Skip to Content

Aanwijzingen Die Je Laten Zien Dat Je Een ENTJ Persoonlijkheid Hebt

Aanwijzingen Die Je Laten Zien Dat Je Een ENTJ Persoonlijkheid Hebt

Er zijn in de wereld verschillende mensen met verschillende persoonlijkheden. Een daarvan waar we in dit artikel onze aandacht op vestigen is de ENTJ persoonlijkheid.

Mensen met zo een persoonlijkheid zijn heel speciaal. Het zijn echte doorzetters als het om het behalen van verschillende doelen in het leven gaat. Je kan bijna zeggen dat het geboren leiders zijn. 

Wat wordt bedoeld met een ENTJ-persoonlijkheid?

Met ENTJ’s worden meestal strategische leiders bedoeld. Deze mensen zijn zeer gemotiveerd om veranderingen teweeg te brengen. Ze zijn zeer snel in het opmerken van inefficiëntie en ze zijn ook in staat om nieuwe oplossingen te bedenken.

Mensen met deze persoonlijkheid worden er blij van wanneer ze langetermijnplannen kunnen ontwikkelen zodat ze hun visie kunnen waar maken. Ze zijn de uitschieters als het om logisch redeneren gaat. Ze zijn ook welbespraakt en  zijn heel snel van begrip. 

Analytisch en objectief

Van ENTJ’s kan gezegd worden dat ze zeer objectief en analytisch zijn. Ze houden ervan om orde te brengen in hun omgeving.

Mochten er gebreken in het systeem zijn dan zal de ENTJ het opmerken en zal hij met alle plezier de gebreken ontdekken en proberen om een betere manier te bedenken om deze te implementeren.

Van ENTJ’s is ook bekend dat ze zeer assertief zijn en ervan houden om de leiding in een situatie te nemen. Ze zien zichzelf als een leider en manager. Ze kunnen mensen en processen organiseren om zo hun doelen te verwezenlijken. 

Wat betekent een ENTJ?

Wat wordt bedoeld met een entj-persoonlijkheid

Het woord ENTJ staat voor een acroniem en wordt gebruikt om een persoonlijkheidstype te beschrijven. Deze is gecreëerd is door Isabel Myers en Katherine Briggs. ENTJ staat voor Extraverted, iNtuitive, Thinking, Judging.

Het woord ENTJ staat voor een persoon die energie genereert van de tijd die hij in gezelschap van anderen doorbrengt. Je kan zeggen dat ENTJ’s extravert zijn.

Deze persoon richt zich op concepten en ideeën en niet op details en feiten. Dat zou intuïtief zijn.

ENTJ’s nemen graag een beslissing die gebaseerd is op basis van logica en rede. Ook geven ze er de voorkeur aan om zaken van tevoren te plannen en te organiseren in plaats van een spontane en flexibele poging.

In de meeste gevallen worden ENTJ’s aangeduid als commandant-persoonlijkheden, omdat ze een aangeboren drang hebben om de leiding te hebben. 

De waarden en normen van de ENTJ’s

Het is bekend dat ENTJ’s zeer gemotiveerd worden door het geboekte succes in hun loopbaan. Dit zijn mensen die ervan genieten om hard te werken.

Het zijn ambitieuze mensen en ze hebben interesse in het krijgen van macht en invloed. Besluitvormingsprocessen zijn voor ENTJ’s eerder een roeping. Ze willen graag in staat zijn om bepaalde roepingen en plannen op gang te brengen. 

Gedreven persoonlijkheid

ENTJ’s hebben vaak een persoonlijkheid van bot en beslissend. Ze zijn zeer gedreven om zaken voor elkaar te krijgen.

Ze zijn ook heel kritisch en wat bot in het najagen van hun doelen. Maar over het algemeen zijn het zeer vriendelijke en extraverte personen.

Ze houden ervan om vaak samen met anderen te werken als het gaat om een gezamelijk doel. Aan de andere kant zullen ze minder tijd hebben om aandacht te besteden aan hun gevoelens.

ENTJ’s zijn meer gericht op het behalen van resultaten en willen invloedrijk zijn als het om productie en competenties gaat. 

Hoe zien anderen de ENTJ

Van ENTJ’s kan gezegd worden dat waar ze ook komen ze als de natuurlijke leiders worden gezien en ze nemen vaak ook de leiding over. Ze hebben ook een visie die heel duidelijk is gericht op de toekomst. 

Deze mensen hebben een intuïtief begrip hoe ze de mensen en de verschillende processen in de richting van hun doel kunnen krijgen. Ze benaderen elke situatie als een efficiëntie-analist.

Ze zijn ook niet verlegen om de mensen om hen heen te wijzen dat het op een betere manier kan. De ideeën van de ENTJ zijn voor hun heel duidelijk en is het maar een kwestie van tijd om hun collega’s ertoe te bewegen om alles rond te krijgen. 

Het zijn gezellige mensen 

Wat wordt bedoeld met een entj-persoonlijkheid

ENTJ’s staan bekend als zeer gezellige mensen en hebben een idee hoe bepaalde personen in hun schema kunnen passen vanaf het moment dat ze met deze menen kennis hebben gemaakt. Ze kunnen wat arrogant zijn en zijn recht voor hun raap en nemen geen blad voor de mond.

Ze kunnen mensen en verschillende situaties heel goed inschatten en zijn altijd eerlijk over wat ze waarnemen. Het zijn gevoelige individuen voor machtskwesties en ze zijn op zoek naar mensen die invloed hebben.

In hun carrière zijn ze weer betrokken bij alles wat er gebeurd en hebben ze heel veel ambities. Ze genieten van hun werk en hebben er heel veel plezier in. 

Is een ENTJ persoonlijkheid een zeldzame persoonlijkheid?

Een ENTJ kan gezien worden als een van de minst voorkomende persoonlijkheidstypen in een gemeenschap en een zeldzaam persoonlijkheidstype dat bij vrouwen voorkomt.

Als we kijken naar ent vrouwen dan is dat 2% van de algemene bevolking, 3% van de mannen en 1% van de vrouwen. 

Wie zijn de beroemde ENTJ’s?

In de wereld zijn er verschillende beroemde ENTJ’s. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: Kamala Harris, Margaret Thatcher, Carl Sagan, Napoleon Bonaparte, generaal Norman Schwarzkopf, Douglas MacArthur, David Letterman, Mindy Kaling, Harrison Ford en Quentin Tarantino.

Enkele interessante feiten over de ENTJ persoonlijkheid

De persoonlijkheidskenmerken zijn onder andere:

  • Krachtig
  • Ambitieus
  • Egoïstisch
  • Optimistisch
  • Energiek
  • Kunnen zich aanpassen.
  • Iemand met deze persoonlijkheid heeft minder stress als het aankomt op werk en geld.

Deze mensen hebben wel meer kans dan de gemiddelde persoon om hartproblemen te krijgen. Ze zullen ook van de minsten zijn om te geloven in hogere spirituele kracht. Zij zullen ook de universiteit afmaken.

Onder hun persoonlijke waarden verstaan zij: familie, thuis, creativiteit, prestatie en leren. Ze zijn altijd oververtegenwoordigd onder MBA-studenten en als eigenaar van kleine ondernemingen. Ook zijn ze het meest tevreden over hun prestaties en hun werk. 

De hobby’s van een ENTJ

Een populaire hobby die echt weggelegd is voor de ENTJ is het aannemen van een leidinggevende positie in de gemeenschap. Ze houden ervan om sociale bijeenkomsten te bezoeken.

Ze houden van sportevenementen en meedoen aan wedstrijden. Een ENTJ is vaak ook gefocust op zijn loopbaan en zal waarschijnlijk niet zoveel interesse hebben in activiteiten buiten hun werk om. Anders zullen ze wel deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten die een bijdrage kunnen leveren aan hun werk en loopbaan. 

The commander

Een ENTJ persoonlijkheid wordt vaak ook wel getypeerd als ‘the commander’. Hji wordt ook gekarakteriseerd als een natuurlijke leider. Het zijn hoog presterende personen die vaak beschreven worden als logisch, expressief, zelfverzekerd, doelgericht en assertief. 

De beschrijving van ENTJ nader bekeken

Wat wordt bedoeld met een entj-persoonlijkheid

Elke letter in deze acroniem heeft een aparte betekenis: 

De E staat voor Extraversie. Dit heeft als kenmerk het focussen op de buitenwereld en niet op zichzelf. Ze krijgen de meeste energie wanneer ze zich op feestjes en andere sociale bijeenkomsten bevinden en wanneer ze werken in groepen.

Het zijn extraverte personen, ze zijn enthousiast en geanimeerd. Het zijn spraakzame mensen en ze houden ervan om in het de belangstelling te staan. 

N staat voor Intuïtief. Een ENTJ individu focust zijn leven op toekomst en op mogelijkheden. De verschillende uitdagingen worden benaderd met hun verbeeldingskracht en innovatie.

Ook hebben ze waardering voor andere mensen die hetzelfde doen. Een ENTJ kijkt naar de hele situatie en niet alleen naar de details om op zoek te gaan naar oplossingen. Ze hebben geen vrees voor veranderingen en vertrouwen op hun instinct. 

T staat voor Thinking (denken). Voor een ENTJ individu is objectiviteit een prioriteit. Ze nemen beslissingen die gebaseerd zijn op feiten, logica en redenen. Ze nemen geen beslissingen die zijn gebaseerd op emoties en gevoelens.

Wel hebben ze de neiging om snelle beslissingen te maken zonder de hele situatie echt goed te begrijpen. Ze vinden waarden belangrijker dan tact en zijn daardoor beter in staat om verbeteringen beter te kunnen identificeren. Het zijn zeer kritische denkers en ze staan bekend als natuurlijke probleemoplossers. 

J staat voor Judging. De ENTJ individuen staan bekend als georganiseerd en gestructureerd. Ze houden van orde, stabiliteit en organisatie.

Ze krijgen hun voldoening in het afronden van de opgelegde taken en zijn heel serieus als het aankomt o deadlines. 

Specifieke kenmerken van de ENTJ persoonlijkheid nader bekeken

Wat wordt bedoeld met een entj-persoonlijkheid

ENTJ’s hebben hun eigen specifieke persoonlijkheidskenmerken. Ze hebben hun eigen interesses en hun eigen gedragingen. Van de ENTJ kan gezegd worden dat ze toekomstdenkers zijn.

Ze richten zich op de toekomst en hebben interesse in abstracte en theoretische informatie. Het zijn goede planners.  Ze houden van een schema dat goed gepland is, omdat het ze controle geeft en voorspelbaarheid naar wat er kan gebeuren.

ENTJ’s zijn ook rationele persoonlijkheden. Ze kunnen problemen goed opsporen en vinden om oplossingen te vinden en op een efficiënte manier de problemen oplossen. Ook zijn ze sociale wezens. Ze houden ervan om tijd met anderen door te brengen, omdat ze daarvan energie krijgen. 

De persoonlijkheid van een ENTJ bevat heel veel sterke punten

Als we kijken naar een ENTJ persoonlijkheid dan mag gezegd worden dat zij geassocieerd worden met sterke punten. De ENTJ persoonlijkheid is zeer efficiënt. Ook kijken ze naar nog meer verschillende manieren om die efficiëntie te verbeteren.

Het zijn ook energieke personen, zijn ze enthousiast en houden ervan om met hun team te werken om de gestelde doelen te verwezenlijken. Ze houden ervan om hun team ook te bemoedigen en ze proberen hun team altijd te motiveren en te inspireren.

De ENTJ is ook een zelfverzekerde persoonlijkheid. Ze hebben vertrouwen op hun capaciteiten, komen ze voor hun menig uit en hebben geloof in zichzelf als leiders. De ENTJ is ook een vastberaden persoon.

Zij volharden in hun doel en geven niet op. Wanneer ze obstakels tegenkomen zien ze die als goede uitdagingen en niet als tegenslagen. 

De zwakke punten van de ENTJ persoonlijkheid

Net zoals de ENTJ persoonlijkheid boordevol sterke kanten zit, heeft de ENTJ persoonlijkheid ook wel zwakke punten. De ENTJ persoonlijkheid wordt ook weleens geplaagd door een paar uitdagingen.

Ze worden geassocieerd met een aantal gewoonten en voorkeuren. Wat zijn enkele van de zwakke punten van een ENTJ?

De ENTJ persoonlijkheid kan intolerant zijn. Ze hebben de neiging om verzet te tonen tegen de mening van andere mensen vooral wanneer die zijn gebaseerd op emoties en gevoelens in plaats van feiten.

Vinden ze een idee niet leuk dan zullen ze zich altijd uiten over hoe zij zich voelen. De ENTJ persoonlijkheid is ook een dominant persoon.

Ze vertrouwen op hun eigen capaciteiten en hun eigen meningen. Het zal een ander persoon heel veel moeite kosten en het zal een behoorlijke uitdaging zijn om de ENTJ persoonlijkheid van gedachten te laten veranderen en hem een ander perspectief te laten zien.

De ENTJ persoonlijkheid kan ook best ongeduldig zijn. Hun verlangens gaan uit naar efficiëntie en contemplatie kan verkeerd geïnterpreteerd worden als desinteresse bijvoorbeeld.

Een ENTJ persoonlijkheid kan ook heel arrogant overkomen. Het zijn analytische personen met vaste overtuigingen. Ook hebben ze de neiging om meer respect te tonen voor die mensen die dezelfde kwaliteiten delen en kunnen ze neerkijken op personen die dat niet hebben. 

De waarden en de motivaties van een ENTJ

Het is bekend dat ENTJ persoonlijkheden bekend staan als zeer toegewijde werknemers en die altijd honger hebben naar succes in hun loopbaan. He zijn ambitieuze mensen en ze verlangen naar macht en invloed.

Ze houden ervan om in de omgeving te verkeren waar beslissingen genomen kunnen worden en waar plannen ten uitvoer worden gebracht. Hun drijfveer zit in resultaten. Dit betekent dat er altijd naar wordt gestreefd om invloedrijk, bekwaam en productief te zijn.

Hoe gedraagt een ENTJ zich op het werk

Wat wordt bedoeld met een entj-persoonlijkheid

Mensen met een ENTJ persoonlijkheid zijn bekend als hardwerkende mensen. Ze hebben de visie en ze zijn enthousiast om zaken gedaan te krijgen.

Het zijn charismatische leiders en vinden het prettig om met anderen samen te werken en dun doelen te verwezenlijken. Ze voorzien hoe zaken aan verbetering onderhevig zijn.

Het zijn teamleiders en kunnen hun ideeën implementeren. Ze scheppen hoge verwachtingen van zichzelf en van de anderen.

Het is wel nodig dat ze hun tempo bepalen en prioriteiten stellen aan het werk dat ze moeten doen. Ook moeten ze bewust zijn over hoe ze aan hun team de juiste feedback geven.

Ze zijn openhartig over hun eigen mening en dat kan door anderen als negatief of als kritiek worden gezien. Zitten ze in een leidinggevende functie dan zal een ENTJ niet overgaan tot het micro managen van zijn werknemers.

Ze hebben graag dat het personeel zelfvoorzienend en onafhankelijk is. Heb je een ENTJ als collega dan zal je merken dat dat hij altijd wil begeleiden.

Zien ze een collega aan een taak bezig zijn, dan geven ze ook nog hun eigen mening hoe het werk nog efficiënter te kunnen afmaken. Als er projecten zijn nemen ze de leiding van het project over en proberen ze met gezag te handelen.

Heb je een ENTJ als ondergeschikte dan zal je merken dat hij onafhankelijk is en heel hard werkt. Als ze merken dat een proces beter aangepakt kan worden dan zullen ze dat dan ook voorstellen. Ze vertrouwen op hun eigen capaciteiten en hebben bijna tot helemaal geen begeleiding nodig om werk af te krijgen. 

Wat zijn de beste carrières voor een ENTJ persoonlijkheid?

Wat wordt bedoeld met een entj-persoonlijkheid

Omdat ENTJ’s zeer gedreven en hardwerkende individuen zijn dan is het ook begrijpelijk dat ze het best passen in gestructureerde en uitdagende banen. Banen die zelfmotiverend zijn en leiderschapskansen aanbieden. Enkele banen zijn onder andere:

Financieel analist

Hier gaat het om strategisch denken dat een vereiste is voor financiële analisten vooral bij het plannen van de financiën van de onderneming. Er is effectieve en duidelijke communicatie nodig over moeilijke financiële gegevens van de onderneming. 

Projectmanager

Hier gaat het om toezicht houden op verschillende details van het project om deze met succes te laten slagen. En hiervoor moet iemand dan verantwoordelijk zijn. De projectmanager moet vergaderen, budgetten controleren en de tijdlijnen organiseren. Voor deze taak zijn uitstekend leiderschap en goede communicatie de beste kenmerken die bij een ENTJ past. 

Bouwmanager

Voor deze taak zijn de verantwoordelijkheden het inhuren van een bouwteam en een strategische organisatie van het project. De manager is dan verantwoordelijk voor alles dat met het project te maken heeft tot aan het succesvol afronden van het project en de inspectie. 

Burgerlijk ingenieur

Voor deze job heb je een civiel ingenieur nodig die een planner is en toezicht houdt op hele grote projecten zoals dammen, gebouwen of wegen. Het is een geweldige baan om de leiding te hebben over een enorm project. En dat is voor een ENTJ een goede plaats om te zijn aangezien hij de wiskunde en logistiek in kaart brengt. Het is zeer zeker een technische uitdaging die hij oplost. 

Managementconsulent

Voor deze job is een ENTJ ook heel geschikt. Managementconsultanten zijn gedreven om leiding te geven aan groepen. Ze gebruiken hun vaardigheden en zoeken naar oplossingen middels nieuwe strategieën voor klanten. Voor deze baan is een ENTJ echt heel goed geschikt. 

Accountant

Voor deze baan heb je een auditor nodig die de financiële informatie analyseert. Hij zoekt naar frauduleuze activiteiten, vergelijkt verklaringen en records op een nauwkeurige manier. Voor deze baan heb je de gedetailleerde probleemoplossende capaciteiten van de ENTJ nodig. 

Netwerkbeheerder

Voor deze baan heb je een netwerkbeheerder nodig die ondersteuning biedt en voor de beveiliging van de lokale netwerken zorgt. Omdat een goede internetverbinding zeer belangrijk is voor het draaien van het bedrijf is een ENTJ de geroepen persoon om de leiding hierover te nemen. Hij zal ook de leiding hebben over een team dat hem ondersteunt. 

Verkoper

Als verkoper zal een ENTJ met passie en charisma prima op zijn plaats zijn. Hij zal dan ook de leiding overnemen van het team om ervoor te zorgen dat de quota van het bedrijf gehaald wordt. 

Advocaat

In een juridische onderneming is het nemen van leiding onderdeel van het werk. Ook in deze omgeving zal een ENTJ het heel erg goed doen. Ze zijn goed in het oplossen van problemen en proberen ze een betere plek te maken van de wereld. 

Openbare spreker

Hiervoor heb je een zeer charismatisch en zelfverzekerd persoon nodig. Iemand die attent en nauwkeurig is. Ook voor deze baan is een ENTJ heel erg geschikt. 

Ontdek een ENTJ in een oogopslag

Een ENTJ is een geboren leider. Hun motivatie is namelijk heel sterk aanwezig dat het voor hen wel lastig is om in situaties niet het voortouw te nemen.

Van nature is hun positie aan het hoofd van het team. Vanuit deze positie houdt hij iedereen bij elkaar.

Een ENTJ, zal nooit genoegen nemen met een onopvallend plekje op de achtergrond. In hun hoofd hebben ze al een lijst van zaken die ze nog willen beheersen, bereiken en leren. 

Een ENTJ als kind

Wat wordt bedoeld met een entj-persoonlijkheid

Als ouder zal je moeten opletten als je een ENTJ als kind hebt. Je zult namelijk merken dat je kind onafhankelijk is en een intellectuele nieuwsgierigheid toont.

Je kan in deze gevallen je kind aansporen om zijn of haar nieuwsgierigheid achterna te gaan. Hou er ook rekening mee dat je vaak uitleg zal moeten geven van redeneringen die je aan ze geeft.

Op deze manier begrijpen ze dan veel beter waarom bepaalde regels gevolgd moeten worden. Ook kan je je kind helpen om emotioneel begrip te ontwikkelen.

Dit kan je bemoedigen door hem aan te moedigen wat openlijker over zijn gevoelens te praten. Leer hem dat mensen verschillende gevoelens hebben bij verschillende ervaringen en hij kan proberen om zijn eigen gevoelens en emoties en dat van anderen beter te interpreteren. 

Dit zijn enkele beschrijvingen die je meer wegwijs kunnen maken over de verschillende karakteristieken van de ENTJ persoonlijkheid. Met deze informatie kan je gelijk in je omgeving ontdekken wie tot deze persoonlijkheid behoort. Nu weet je dan ook hoe om te gaan met een ENTJ in je buurt. 

PinFlight Image