk na voordat je radicaal veranderingen aanbrengt

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Praat eerst met familieleden en vrienden voordat je je baan opzegt, een dure auto koopt of een echtgenoot verlaat.

Soms kan de mening van een ander een handig perspectief bieden.

3. Zoek professionele hulp

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Deze hulp kan bestaan uit onder andere: therapie, medicatie en holistische behandelingen.

4. Een midlifecrisis is niet per se een slecht iets

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Probeer nieuwe gedachten en ideeën op een positieve manier te zien.

Je houding kan veranderen als je er goed over nadenkt en je je goed hebt voorbereid en het kan zodoende de gevolgen van deze midlifecrisis verminderen.

5. Stap uit je comfortzone

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Een nieuwe activiteit uitproberen, je kennis uitbreiden en reizen kan je ook helpen om uit je comfortzone te stappen.

6. Doe vrijwilligerswerk

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Vrijwilligerswerk doen om anderen te helpen kan je een nieuwe kijk geven op de problemen die door de midlifecrisis worden veroorzaakt.

Bijvoorbeeld met daklozen of slachtoffers van huiselijk geweld werken kan een context bieden tijdens een midlifecrisis.

7. Praat erover met je naasten

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Soms maakt een luisterend oor al het verschil.

Voer oprechte gesprekken met je naasten om de pijn van een midlifecrisis te verzachten.

8. Stel nieuwe doelen voor jezelf

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Als het huidige plan voor het oud worden en met pensioen gaan zijn glans is verloren helpt het misschien om met een ander plan te komen.

Overweeg opnieuw waar je gaat wonen als je met pensioen gaat of denk na of je voor hetzelfde bedrijf zal blijven werken.

Stappen nemen zodat de veranderingen positief zullen zijn kan je huwelijk en carrière nieuw leven inblazen.

Maak een lijst met alles wat je komend jaar, binnen vijf jaar en binnen twintig jaar wilt bereiken.

Praat met je echtgenoot of met je naasten over je nieuwe persoonlijke doelen en hoe deze bewerkstelligd kunnen worden.

9. Beweeg en eet gezond

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)

Voeg beweging, yoga of meditatie toe aan je dagelijkse routine, dit kan mensen met een midlifecrisis namelijk helpen om alles weer op een rijtje te zetten.

Eet biologische superfoods en neem supplementen in als je behoefte hebt aan meer energie.

Slotwoord

Veel mensen geloven niet in de midlifecrisis en dit maakt deze ervaring nog zwaarder.

Veel mensen krijgen hiermee te maken, of met iets soortgelijks, als ze van middelbare leeftijd zijn en ze hebben steun nodig van hun beste vrienden en familieleden.

Een midlifecrisis kan het begin aanduiden van een persoonlijke, emotionele en financiële achteruitgang.

Let goed op de signalen en neem stappen om juist met deze crisis om te kunnen gaan.

15 Signalen Dat Je Een Midlifecrisis Hebt (En Wat Je Eraan Kunt Doen)