Skip to Content

9 Sociopaat Kenmerken Die Je Absoluut Moet Weten

9 Sociopaat Kenmerken Die Je Absoluut Moet Weten

Het is belangrijk dat je de belangrijkste sociopaat kenmerken goed weet, zodat je ervoor kunt zorgen dat je bij ze uit de buurt blijft.

Je denkt misschien dat een sociopaat iemand is die je alleen zal zien in films, maar de kans is groot dat je ze ook in je eigen leven tegen zult komen.

Misschien is je baas, je partner of je moeder wel een sociopaat! Onderzoek van de Harvard Universiteit heeft aangetoond dat ongeveer 1 op de 25 mensen een sociopaat is zoals dat volgens de medische termen wordt omschreven.

Uit dan onderzoek kwam ook naar voren dat voornamelijk mensen in leidinggevende functies vaak veel sociopaat kenmerken bezitten.

In principe valt de diagnose van sociopaat onder de antisociale persoonlijkheidstoornissen. Dit houdt in dat iemand moeite heeft met sociale interactie en de gevoelens en emoties van een ander.

Wanneer je je leven met een sociopaat deelt, zal je je vaak eenzaam en onbegrepen voelen. Je hebt altijd het idee dat de ander totaal geen rekening met je houdt.

De beslissingen die de ander maakt, houden totaal geen rekening met wat voor jou goed zal zijn.

Veel mensen verwarren een sociopaat met een psychopaat, maar het zijn echt twee verschillende stoornissen. Daar waar een sociopaat impulsief en agressief is, is een psychopaat juist kalm en berekenend.

Om het voor jou wat gemakkelijker te maken om een sociopaat te herkennen, hebben we hier de belangrijkste sociopaat kenmerken voor je op een rijtje gezet.

Hoe ontwikkelen sociopaat kenmerken zich?

9 Sociopaat Kenmerken Die Je Absoluut Moet Weten

Binnen alle wetenschap is het natuurlijk altijd de vraag hoe iemand is geworden zoals hij is. Daarbij staan altijd de begrippen nature en nurture tegenover elkaar.

Het eerste begrip geeft aan dat iets in iemands natuur zit en dus aangeboren is. Nurture geeft juist aan dat iets aan iemand is aangeleerd.

De meeste wetenschappers neiging in hun verklaring van de sociopaat kenmerken voornamelijk naar het laatste. Het zouden juist de factoren uit iemands omgeving zijn die ervoor zorgen dat de sociopaat kenmerken tot bloeien komen.

Iemand kan in zijn jeugd bijvoorbeeld een trauma hebben opgelopen, waardoor de sociopaat kenmerken zijn ontwikkeld. Ze hebben dan een functie om iemand te beschermen tegen meer leed.

Daarbij moet je als kind ook van je ouders een beetje meekrijgen hoe het met de emoties van anderen zit. Door om te gaan met andere kinderen leer je vanzelf wat emoties zijn en hoe je daarmee om moet gaan.

Natuurlijk heeft de ene persoon meer aanleg om sociopaat kenmerken te ontwikkelen dan de ander. Maar aan het einde van de dag zijn het toch de omgevingsfactoren die de meeste invloed hebben.

De meeste mensen die sociopaat kenmerken ontwikkelen zijn mannen. Ongeveer 3% van alle mannen heeft ze, tegenover 1% van alle vrouwen.

Een andere factor die daarbij ook meetelt is de plek waar iemand opgroeit. Kinderen uit arme wijken hebben vaker last van ver ontwikkelde sociopaat kenmerken dan kinderen uit betere wijken.

In de meeste gevallen worden de eerste sociopaat kenmerken zichtbaar rond de puberteit. Dan wordt meteen heel duidelijk dat een kind anders is dan de leeftijdsgenootjes.

De diagnose voor een sociopaat wordt alleen gesteld als iemand voor een langere periode symptomen heeft. Daarbij moeten de symptomen ook niet veranderen als iemand verandert van levensstijl of een straf krijgt opgelegd.

1. Ze vinden het moeilijk om zich aan de (ongeschreven) regels te houden

In principe handelt een sociopaat altijd vanuit eigenbelang. Het is dus niet zo gek dat zich aan de regels houden een van de sociopaat kenmerken is.

Ten eerste komt dat doordat een sociopaat de regels niet begrijpt. De meeste regels zijn natuurlijk gemaakt om het voor mensen gemakkelijker te maken om elkaar te respecteren.

Zo is het bijvoorbeeld een ongeschreven regel dat je geen relatie begint met iemand waar een van je vrienden al een relatie mee heeft gehad. Je gaat ook niet op date met iemand waar een van je vrienden verliefd op is.

Een sociopaat heeft hier echt geen boodschap aan. Hij zal altijd alleen redeneren vanuit wat het beste voor zichzelf is. De emoties en gevoelens van een ander worden daarbij geen seconde overwogen.

Als hij met iemand wil daten, denkt hij daarbij alleen aan zijn eigen gevoelens. Ook als iemand ander hem erop wijst, zal het weinig invloed op zijn gedrag hebben.

Het eerder genoemde onderzoek van Harvard heeft ook uitgewezen dat ongeveer 25% van alle gevangenen veel sociopaat kenmerken heeft.

Dat bewijst maar weer dat ze regels niet begrijpen en niet belangrijk vinden. Binnen een relatie kan dat voor veel problemen zorgen.

Als stel spreek je bijvoorbeeld af waar de grenzen voor vreemdgaan liggen. Hier kan een sociopaat niks mee. De regels zijn er namelijk om jouw gevoelens te beschermen, maar dat is voor hem niet belangrijk.

Hij handelt alleen op basis van zijn eigen behoeftes. Het zal dus meer dan eens voorkomen dat je door hem gekwetst wordt.

Is dit een van de sociopaat kenmerken die meteen herkent? Dan is het een goed idee om deze relatie zo snel mogelijk af te breken.

De kans dat je in de toekomst gekwetst zal worden, is namelijk heel erg groot.

2. Ze zijn snel gewelddadig en agressief

Ik heb al eerder aangegeven dat het verschil tussen een sociopaat en een psychopaat voornamelijk agressie is. Een sociopaat zal altijd handelen vanuit een kwaadheid.

Op een vroege leeftijd begint een sociopaat al met pesten en treiteren. Op een latere leeftijd neemt dit steeds heftigere vormen aan.

In de puberleeftijd zal een sociopaat bijvoorbeeld vaak betrokken zijn bij gevechten. Volwassen sociopaten zijn vaak gewelddadig en agressief naar hun partner.

Agressie is een uiting van onmacht. Zodra een sociopaat een situatie niet begrijpt, wordt dat opgelost met agressie. Na verloop van tijd wordt agressie een soort vaste waarde in het leven van een sociopaat.

Daarbij heeft een sociopaat ook gewoon een heel beperkt aantal emoties. Geluk, blijheid en liefde kennen ze eigenlijk niet.

Vanuit die agressie komen ook veel negatieve uitingen voort. Racisme, seksisme, misogynie en xenofobie zijn vaak terug te vinden bij sociopaten.

Het grootste kenmerk hierbij is dat ze geen sociale rem hebben. Er zijn natuurlijk altijd mannen die thuis hun vrouw agressief behandelen, maar in de openbaarheid wel heel lief zijn.

De meeste mensen weten ook dat ze hun racistische gedachten alleen op bepaalde plekken kunnen uiten. Sociopaten zullen hun gedrag echter nooit aanpassen om de omgeving.

Als een klein kind gaan ze af op hun instincten. Het is daardoor ook heel gemakkelijk om een sociopaat kwaad te krijgen.

3. Sociopaat kenmerken: roekeloosheid

Een sociopaat zal nooit ergens twee keer over nadenken voordat hij iets doet. Als het goed voelt, dan gaat hij ervoor.

Hierdoor zal het vaak voorkomen dat anderen worden gekwetst. In een relatie kan een sociopaat bijvoorbeeld zo besluiten om een week op vakantie te gaan.

Het feit dat zijn vriendin helemaal niet mee kan, omdat ze bijvoorbeeld moet werken, maakt daarbij helemaal niet uit. Hij laat haar zonder problemen achter.

Natuurlijk maakt iedereen wel eens een ondoordachte beslissing. Het verschil met een sociopaat is dat hij continu onverantwoordelijke beslissingen maakt.

In tegenstelling tot ieder ander, lijkt een sociopaat hier ook niet van te leren. Zelfs als anderen wel eens in gevaar zijn gekomen, zal hij daar de volgende keer niet meer aan denken.

Hij blijft dezelfde fouten steeds opnieuw maken. Sterker nog, hij lijkt ook niet in te zien dat er iets fout of onveilig was.

Ook zijn eigen gevaar wordt niet in de overweging meegenomen. Daarom belanden ook zo veel mensen met sociopaat kenmerken in de gevangenis.

Voordat ze iets doen, houden ze er helemaal geen rekening mee dat dat wel eens slecht voor ze kan aflopen.

Het is misschien een overbodige opmerking, maar laat een sociopaat nooit alleen met kinderen. In een situatie met volwassenen is er namelijk altijd een redelijk persoon bij.

Van kinderen kan je niet verwachten dat ze het gedrag van de sociopaat zullen corrigeren. Volwassenen kunnen het irrationele gedrag wel herkennen.

4. Ze vinden het moeilijk om de emoties van anderen te herkennen

9 Sociopaat Kenmerken Die Je Absoluut Moet Weten

De emoties van anderen zijn onbegrijpelijk voor een sociopaat. Dit komt in de eerste plaats omdat hij zijn eigen gevoelens niet herkent.

Over het algemeen is de basisemotie altijd agressie. Wanneer iemand opeens blij reageert, begrijpt hij hier niks van. In een chaotische situatie, reageert een sociopaat ook heel anders dan de rest.

Als iedereen gestresst is, zal de sociopaat in een hoekje zijn schouders ophalen. Hij snapt gewoon niet waar iedereen zo moeilijk over doet.

Ook wanneer een ander zich bijvoorbeeld schuldig of beschaamd voelt, herkent de sociopaat dat niet. Hierdoor ontstaan verwarrende situaties.

Een sociopaat kan je bijvoorbeeld niet troosten. Is je relatie over? Dan zit je bij hem niet aan het juiste adres. De emoties die je ervaart, herkent hij totaal niet.

Films, boeken en muziek zijn vaak ook niet aan iemand met sociopaat kenmerken besteed. Er is immers niks aan om te lezen over de liefde als je niet weet wat dat is.

In gesprekken met vrienden komt een sociopaat ook niet echt mee. Alleen als het over hele droge onderwerpen gaat is het voor de sociopaat interessant.

Vaak heeft hij ook maar weinig toe te voegen aan een gesprek. Iedereen merkt dat hij niet echt mee kan komen. Zelf heeft hij daar gelukkig minder last van dan de rest van de groep.

Ook een grap zal hij niet snel begrijpen. De sociale vaardigheden van iemand met sociopaat kenmerken laten het overkomen alsof hij verlegen is. Maar niets is minder waar!

Zijn gedrag komt voor uit onbegrip en desinteresse. Daar heeft verlegen zijn helemaal niks mee te maken!

5. Ze zijn erg charmant

Niet iedereen die charmant is, is een sociopaat, maar iedere sociopaat is wel charmant. Ze kunnen er heel gemakkelijk voor zorgen dat jij wordt ingepakt.

Je wordt verleid waar je bij staat. De sociopaat weet namelijk dat dit de manier is om te krijgen wat hij wil. In het begin zal je je ook een echte koningin voelen.

De aandacht komt namelijk voornamelijk voort uit attenties. Je krijgt kleine cadeautjes en jullie gaan leuke dingen doen.

Echte aandacht, in de vorm van interesse, krijg je niet. De sociopaat zal er alles aan doen om het je naar de zin te maken, maar je weet dat het hem niet interesseert.

Geniet ervan zo lang het duurt. Het zal namelijk omslaan zodra ze van je hebben wat ze willen. Hebben jullie een relatie? Dan is het plan voltrokken.

Je staat zo goed als meteen weer aan de kant. De attenties houden op en de sfeer slaat om. Alles wat je zo leuk aan hem vond, is in een klap weggevaagd.

De sociopaat kenmerken die hierboven zijn beschreven, komen allemaal uit. In plaats van een leuk diner, kan je rekenen op geweld en agressie.

Je kan ervan zeggen wat je wil, maar de sociopaat zal nooit erkennen dat het zo is. Jouw sprookje verandert in korte tijd in een echte nachtmerrie.

Door zijn charme is het ook moeilijk om anderen te overtuigen van zijn slechtheid. Iedereen is een soort van betoverd door hem.

Als jij iemand wil vertellen dat het thuis niet zo gezellig is, zal die persoon dat al snel wegwuiven. Hoe kan zo’n charmante man nou zo’n nachtmerrie zijn?

Bij het zoeken van hulp is dit zeker een kenmerk waar je rekening mee moet houden. Het zal altijd jouw woord tegenover het zijne zijn. Zijn woord is daarbij heel sterk.

6. Sociopaat kenmerken: makkelijk liegen

Je zal iemand met sociopaat kenmerken vaak betrappen op een leugen. Liegen gaat ze namelijk heel gemakkelijk af. Zelfs als ze betrapt worden, hebben ze een manier om je toch weer te misleiden.

Hij raakt verstrikt in een web met verhalen die van geen kanten kloppen. Het is bijna knap dat hij zelf nog weet wat precies de waarheid is.

Het maakt niet uit wat er aan de hand is, ze liegen om alles. Zelfs als het niet eens echt nodig is. Voor ze het weten is de leugen al verteld.

Relaties, werk en hun sociale leven, alles is bij elkaar gelogen. En omdat ze er zo goed in zijn, trap jij overal met open ogen in.

Waarom ze liegen? In de eerste plaats omdat ze jou een beeld willen voorhouden dat niet altijd met de werkelijkheid overeenkomt.

Een beeld waarin ze zelf het beste uit de verf komen. Alles om ervoor te zorgen dat jij respect en waardering voor ze hebt.

De gevolgen van liegen zijn niet belangrijk. Iemand met sociopaat kenmerken kan helemaal niet overzien wat de gevolgen van een leugen zijn.

Als hij zich wel bedenkt dat iedereen kwaad zal worden, of dat er mensen gekwetst zullen raken, kan dat hem niks schelen.

Het enige waar hij aan denkt, is het eindresultaat. Zo lang dat voor hem positief is, zal hij zijn leugens gewoon doorzetten.

7. Ze hebben maar weinig vrienden

Misschien is je al opgevallen dat een sociopaat niet veel sociale vaardigheden heeft. Het zal je dus ook niks verbazen dat zijn vriendenkring niet zo groot is.

De relaties die ze wel hebben, zijn instabiel en oppervlakkig. Voor een sociopaat heeft een vriendschap ook een hele andere functie.

Zij gebruiken anderen alleen om hun eigen doelen te bereiken. Hij zal bijvoorbeeld vrienden hebben die handig zijn voor zijn netwerk.

De vriendenkring is ook erg afwisselend. Een sociopaat heeft geen vrienden die hij al jarenlang kent. Deze mensen zijn namelijk al heel lang geleden hard weggerend.

Hetzelfde geldt voor liefdesrelaties. Een sociopaat is nooit alleen en heeft altijd een relatie. In sommige gevallen zijn dit korte relaties, maar het kunnen ook lange relaties zijn.

Het is afhankelijk van zijn partner hoe lang deze het volhoudt. Een sociopaat zal nooit zelf een relatie verbreken. Alleen als er een betere optie voorbij komt, kan het wel aan de orde zijn.

De eerste partner wordt zogezegd ingeruild voor een beter model.

Entertainment kan ook een reden zijn voor een vriendschap. Ondanks dat een sociopaat weinig emoties heeft, vindt hij het ook niet leuk om alleen te zijn.

Als je een relatie hebt met een sociopaat, is dit erg eenzijdig. Het maakt daarbij niet uit of het romantisch of vriendschappelijk is.

Het is voor jou alleen maar geven. Voor hem alleen maar nemen. Jij haalt er als persoon heel weinig uit. Aan het einde zal je helemaal uitgeput zijn.

8. Ze zijn vaak verwikkeld in drama

9 Sociopaat Kenmerken Die Je Absoluut Moet Weten

Door alle leugens en agressie, is er vaak drama in het leven van iemand met sociopaat kenmerken. Het zal je opvallen dat het altijd de schuld is van een ander.

Je moet oppassen dat je hier niet in wordt meegetrokken. Door de negatieve kijk van de sociopaat, zal je zelf ook op mensen gaan neerkijken.

Personen waar je nog nooit eerder wat tegen hebt gehad, zijn opeens monsters in jouw ogen. De sociopaat kan je echt beïnvloeden.

Het is dus verstandig om het verhaal altijd vanaf twee kanten te bekijken. Luister ook eens naar het perspectief van een ander.

De kans is groot dat je erachter zal komen dat de sociopaat het verhaal helemaal heeft omgedraaid. Hij komt zelf heel goed uit de verf, terwijl hij de helft van het verhaal verbergt.

Dit bewijst maar weer dat een sociopaat alles zal doen ten koste van een ander. Er is geen sprake van respect.

Let eens op de geschiedenis van een sociopaat. Als je hem lang genoeg kent, zal je merken dat hij vaak verandert van vriendengroep.

Iemand waarmee hij voorheen heel goed omging, spreekt hij nu opeens nooit meer. Dat komt bij hem vaker voor dan bij anderen. Het gaat dus echt opvallen.

9. Sociopaat kenmerken: het is altijd jouw schuld

Een sociopaat is zich van geen kwaad bewust. Wat er ook gebeurt, het is nooit zijn schuld. Dit komt er vaak op neer dat het dus wel jouw schuld is.

Ook als het heel duidelijk niks met jou te maken heeft, kan hij het nog zo verdraaien. Op een gegeven moment ga je zelf ook geloven dat alles jouw schuld was.

Deze vorm van gaslighting is heel giftig. Sociopaten zijn namelijk slim genoeg om jou aan jezelf te laten twijfelen.

Ook als hij een verhaal vertelt, komt hij zelfs als beste uit de verf. Dat ene akkefietje op werk, was echt helemaal veroorzaakt door die ene collega. Hij had er niks mee te maken!

Als het overduidelijk wel allemaal zijn schuld is, kan hij het nog zo draaien dat jij hem ertoe hebt aangezet. Hij wilde wel het juiste doen, maar jij hebt ervoor gezorgd dat hij het verkeerde deed.

Dit kan heel ver gaan. Zelfs voor hele ernstige feiten kan een sociopaat nog volledig ontkennen dat het zijn schuld was.

Liegen kan hij heel goed. Vandaar dat je zelf ook gaat geloven dat het jouw schuld is. Hij lijkt zo overtuigd van zijn eigen gelijk, dat je er helemaal in mee gaat.

Vooral onzekere vrouwen trappen hier vaak in. Zij twijfelen al zo veel aan zichzelf, dat het voor een sociopaat heel gemakkelijk is om dat verder uit te buiten.

Je hoeft van een sociopaat dus ook zeker geen sorry te verwachten. Dit is een woord dat voor hem totaal onbekend is.

Hoe leef je met een sociopaat?

Als je een sociopaat in je leven hebt, kan dat erg vervelend zijn. Je zal je regelmatig eenzaam en alleen voelen. Na een tijdje raak je helemaal geïsoleerd.

Helaas heb je niet altijd de optie om met de sociopaat te breken. Sommige mensen zijn nu eenmaal een onderdeel van je leven.

Er is iets dat je goed moet onthouden. Je kunt de sociopaat niet veranderen. Zeker na een bepaalde leeftijd is dit onmogelijk.

Wat je wel kunt doen, is leren om met hem om te gaan. Daarvoor moet je je eigen grenzen stellen en aangeven. Zet deze voor jezelf uit en laat de sociopaat er niet overheen gaan.

Op het moment dat het wel gebeurt, moet je weglopen. Zo voorkom je dat je gekwetst zal worden. Ga er niet vanuit dat de sociopaat rekening zal houden met je grenzen.

Als je dat wel doet, zal je alleen maar meer gekwetst worden.

Waar mogelijk moet je ook professionele hulp zoeken. Er met anderen over praten kan heel goed helpen om je minder alleen te voelen!