Skip to Content

8 Mentaal Uitputtende Signalen Dat Je Misbruikt Wordt Door Een Narcist

8 Mentaal Uitputtende Signalen Dat Je Misbruikt Wordt Door Een Narcist

Negeer nooit deze pijnlijke symptomen.

Wat is een narcist? Signalen van narcistisch misbruik zijn niet altijd duidelijk als je partner een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft.

Heb je het gevoel gehad dat iemand controle over je uitoefende, je werd vernederd en gekleineerd? Geeft je relatie je constant een verward, inadequaat, en angstig gevoel?

Een relatie met een narcist kan ervoor zorgen dat je depressief wordt met angstigheid, wat funest is voor je geestelijke gezondheid.

Aangezien de signalen van het misbruik van een narcist vaak nogal subtiel zijn, zijn hier 8 dingen waar je goed op moet letten:

1. Je kunt jezelf of je instincten niet vertrouwen.

Het is gewoon om je eerst besluiteloos te voelen, maar dit is het ellendige gevoel dat je echt niet capabel bent om een beslissing te nemen, uit angst dat het de verkeerde zal zijn.

Narcisten hebben iemand nodig die ze de schuld kunnen geven en nadat je herhaaldelijk aan moet horen dat jij de bron van alle problemen in de relatie bent, begin je te vrezen dat het de ernstige uitkomst is van een verkeerde beslissing. 

Het is nog erger als je continu het gevoel hebt dat je de validiteit van je eigen meningen of herinneringen niet kunt vertrouwen, dan is het waarschijnlijk het gevolg van gaslighten, een vorm van psychologische manipulatie waarmee de manipulator de werkelijkheid “verdraait” (situaties of informatie met opzet minimaliseert of ontkent, in hun voordeel).

Er zijn veel gaslight tactieken die gebruikt worden om het slachtoffer te verwarren, waaronder het fabriceren van details die onwaar zijn, met als doel je in de war te brengen, alsof je door bent gedraaid of geheugenverlies hebt.

Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat het slachtoffer vertrouwen verliest in hun versie van de werkelijkheid en in zijn geheel ook niet meer in zichzelf geloven. 

2. Je hebt geen controle over je emoties.

Als je een relatie hebt met een iemand die emotioneel manipuleert, is het bijna onmogelijk om kalm en sereen te blijven als de ander zich druk bezighoudt met chaos om je heen te creëren.

Dit zal er ongetwijfeld toe leiden dat je het gevoel krijgt dat je overgevoelig, kinderachtig en een emotioneel hopeloos geval bent.

Het is waarschijnlijk dat je afgeleid zal worden en niet genoeg bereikt op alle gebieden in je leven, want je voelt je constant angstig, in gedachten verzonken en overstuur.

Dit gek maken is precies het doel van de narcist.

3. Je denkt dat je liefde, aandacht, of respect niet waar bent.

In relaties die je ziel leegzuigen zul je je uiteindelijk gaan afvragen of je als persoon onvoldoende bent.

Iemand heeft misschien wel je waarde ontnomen en je vernedert, je met anderen vergeleken en je het gevoel gegeven dat je tekortschiet als partner, geliefde en mens.

Je zal dan misschien gaan geloven dat je onaantrekkelijk, onbeminnelijk en zelfs laakbaar bent.

Dit is het doel dat de misbruiker voor ogen heeft – om je het gevoel te geven dat je waardeloos, gebrekkig en minderwaardig bent – zodat je compleet afhankelijk van hen wordt.

4. Je bent depressief, angstig, en je hebt een laag zelfbeeld.

In een toxische relatie zal je jezelf erop betrappen dat je op eieren loopt bij je partner, je bent bang om iets verkeerds te zeggen of te doen en je probeert wanhopig manier te verzinnen om een aanval te voorkomen of te verzachten.

Op den duur zal deze overdreven oplettendheid funest zijn voor je geestelijke gezondheid.

Je zal je wanhopig voelen, alsof er niets zal verbeteren, en niets dat je kan doen of zeggen zal ooit helpen.

Je zal een laag zelfbeeld krijgen, omdat je continu wordt bekritiseerd, aangevallen en de schuld krijgt voor alle problemen in de relatie.

Uiteindelijk zal je je als mens een complete mislukking voelen. 

5. Je vraagt je af waarom je nooit tevreden, gelukkig of vreugdevol bent.

Een relatie waarin je continu wordt bekritiseerd en de schuld krijgt van alles en je steeds het bericht krijgt dat je niet aan de verwachtingen voldoet, dan zal je je op den duur zo verdrietig zal zijn dat je je afvraagt hoe je tot zo’n negatief levensperspectief bent gekomen.

Als je er nog niet achter bent dat het probleem narcistisch misbruikt is, zal je waarschijnlijk weten dat er iets flink mis is, maar je kunt het nog niet helemaal articuleren.

Maar je weet diep van binnen dat je niet altijd zo ongelukkig bent geweest en je zal het gevoel krijgen dat het jouw fout is, omdat je dankbaar en optimistisch zou moeten zijn.

Je zal je hulpeloos en hopeloos voelen, en alsof je geen kant op kan.

6. Je vermijdt je partner of verzwijgt informatie zodat je conflicten kunt vermijden.

In relaties die emotioneel beladen, intens en veelbewogen zijn, keren mensen zich vaak tot niet nuttige strategieën om ermee om te kunnen gaan.

Je bent misschien zo angstig dat je uiteindelijk je partner vermijdt of informatieve verzwijgt, met het zelfbehoudende doel om conflicten te vermijden.

Je voelt je waarschijnlijk een slecht men omdat je vermijdend gedrag laat zien en liegt, maar de angst voor conflicten overweldigt je zo erg dat het in jouw ogen de enige optie is. 

Jammer genoeg leidt dit ertoe dat je steeds bang bent om betrapt te worden en de onontkoombare terreur van de volgende ruzie. 

7. Je hebt moeite me hulpeloosheid, zelfhaat, en shock.

Psychische mishandeling tast het vermogen van het brein aan om emotie in goede banen te leiden en kan ervoor zorgen dat je piekert en labiele gedachten, gevoelens en gedrag hebt en vertoont.

Je weet misschien dat er iets mis is, maar als je het probeert aan te kaarten bij je partner kom je oog in oog te staan met gaslighten: “Je overdrijft” of “Dat is nooit gebeurd.”

Je cognitieve vermogen is slecht, omdat je zo angstig bent en je je vastgeroest voelt in de relatie en je geen manier kunt verzinnen om te ontsnappen.

Je voelt je misschien teleurgesteld in jezelf omdat je het toe hebt gelaten dat de situatie tot stand kwam en je bent net zo geschokt dat een ander mens opzettelijk zo manipulatief kan zijn.

8. Je houdt informatie verborgen en vertelt slechts de halve waarheid over je partner aan je vrienden en familie.

Als je je vrienden en familie alle details zou vertellen van het misbruik waar je mee te maken hebt, dan zou het kunnen dat ze je niet geloven, of dat ze over je zouden oordelen omdat je blijft en dat ze je onder druk zetten om je partner te verlaten.

Je bent je er misschien niet eens van bewust waarom je informatie verzwijgt aan anderen, want je leeft in een oneindige ontkenningsfase door het misbruik.

Dit is cognitieve dissonantie – dat allesbehalve fijne gevoel dat we krijgen als we overtuigingen hebben die niet met elkaar overeenkomen.

Al deze symptomen zijn normale reacties op een abnormale situatie.

Relaties waarin psychisch misbruik de orde van de dag zijn, zijn geen ‘normale relaties.’ Ze zijn traumatiserend. Herhaaldelijke blootstelling aan een wrede, dominante, harde en wraakzuchtige partner leidt tot de “vecht, vlucht of verstijf” angstreactie in het brein van het slachtoffer.

Dit is trauma. Punt uit. 

Narcistisch misbruik wordt vermomd als liefde, maar het is een sinistere, geleidelijke, en opzettelijke erosie van iemands zelfbeeld.

Het is zowel emotioneel en psychisch misbruik bedoeld om de identiteit van een persoon te ondermijnen om alleen maar de dominante te zijn voor eigen gewin.

Het omvat patronen van manipulatie, intimidatie, emotionele pesterijen, macht en dominantie, misleiding, egocentriciteit, tegenwerking, schuld en beschamen, afwijzing, gaslighten, financieel misbruik, en jaloezie.

Let alsjeblieft op deze symptomen. Er is iets goed mis en het ligt niet aan jou. Het ligt aan de relatie die je hebt met een toxisch iemand. 

8 Mentaal Uitputtende Signalen Dat Je Misbruikt Wordt Door Een Narcist