Skip to Content

5 Tips Om Te Leren Loslaten

5 Tips Om Te Leren Loslaten

Jaren geleden, toen ik een moeilijk proces doormaakte, zei een goede vriendin tegen mij: “Je moet leren loslaten”.

“Vasthouden aan dingen waar je geen controle over hebt, brengt je alleen maar nog meer verdriet en ellende”.

Ik herinner mij deze woorden als de dag van gisteren.

Destijds begreep ik nog niet wat zij precies bedoelde met ‘leren loslaten’, maar nu weet ik wel beter.

Omdat ik een moeilijke tijd doormaakte, zag ik de dingen niet echt helder.

Wat ik mij nog goed kan herinneren, is dat ik eigenlijk helemaal niet wilde loslaten. Ik hield krampachtig ergens aan vast en het veroorzaakte pijn.

Dingen loslaten waar je geen controle over hebt, is moeilijk en ik weet zeker dat veel mensen dit zullen herkennen.

Dit komt omdat de meeste mensen de dingen die ze leuk vinden niet willen loslaten.

Omdat we niet willen loslaten, proberen we ons krampachtig vast te houden, totdat het ons met geweld worden afgenomen.

En zelfs dan (nadat het ons is afgenomen) kunnen we ons mentaal en emotioneel nog steeds aan dingen vasthouden.

Veel mensen realiseren zich echter niet dat vasthouden aan iets waar we geen controle over hebben grote schade in ons leven kan aanrichten.

Vasthouden aan dingen die we niet kunnen beheersen en controleren, kan ons veel stress en verdriet bezorgen.

Waarom? Omdat het ons verbonden houdt met het verleden.

En als we vasthouden aan het verleden, weerhoudt dit ons ervan om te groeien en ons te ontwikkelen als persoon en vrij te kunnen leven.

En dat is het punt. Als we als mensen willen groeien en ons gelukkig en vrij willen voelen, moeten we leren loslaten.

Als we dingen leren loslaten waar we geen controle over hebben, zullen we uiteindelijk gelukkiger zijn en meer voldoening uit het leven kunnen halen.

Leren loslaten kan je leven in positieve zin veranderen.

Maar voordat we verder gaan, zal ik eerst dieper ingaan op wat loslaten nou precies betekent en toelichten waarom het zo moeilijk kan zijn.

Wat betekent loslaten eigenlijk?

5 Tips Om Te Leren Loslaten

Om te kunnen begrijpen waarom mensen moeite hebben met loslaten, moeten we eerst begrijpen waarom we ons überhaupt aan dingen vasthouden.

Dat brengt ons op het volgende punt ‘gehechtheid’.

In de boeddhistische wereld wordt gehechtheid in een zin genoemd met ‘lijden’.

De meeste mensen zijn opgevoed met de overtuiging dat bepaalde verlangens en gehechtheden ons echt gelukkig zullen maken.

We zijn opgevoed met het idee dat als we genoeg geld zullen verdienen of die nieuwe auto zouden kunnen kopen, we uiteindelijk bevrijd zouden zijn van al onze problemen.

Maar we weten natuurlijk ook dit helemaal niet klopt.

‘Gehechtheid’ heeft echter niet alleen met materiële zaken te maken.

Gehechtheid is een mentale en emotionele fixatie op iets waarvan we denken dat we het nodig hebben.

Dus met andere woorden, we kunnen dus gehecht raken aan materiële bezittingen, maar ook aan opvattingen en aan mensen.

In die zin houden we ons dus vast aan bepaalde dingen, omdat we bang zijn dat als we ze verliezen, we ongelukkig zullen zijn.

Het probleem is dat veel mensen sensueel plezier en genot of emotionele bevrediging met geluk verwarren.

Deze twee dingen zijn namelijk niet hetzelfde. In het boeddhisme gaat men ervanuit dat werkelijk geluk voortkomt uit ‘bevrijding van lijden’.

En helaas wordt ons geleerd (door de samenleving) dat we pas gelukkig zullen zijn als we dingen bereiken of bezitten, die ons plezier geven.

Deze benadering van het vinden van geluk door bezittingen is een probleem, omdat dat onze emoties slechts tijdelijk zijn.

De nieuwigheid van een nieuwe auto of mooie kleding neemt immers af naarmate de tijd verstrijkt, met het gevolg dat onze tevredenheid ook afneemt.

We zullen dus eigenlijk gehecht blijven aan dingen, die ons sensueel genot of emotionele bevrediging brengen, totdat we leren hoe we bevrijding van ons lijden kunnen vinden.

Wat betekent dit nu allemaal?

Loslaten betekent dat we onze fixatie op deze dingen (die ons sensueel genot of emotionele bevrediging geven) loslaten.

Loslaten betekent niet per sé dat we ze zullen kwijtraken.

Loslaten betekent dat we genoeg vertrouwen hebben dat we de dingen zullen krijgen die we nodig hebben om in deze wereld te kunnen overleven.

En niet alleen om te overleven, maar zelfs om gelukkig te zijn.

Waarom leren loslaten zo moeilijk is

Nu we weten wat loslaten precies is, zullen we dieper ingaan op waarom leren loslaten zo moeilijk is.

Loslaten is voor veel mensen ontzettend moeilijk en daar zijn verschillende redenen voor.

Een van deze redenen is dat we veel dingen romantiseren, we houden als het ware van aan een bepaald beeld dat we ergens van hebben.

Denk maar aan maar wat we voorgeschoteld krijgen in de muziek, literatuur en films. Eeuwige liefde, vasthouden aan iemand van wie we houden, dat wordt enorm geromantiseerd.

Ook angst speelt een grote rol bij het loslaten.

Wat zal er met ons gebeuren als we iets loslaten waarvan we afhankelijk zijn voor onze overleving (of ons geluk)?

Angst is dus een grote reden waarom we ons ergens krampachtig aan kunnen blijven vasthouden.

Vasthouden aan dingen omdat we er een romantisch beeld bij hebben of uit angst is één ding, maar we houden ook vast aan dingen vanuit gewoonte.

We houden vast aan dingen zonder dat we ons dat beseffen, omdat dit gedrag heel diep in ons zit geworteld.

Daarnaast zijn veel mensen ook bang om naar zichzelf te kijken (we vinden het beeld dat we van onszelf hebben meestal niet zo mooi).

Er zijn nog meer redenen waarom loslaten zo moeilijk is.

Denk maar eens aan de bezittingen die we hebben. De meeste mensen associëren hun identiteit met de dingen die ze bezitten.

Een mooie auto, een prachtig huis en een liefdevol gezin. Met deze bezittingen wordt een beeld geprojecteerd van wie zijn.

En we willen natuurlijk allemaal een mooi en succesvol beeld laten zien.

We associëren onze eigen identiteit niet alleen met bezittingen, maar ook met religie en manieren van denken en bepaalde opvattingen die we hebben.

Een andere reden waarom mensen het moeilijk vinden om los te laten, is omdat ze verslaafd zijn aan drama. Verslaafd aan de emoties die bij drama horen.

Mensen houden niet alleen van positieve emoties, maar ook van negatieve emoties.

Maar we kunnen ook de aandacht van anderen naar ons toetrekken door negatieve emoties en dat vinden we ook fijn.

Controle hebben is een illusie

5 Tips Om Te Leren Loslaten

Zoals eerder vermeld geloven veel mensen dat ze pas gelukkig zullen zijn als ze alle materiële zaken en omstandigheden precies zo krijgen “zoals ze graag willen”.

Perfectie.

Dit leidt ertoe dat de omstandigheden, maar ook mensen worden gemanipuleerd om op dat punt te komen.. precies zoals ze graag willen.

Dit is pure controle en heeft te maken met de gehechtheid waarover ik het eerder had.

Deze controle is echter een grote illusie, want alles is namelijk vergankelijk en niets blijft ooit zoals het is.

Mensen raken gehecht aan bepaalde dingen die ze leuk vinden en hen dit plezier geeft. En vervolgens verwachten ze dat alles hetzelfde blijft.

En omdat niets ooit hetzelfde blijft, worden mensen eigenlijk altijd teleurgesteld.

Als je erover nadenkt, ben jij eigenlijk de enige persoon over wie je echt controle hebt.

En het probleem is dat we doen alsof we controle hebben over anderen en niet over onszelf. En dat is best eigenlijk best vreemd.

Leren loslaten en de voordelen

Dus nu we weten waarom loslaten zo moeilijk is, ga ik verder in op wat de voordelen zijn van leren loslaten zijn.

Er zijn verschillende redenen waarom je moet leren loslaten.

Ten eerste leidt loslaten tot vrijheid.

Als je dingen leert loslaten, zul je uiteindelijk volledig bevrijd zijn van de bronnen die de oorzaak zijn van je pijn en lijden.

En niets zal je dan nog tegenhouden.

Ik zal dit nader toelichten.

Mensen houden vaak vast aan dingen, die geen toegevoegde waarde in hun leven meer hebben. Denk maar aan eens aan een ongezonde relatie.

Er was ooit een tijd dat die ene relatie ons goed deed, maar wat vaak wordt vergeten is dat mensen groeien en dat als gevolg daarvan ze als paar uit elkaar groeien.

Dit is een volkomen normaal verloop en als je merkt dat dat zo is, dan is dat ook het moment om een punt achter de relatie te zetten en verder te gaan met je leven.

Ten tweede leidt loslaten tot betere relaties.

Een relatie is gezond als beide partners de vrijheid hebben om zichzelf te kunnen zijn.

Sommige mensen proberen hun partner te verstikken, te beperken en hen te maken tot iemand die ze niet zijn.

Ze proberen hun geliefde om te vormen tot hun ideale partner.

Als we onze partners loslaten, betekent dit niet dat ze we ze kwijt zullen raken. Het betekent niet dat ze ons zullen verlaten.

Wat we doen als we onze partners loslaten, is dat we hen zichzelf laten zijn. En wij kiezen ervoor om van ze te houden zoals ze zijn.

Een van de voordelen van het leren loslaten, is dat je gezondere mensen in je leven zult aantrekken.

Gezonde mensen willen namelijk niet in de buurt zijn van iemand die hen zal verstikken en wil vormen tot iemand die ze niet zijn.

En tot slot leidt loslaten tot een constante persoonlijke groei.

Als we ons ergens aan blijven vasthouden, komen we niet vooruit.

Als we blijven vasthouden aan iets waarvan we denken dat het ons geluk zal brengen, kunnen we emotioneel geen groei doormaken.

Een ander punt is dat als je je blijft vasthouden aan dingen om je heen, je blijft hangen in het verleden.

Waarom? Omdat dingen altijd zullen blijven veranderen.

Neem het van mij aan. Als je eenmaal dingen leert loslaten, zul je merken dat je gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen zullen toenemen.

Je zult beseffen dat het niet het einde van de wereld is als je dingen loslaat waarvan je dacht dat je ze nodig had.

En daarna zul je in staat zijn om dingen na te streven die gezonder voor je zijn.

Hoe je kunt leren loslaten

Eerder gaf ik aan dat leren loslaten voor veel mensen een hele moeilijke opgave is.

Het is moeilijk, maar niet onmogelijk. Het enige wat je nodig hebt om te leren loslaten is een portie moed en vastberadenheid.

Hieronder volgen een paar tips, die je kunnen helpen om te leren loslaten.

1.Stop met anderen de schuld te geven van de dingen die misgaan in je leven

5 Tips Om Te Leren Loslaten

Vaak geven mensen anderen de schuld van de dingen die misgaan in hun leven.

Ze kruipen dan in de slachtofferrol en hebben het gevoel dat hen onrecht wordt aangedaan.

Hoewel het uiteraard kan voorkomen dat ons onrecht wordt aangedaan, zouden we geen tijd en energie moeten verspillen aan het wachten totdat tot die ander het weer goedmaakt en het onrecht herstelt.

Je moet je realiseren dat mensen soms niet bereid of simpelweg niet in staat zijn om dingen goed te maken.

Jij bent de enige die verantwoordelijk is voor jouw geluk.

En daarom zou je niet op de mensen om je heen moeten wachten om jouw problemen op te lossen, ongeacht of ze het probleem hebben veroorzaakt of niet.

Wacht niet op anderen, maar pak je eigen verantwoordelijkheid over je leven.

2. Heb vertrouwen

We houden dus aan dingen vast omdat we ervan overtuigd zijn dat we ze nodig hebben om te kunnen overleven.

Maar vergeet niet dat dit loslaten slechts het loslaten betekent van een mentale en emotionele fixatie die we ergens op hebben.

Loslaten heeft niets met fysiek loslaten te maken. Vaak zijn dingen fysiek al verdwenen en proberen we ons er alsnog aan vast te houden.

Je kunt gerust loslaten, heb vertrouwen, want je zult het overleven.

Laat de dingen los, want ik weet zeker dat je je echte leven zult gaan leiden en dat je al die emotionele gehechtheid niet nodig hebt.

Probeer te vertrouwen, want alles komt goed. Als je moeite met deze stap hebt, zoek dan steun bij anderen.

Jouw verhaal is niet uniek en ik weet zeker dat veel andere mensen iets soortgelijks hebben meegemaakt en ze zijn er nog.. ze hebben het ook overleefd.

Je bent niet alleen.

3. Loslaten is een besluit, doe er iets mee

5 Tips Om Te Leren Loslaten

We horen vaak mensen zeggen dat ze iets in hun leven willen veranderen, maar vervolgens doen ze niet erg hun best hiervoor.

Als je echt iets in je leven wilt veranderen, dan moet je hier ook iets voor doen.

De eerste stap is het besluit nemen om te veranderen en dit ook serieus nemen.

Wat kan helpen om het besluit kracht bij te zetten, is dit op te schrijven op een stuk papier.

Je kunt iets schrijven in de trend van “Vandaag heb ik het besluit genomen om xxxxxxx los te laten”.

“Ik ben mij ervan bewust en dat als ik mij hieraan blijf vasthouden, dit mij verhindert om te groeien en gelukkig te zijn.”

Als je dit gedaan hebt, kun je vervolgens alle voordelen noteren, die zullen voortvloeien uit het besluit dat je hebt genomen.

En als laatste kun je noteren dat je verheugd bent op dat nieuwe hoofdstuk dat in je leven zal volgen.

Als je klaar bent met schrijven, plaats het stuk papier dan ergens waar je het goed kunt zien, zodat je er elke dag aan wordt herinnerd.

Neem jezelf voor om er een aantal keren per dag naar te kijken, zodat het in je onderbewustzijn zal doordringen.

Na een tijdje zul je zien dat je nieuwe gedrag zich op natuurlijke wijze zal beginnen te manifesteren.

4. Kijk wat je ervan hebt geleerd en ga verder met je leven

Het leven is vol met ups en downs en het bestaat uit allerlei ervaringen die zijn bedoeld zijn om ons belangrijke dingen te leren.

Belangrijke levenslessen.

Als we niet leren loslaten, weigeren we in feite om open te staan voor wat het leven ons probeert te laten zien, welke les het leven ons wil laten leren.

Als je moeite hebt met loslaten, kan het helpen om jezelf de volgende vraag te stellen: “Welke les probeert het leven mijn te leren, wat kan ik hiervan leren?”

Je zult het antwoord op deze vraag misschien niet direct krijgen, maar zodra je het antwoord weet, ben je klaar om los te laten en verder te gaan met je leven.

5. Start met mediteren

5 Tips Om Te Leren Loslaten

Meditatie is niet voor iedereen en daar bedoel ik mee dat niet iedereen bekend is met de voordelen van meditatie.

Als je er wel mee bekend bent, dan weet je ook dat meditatie vrijwel elke situatie kan verbeteren.

Meditatie kan ons helpen met het kalmeren van onze emoties en het krijgen van duidelijkheid.

Meditatie kan ons ook de innerlijke kracht geven om los te laten.

Wanneer dingen in ons leven uit de hand lopen, kan meditatie ons ook helpen kalm en positief te blijven.

Tijdens de meditatie krijgt onze geest als het ware een pauze van alle zintuiglijke prikkels, waar we in ons dagelijks leven mee te maken krijgen.

Als we sensorisch te veel worden geprikkeld, leidt dit tot een onrustige geest en een onrustige geest leidt weer tot overweldigende emoties.

Als we door middel van meditatie onze gedachten leren kalmeren, kunnen we ook de gedachten verminderen, die pijnlijke emoties bij ons teweegbrengen.

Het is ook bewezen dat als we onze geest kalmeren, alles ineens veel helderder en duidelijker wordt in onze gedachten.

Je ruimt als het ware je gedachten op en hoe minder onnodige gedachten in je geest ronddwalen, hoe beter je in staat bent om meer doelgerichte gedachten te verwerken.

Denk maar eens aan het vaststaan in een file versus de hele weg voor jezelf te hebben.

Als je geest kalm is, zal het veel gemakkelijker voor je zijn om duidelijkheid te krijgen over dingen die echt belangrijk voor je zijn.

Bovendien kun je door middel van meditatie een grote innerlijke kracht ontwikkelen.

Als je in staat bent om door middel van meditatie je emoties te kalmeren en helderheid te krijgen, krijg je ook meer zelfrespect, wijsheid en zelfvertrouwen.

Al deze dingen zullen ons helpen om de dingen, die geen toevoegde waarde in ons leven hebben en die ongezond voor ons zijn, los te laten.

Ik zei al, meditatie is niet voor iedereen, maar dat is het eigenlijk wel. Probeer het gewoon eens. Het is geen ingewikkelde wiskunde.

Probeer gewoon eens een paar minuten rustig zitten of te liggen en je ademhaling te volgen.

Dit alleen al zal je geest tot rust brengen en ervoor zorgen dat je gedachten op natuurlijke wijze tot rust komen.

Tot slot

Loslaten kan heel moeilijk en zelfs beangstigend zijn en ik kan het weten, want ik spreek uit persoonlijke ervaring.

Ik heb veel dingen in mijn leven gehad die ik moest loslaten, waarvan ik dacht dat ik ze nodig had om te kunnen overleven.

En weet je? Ik heb ze losgelaten en ik ben er nog! Ik heb het overleefd en nog belangrijker, ik leid een veel gelukkiger leven.

En als ik dingen kan loslaten, kun jij dat ook.

In het begin kan het moeilijk zijn, maar geloof me als ik zeg dat het steeds gemakkelijker wordt.

En als je eenmaal doorhebt dat dingen loslaten bevrijdend werkt, zul je in staat zijn om steeds meer dingen los te laten, zodat je een gezonder leven kunt leiden, met meer voldoening.

En het mooie van alles is dat als je eenmaal doorhebt dat je het hebt overleefd, je ook zult merken je je niet meer zo aan dingen zult hechten.

En dat is waar ik dit artikel mee begon, ‘gehechtheid’. Als je je niet meer zo aan dingen hecht, zul je weten hoe het voelt om echte vrijheid te kennen.

I am not what happened to me, I am what I choose to become.

Carl Jung

“Ik ben niet wat mij is overkomen, ik ben wat ik verkies te worden.”

Met deze levensles van de beroemde Zwitserse psychiater Carl Jung sluit ik af.

Onthoud dat je niet de persoon bent, die andere mensen zeggen dat je bent.

Je bent niet je pijn, je verleden of je emoties, jij bent jij.

We hebben vaak negatieve ideeën over onszelf, die ons in de weg staan van wie we echt willen zijn.

Door sterk gevoel eigenwaarde te ontwikkelen, kun je blijven leren en blijven groeien. En alles begint met loslaten.

Veel succes!

PinFlight Image